Svart eller vitt? 2 Nationalism är folkets kamp för sina medborgerliga rättigheter

Saker hänger ihop och inget uppstår ur intet. När jag läste Psykologi så pratade vi om olika paradigm  (trosuppfattningar) och paradigm-skiften. Till exempel så benämns  Freud  som den moderna psykologins fader, men hans tankar kom inte ur ett vakuum utan hans teorier kom till under ett redan pågående paradigmskifte i synen på människans psyke. Vår föreläsare jämförde Freuds tankar om psyket med tankarna om universum. Redan under 1500-talet, upptäckte Copernicus att jorden inte var universums centrum, men det rådande starkt religiösa paradigmet gjorde att hans skrifter förbjöds. Hundra år senare  försökte Galileo ge honom rätt, men blev ställd inför inkvisitionen, och fick göra avbön. Tankarna var alltför utmanande mot tidens religiösa paradigm, så kunskapen fick vänta på ett paradigmskifte i hur vi ser på världen, innan den kunde accepteras och skapelseberättelsen släppas som sanning. 
Runt förra sekelskiftet levde vi i ett narcissistiskt paradigm som satte sin tro till den nya vetenskapen biologi, idag verkar vi sätta vår tro till tveksam sociologi som har sin grund i Marx teorier. Biologi har blivit fult eller rent av ont, men vad som utspelar sig i Europa nu, är som alltid kampen för överlevnad och utrymme. Utifrån Herbert Spencers fras ”Surviving of the fittest” – korrekt översatt ”Överlevnad av de mest lämpade för habitatet” så bör man ta i beaktande hur vi riggat vår del av habitatet dvs  Sverige, och vilka grupper som gynnas där. Vilka kommer i längden att konkurrera ut andra grupper och sprida sina gener vidare?  Vi bör ta oss en rejäl funderare över hur det kommer sig att vi tappat våra instinkter som flockdjur, och slutat försvara vårt revir mot människor som konkurrerar ut oss.  Kan det ha med det nya paradigmet att göra?  Den nya religionen, det vill säga drömmen om paradiset där lammen och lejonet lever  i fred sida vid sida. Där det råder överflöd och inget ont finns.  Dagens paradigm verkar handla om en  strävan tillbaka, inte bara till paradisets överflöd, utan också till okunskapen och omedvetenheten om naturens och livets realiteter.   Att påpeka dessa är som att svära i  dagens ”kyrka”. 
Sanningen är att den svenska modellen inte är förberett på profitörer. Den svenska modellen bygger på samarbete, vi hade ingen plan för att hindra människor som är synnerligen bra på att ta för sig att utnyttja vårt system. Vi hade ett samhällskontrakt där vi gemensamt byggde upp landet.  Svensken var strävsam och plikttrogen. Staten var vi, vi hade en gemenskap och staten var vår gemensamma kassa, vi betalade skatt för att trygga ålderdomen, och för att våra barn skulle få en bättre framtid i en bättre värld.  Vi har tagit för givet att alla förstår vår modell, och vill vara en del av den.  Vi har varit naiva. För makt korrumperar och de som har fingrarna djupast i syltburken är politikerna, men de nöjer sig inte med det, de har sådant folkförakt att de låter resten av pengarna rinna mellan fingrarna som vore de monopolpengar. Ansvarsfrihet gör att de kommer undan med vad som helst.  De förvaltar inte längre våra gemensamma medel,  utan ger bidrag till de som ger dem röster. Likt kriminella sätter de sprätt på folkets insamlade skatter. När det avslöjas att människor som inte har någon solidaritet med det svenska systemet, utan istället utnyttjar systemet systematiskt, försämrar man systemen för alla istället för att ta itu med elefanten i rummet. Istället för att öka kompetensen för upphandling så att man anlitar pålitliga bolag, och inte de som snuvar en på miljardbelopp, så  urholkar man välfärden.
Samarbetet har upphört.  Bristen på hederlighet, redbarhet, och ansvarstagande hos våra politiker gör vårt land till ett paradis för de som roffar åt sig lurar och stjäl, oavsett om det är politikerna själva, människor som tar efter politikerna,  eller människor från andra kulturer som ser staten och svenskarna som kassakor. Något i vårt system, det vill säga hur vi riggat habitatet, gör att det lönar sig att vara både lat, oansvarig och kriminell, vilket givetvis lockar kriminella människor hit till Sverige.
Så fort någon vill ta upp det här till diskussion blir den kallad rasist, och nazist av de som delar den rådande trosuppfattningen att allt ont kommit ur att se skillnader mellan folkgrupper eller kulturer. PK- ismen verkar helt övertygad om att ifall vi tillåter oss att kritisera andra kulturer, så kommer andra världskriget ske igen. Men är det verkligen så?  Nej vi lever i dag i ett annat paradigm, och framförallt så handlade inte andra världskriget om ras, det var inte fråga om förtryckare (tyskarna) och förtryckta.(judar). Det är en kommunistisk och felaktig efterhandskonstruktion.  Vad det handlade om då och nu är som alltid en ständigt pågående kamp om tillgångar. Mellan länder, och mellan grupper.  Hur den förs beror på vad paradigmet tillåter.  Man kan således inte lasta sångaren för musiken bandet spelar, för nazismen var ett barn av sin tids paradigm.  Även kommunisterna dödade människor för sin ideologi.  Men i väst idag ser paradigmet annorlunda ut idag, så Hitlerargumentet är inte bara ett argumentationsfel, det är rent av löjligt och inte historiskt korrekt. Ett större problem idag är kulturer som inte delar vårt paradigm i väst, utan fortfarande tänker i ras och ser dödande som ett legitimt sätt att nå sina mål. 

Jag tänker inte förminska någon etnisk rensning eller försvara diktatur, men faktum är att dödandet av judarna under andra världskriget används som ett slagträ av makteliten för att behålla makten.  Propagandan från maktens sida har varit så stark, att det idag räcker att andas att alla inte är klonade likadana för att bli kallad högerextrem, nazist och rasist och häxjakten går igång. Men antirasisterna är inte godare än rasister även om de vill tro det. Man kan inte kalla sig god när man hånar, hetsar mot och skadar andra människor.

Dagens rådande paradigm ser helt annorlunda ut än vid förra sekelskiftet men frågan är om vi kommit framåt, det verkar bara som att pendeln har svängt. Då som nu används de känslostyrda massorna för att rätta in alla i det politiska ledet och följa de styrandes vilja. Det enda sättet att ta sig ur översittares tyranni, är att vrida deras favoritvapen skammen ur deras händer. De använder skam och skuld både för att behålla kontrollen men också för att skyla över sin egen historia, sin egen delaktighet i det som skedde då. Därför måste vi ta reda på vad som egentligen hände, och vad de har att dölja.  Det finns vissa likheter mellan motsättningarna idag och igår, men det finns också stora olikheter. Blir vi medvetna om det så kommer vi också att se att skammen och skulden inte är vår och den kommer inte längre att fästa. Kunskap är som alltid makt. Here it goes:

RASISM

Hitlers tankar tankar kom lika lite ur ett vakuum som Freuds och Galileos.  Rasismen har funnits så länge det funnits människor, konceptet ”ras” handlade från början om klaner och folkslag, och det är helt biologiskt naturligt att föredra den egna gruppen framför främmande som man inte vet något om. Ren rasism  i den mening vi pratar om idag utvecklades i den Islamiska kulturen på 600- talet (mer om det senare).  Judarna hade länge tänkt i ras, då judar ser sig som ett eget folkslag (nation) och halva Gamla testamentet är uppräkning av stamträdet. Judendom är också något som ärvs på mödernet.

Judendomen är också liksom Islam, narcissistisk, chauvinistisk, och rasistisk till sin struktur. I den judiska identiteten ingår att se sig som guds utvalda folk till skillnad mot oss andra. I Det följande kommer jag att tala som judendomen, det vill säga religionen. Jag avser inte människorna. Jag vill inte bidra till någon antisemitism.  Jag vill sätta saker i perspektiv. Judar är heller inte en enhetlig grupp, Vissa är sekulariserade, andra grupperingar håller hårt på sina traditioner och därför har de som grupp  inte assimilerats utan ed del vill hålla sin grupp ren och oblandad med oss gojim. Inom vissa grupperingar ser sig judar helt klart som förmer än anda raser och man har även inom judendomen skilda regler för hur man behandlar judar och ickejudar.  Helt klart rasism.   Detta är inte tänkt som hets mot judar, utan bara ett stilla påpekande att  Hitler eller den vite mannen inte uppfann rasismen. 

JUDAISM och ANTISEMINISM

Etnisk rensning av politiska och ekonomiska skäl har alltid förekommit i historien.   När Judarna återvände till Kanaan vid uttåget ur Egypten 1500 f Kr som de anser sig ha blivit lovade av Gud, så blev Kanaanéerna, dvs de som levde i Kanaans land och dyrkade bland annat guden Baal både tvångsomvända och etniskt utrensade. (Palestinierna sägs delvis vara ättlingar till dessa Kanaanéer)

Enligt den hebreiska Bibeln hade patriarken Israel tolv söner, och det är dessa som givit upphov till Israels tolv stammar. Det erövrade Kanaans land delades mellan dessa stammar. Landet kom senare att att uppdelas i två delar som ofta låg i krig med varandra. Den norra delen kallad Israel blev erövrat av assyrierna och de 10 stammarna där fördes bort. Kvar blev södra delen där stammarna Juda och  Simeon fanns, den senare kom att bli assimilerad av Juda stam.  Judarna  är alltså ett klanfolk som senare spridit sig över jorden.  Om man ser till Bibeln så verkar inte heller judendomen vara en ”Religion of peace”  Här talas det om förintelse…. Igen det är inte fråga om antisemtism från min sida, jag bara påpekar att den vita mannen inte uppfann förintelse. Citat 5:e mosebok (7:1-6, 16)

”När Herren, din Gud, för dig in i det land du kommer till och tar i besittning driver han undan många folk för dig: hettiterna, girgasheerna, amoreerna, kanaaneerna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna, sju folk som är större och mäktigare än du. När Herren, din Gud, överlämnar dem åt dig och du besegrar dem skall du viga dem åt förintelse. Du får inte sluta förbund med dem eller visa skonsamhet mot dem. Du får inte heller knyta släktband med dem, inte ge dina döttrar åt deras söner eller ta deras döttrar åt dina söner. De kunde ju förleda dina barn till att avfalla från mig och tjäna andra gudar, så att Herrens vrede flammar upp och han genast utplånar dig. Nej, så skall ni göra med dem: riv ner deras altaren, krossa deras stenstoder, hugg sönder deras asherapålar och bränn deras gudabilder. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud. Dig har Herren, din Gud, utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden. [ . . . ] Du skall uppsluka alla de folk som Herren, din Gud, överlämnar åt dig – visa dem ingen förskoning.” 

 

Idag talar vi alltid om judar som offer, helt i enlighet med den marxistiska indelningen av människor i förtryckare och förtryckta. Det här är så inpräntat att det skall mycket till innan man ens ifrågasätter bilden av judar som oskyldiga syndabockar som trummas ut. Vi talar idag om om en helt ogrundad antisemitism, men sanningen är att det alltid har handlat om en kamp mellan olika grupper om tillgångar och makt. Judarna var så klart inget undantag, och var ofta varit i konflikt med makten i den stat de befunnit sig i, helt klart får man problem om man ser sig som guds utvalda folk, talar om för att andra att deras gudar är barnsliga, och anser sig veta bättre hur andra kulturer ska leva. Särskilt om man i första hand är lojal mot sin klan (religion) och i andra hand staten de befinner sig i. Jag kan heller inte säga att det är fel av dem att vara mer framgångsrika än andra grupper. Det är ju lagarna som måste utgöra gränserna för hur konkurrens skall bedrivas. Däremot är det aldrig smidigt att se sig som förmer.

Juda land var inte en del av Assyrien då de andra stammarna besegrades, men kom att bli en del av Det romerska riket då det expanderade. Det uppstod både etniska och kulturella spänningar mellan romare och judar. Det hela eskalerade när judarna vägrade att betala skatt och två krig utbröt mellan romarna och judarna. Det första var blodigt och varade i 7 år. Bland annat så massakrerades 6,000 Romare vid ett tillfälle. Det andra kriget mellan judar och romare var ett upplopp som blev bortom all kontroll och resulterade i en  veritabel slakt av de romare såväl soldater som civila som blev lämnade kvar. Vissa områden blev så fullständigt utplånade att människor blev tvångsförflyttade dit för säkerställa romersk närvaro i området. Det verkar som man efterlevde ”Guds uppmaning” På svenska siten SO rummet så kallas dessa krig de judiska upproren, och de är de väl i och för sig. Det jag är ute efter är att judar är människor de också.

Efter krig och konflikt uppstår alltid agg mot den man anser sig skadad av. Antisemitismen har således funnits så länge det funnits judar, den fanns tom före kristendomen.  Judar har till exempel funnits i Grekland sedan 400 år före Kristus, och grekerna är bland mest antisemitiska i hela Europa. Judarna förolämpade både grekernas, och romarnas religion och ansåg sig veta bättre. Vi lär oss att judar alltid varit förföljda, särskild judarna själva framställer sig som ständigt vara offer för förföljelse. Jag har gjort mycket research inför denna text och det är frapperande hur skickliga de är på att lobba, och hur de bygger hela sin religiösa identitet på att vara offer, även de som lever i högsta välmåga nu nästan 100 år efter andra världskriget.

Jag påpekar återigen att jag inte är antisemit, däremot är jag sanningssökare och ser det svart/vita tänket som det största hotet mot mänskligheten. Det finns inget att vinna på att ge gruppen judar en särställning som offer och därmed ge dem frikort och en aura av okränkbarhet. Judar är människor, det finns bra och dåliga människor, och sålunda bara och dåliga judar.  Vi skall bedömmas efter våra handlingar, inte utefter vår identitet baserad på en enda egenskap. Det är det jag vänder mig mot. Så som det har blivit nu så är det så att om en jude går ut i dagspressen och känner sig kränkt av ett ord någon yttrat, som Hitler en gång använt då blir den som råkar yttra ordet stämplad som nazist. Inom  PK-ismen verkar orden viktigare än handlingen. 

 

NATIONALISM

Hitler uppfann inte heller nationalismen. Även den har sitt ursprung sedan mänsklighetens början då människor försvarade sin egen grotta både mot andra djur och andra människor. Ordet nation betyder födelse eller folk, och kan definieras som en grupp människor som förenas av gemensamma och specifika kulturdrag såsom ursprung, historia härstamning, språk, religion, kultur, traditioner och sociala normer. Religionen judendom definierar sig som tillhörande en nation, och är per definition i allra högsta grad därmed nationalister i det att de värnar den egna nationen.

Så länge det har funnits olika nationer så har det funnits konkurrens och därmed har det också funnits nationalism. Att värna om de sina ligger i våra gener. Vi människor är flockdjur och vi måste hålla ihop mot yttre hot. Som medborgare i en nation så erhåller vi ett visst skydd. Att vara lojal mot den som skyddar oss är inte naturvidrigt utan sunt. Nationen är således en trygghet. Judarnas nationalism är i själva verket en del av deras historiska framgångar.

Att vi Svenskar inte skall vara nationalister ligger i alla andras intresse utom just vårt. Alla grupper föredrar att deras konkurrenter är försvagade och instabila, vilket givetvis gynnar dem.  Jag tror inte på en judekonspiration däremot har vi sett bevis på att marxister och neomarxister jobbat och jobbar aktivt för att destabilisera andra nationer. De som tjänar på att vi tappar vår sammanhållning är både kapitalister och Ryssland.  Är det någon som tror att marxismens tankegångar har upphört att existera i öst? Skulle en KGB agent helt plötsligt bli ett lamm? Jag skulle säga att alla våra konkurrenter tjänar på att splittra oss, att vara fokuserad vid just judar som konkurrenter spelar dem i händerna. Även judarna faktiskt eftersom det stärker deras offerroll.

Termen nationalism kom till under upplysningen då man såg nationalismen som en stärkande kraft då den enade folket i en nationell enhet, istället för en mängd småstater. Nationalismen är alltså en folkets befrielsekamp där medborgarna fick rättigheter istället för att vara undersåtar vilka bara har skyldigheter mot staten. Nationalismen som idé uppstod under det amerikanska frihetskriget på 1700-talet där amerikanerna slogs för sina rättigheter gentemot Storbritannien.  Nationalism handlar sålunda om att försvara sin grupps uppnådda rättigheter. Att Napoleons soldater var så dedikerade handlade om att de försvarade sina nyvunna medborgerliga rättigheter de erövrat under revolutionen. När Napoleons arméer ockuperade andra länder i Europa så utvecklade dessa i sin tur egna former av nationalism.

Senare under romantiken så levde nationalismen kvar som nationalromantiken på 1800-talet och början på 1900-talet. Kärleken till naturen och den egna jorden, liksom agrarromantik, och hembygdsromantik frodades inom konsten i Europa. Göticismen i Sverige, och senare Skandinavismen till exempel, var en patriotisk rörelse som anknöt till Nordens forntid vilken uppfattades som en lycklig hjältetid. I Tyskland kom en annan pannationell rörelse, Germanismen att uppstå.

Nationalism är sålunda folkets önskan att skapa och bevara sin trygghet och suveränitet (rätt till självbestämmande), vilket förklarar varför nationalismen är större i våra grannländer än här.  De är alla glada över att bli av med oss som ockupationsmakt.

 

Tyskland har en helt annorlunda historia än vår. Staten Sverige bildades på 1200- talet men före 1800-talet hade landet Tyskland aldrig funnits som en sammanhållen stat, utan hade varit en del av andra växlande förbund och riken. Vid slutet av 1800-talet bestod det vi idag kallar Tyskland av ett flertal kejsardömen vilka var svåra att förena, eftersom nationalismen såg som ett hot mot kejsarna. Nationalismen var ju folkets revolutionära kraft.

De tyska filosoferna Fichte och Herder började diskutera den tyska nationalismen, och framhävde tyskarnas gemensamma språk och kultur och önskan att bli en egen självständig stat, istället för att vara uppdelat i flera kejsardömen.  Försök gjordes och man räckte ut handen till  den preussiske kungen Fredrik Wilhelm, och han tillfrågades om han ville bli kejsare över ett enat Tyskland.  Men han, precis som alla andra europeiska monarker, fruktade de radikala inslagen i nationalismen. Hade han accepterat kronan som parlamentet erbjöd honom, hade han accepterat parlamentets makt, och det ville han som envåldshärskare såklart inte.

Den nya kungen av Preussen, Wilhelm I däremot, överlät beslutsfattandet åt statsminister Otto von Bismarck 1862. Bismarck ville skapa ett enat Tyskland fritt från inflytande av Österrike och Frankrike.  Preussen  var nu en egen militärmakt, som hade industrialiseras mycket snabbare än både Frankrike och Österrike. De hade därmed en fördel i den tekniska nivån på vapen och transporter. Bismarck kom därför att besegra Danmark och Österrike, genom att förolämpa Frankrike, fick man Napoleon III att förklara krig, och Frankrike  kom att besegras i grunden och tvingades erkänna  Tyskland som suverän stat 1871 . Det enade Tyska kejsardömet vars officiella namn var Tyska riket var nu Europas starkaste stormakt. USA var de enda som kunde mäta sig. Bismarck kom dock att tvingas avgå 1890 då Wilhelm II, kom till makten i Tyskland. Wilhelm II var mentalt instabil, och förde en aggressiv utrikespolitik som alienerade Ryssland som allierade sig med Frankrike, så kom två block att bildas i Europa. Tyskland och Österrike, mot Frankrike  och Ryssland.

Under tidig medeltid så  var inte stat och kyrka åtskilda, och kristendomen hade därför inflytande även på den ekonomiska sfären. Bibeln förbjuder tagande av ränta och har strikta regler om arbetsmoral. Under medeltiden hade judar integrerats i Europa och många av dem kristnats, men fortsatte att i hemlighet leva som judar. Dessa  kryptojudar blev särskilt framgångsrika, och kom att ha en etisk påverkan på synen på handel då kyrkans makt senare minskade, och merkantilismen  istället kom att bli den förhärskade synen på handel.

Merkantilismen kännetecknades framför allt av en förskjutning av etiska frågeställningar rörande rättvisa inom ekonomin till förmån för materiella framsteg. Merkantilismen  handlar om att köpa billigt och sälja dyrt och på så sätt skapa ett överskott. Judarna som med sin annorlunda lojalitet, och annorlunda nationstänk (det vill säga sammanhållning  inom den egna religiösa gruppen) hade ett stort kontaktnät med förbindelser över Europa, Nordamerika och Nordafrika. I de västeuropeiska länderna blev de därför ofta anlitade som t.ex. varuförmedlare åt hoven, aristokratin och armén. De handlade också med värdepapper och ädla metaller och gjorde stora pengar. Givetvis såg inte de som förlorade på judarnas affärer dem med blida ögon, då den förändrade ekonomiska moralen ändrade spelreglerna. Den ursprungliga etniciteten såg sig omsprungen med hästlängder. Det berodde på flera saker, dels en annan syn på pengar och affärer, men framförallt frågan till samarbete och lojalitet med den egna gruppen. Judarna var förbjudna att ta ut ränta till andra judar, men inte till ickejudar, och tillät sig även ocker då de ser ekonomiskt välstånd som en kulturell norm. Bilden av den snåla juden är således ingen nidbild, utan en kulturkrock som heter duga mellan kristen etik, och judisk moral som diskriminerar mellan judar och ickejudar (gojim) .

Under 1800-talet kom de västeuropeiska judarna att ta livligt del i den växande världshandeln och dess finansiering.  Judarna blev därmed för folket en symbol för den ekonomiska vanmakten vid övergången från naturahushållning då varor eller tjänster användes som betalningsmedel, till kravet på pengar. Pengar som judarna satt på.

PATRIOTISM 

Nationalromantiken i Tyskland  ledde till Germanismen det vill säga en vurm för de fornnordiska germanska folken under folkvandringstiden. I Tyskland liksom i Sverige utvecklades patriotismen. Patriotism är heller inget negativt utan innebär kärlek och lojalitet till fosterlandet att sätta landets bästa före sin egen vinning. Demoniseringen av patriotism har banat vägen för att offra både landet och folkets bästa för egen vinning av politikerna. De som verkligen borde vara patriotiska och sätta landet före sig själva.

I Sverige uppstod Göticismen under nationalromantiken, vilken sökte näring i historien. Den var delvis en litterär genre med Tegners ”Fritiofs saga” och  Geijers”Vikingen”, som kända svenska verk, och den finska nationalskalden Runebergs  ”Fänriks Ståls sägner”. Rörelsen hade en folkfostrande anda och syftet var att återskapa”de gamle göters frihetsanda, mannamod och redliga sinne”. I norden tog man sin utgångspunkt i att man var ättlingar till goterna, en av de mest kända germanstammarna under folkvandringstiden. Vi känner igen dem ifrån Asterix, som konkurrerande med gallerna (kelterna). Asterix handlar om gallernas hjältedåd, men även goterna sågs som hjältar under nationalromantiken.

FOLKETS RÖTTER I JORDEN SOM FÖTT DEM

I  Tyskland uppstod en motsvarande rörelse ”Völkisch bewegung” Folkets rörelese, på 1800 – talet som också den såg tillbaka på germanerna. Nationalromantiken i Tyskland uttrycktes i en serie tal av filosofen  Johann Gottlieb Fichte  ”Addresses to the German Nation” som publicerades, särskilt det åttonde tar upp ”Vad är ett folk?” i dess högsta betydelse, liksom vad är kärleken till fosterlandet? Hans svar på frågan vad som kan garantera individens nobla strävan och tro på sitt folks fortlevande med att: det bara kan vara omgivningens spirituella natur ur vilken han själv, hans tankar och handlingar är sprungen ur. Nämligen folket som han härstammar från och som har format honom till den han är. I tider av svårigheter och oro är det inte så konstigt att man söker sig tillbaka till sina rötter,  och till den trygghet och tillhörighet som ursprunget ger. Men eftersom vi inte bearbetat vad som hände, så har vi inte singulerat ut vad det var som verkligen hände. Personligen tycker jag att det är enkelt, ger man en psykopat makten, så kommer det inte finnas ett samvete som sätter stopp.

Völischrörelsen såg folket som en enad kropp och kombinerade patriotiskt intresse i tysk historia, folklore, tillbaka till naturen, och antiurbanism.  Den tyska identiteten skapades bitvis sålunda till judendomens motsats. Man hyllade blod (ras), jord (härkomst) och ande (spiritualism) men också vegetarianism och nudism.  Rörelsen präglades av pangermanism – tanken att alla tyskspråkiga skulle bo i samma stat. Som rörelsen kom att utvecklas så kombinerades den ibland med ockultism, rasglorifiering, etnisk nationalism, och senare antikommunism, och antiparlamentarism. Idéerna om en folkgemenskap gjorde att rörelsen mer och mer kom att exkludera judarna.

De mest kända verken i tysk skönlitteratur var ”Debit och Kredit” av Gustav Freytag och Wilhelm Raabe’s  ”Der Hungerpastor” vilka förmedlar en antikapitalistisk völkisch ideologi där judarna representerande kapitalismen och de judiska ghettona sågs som den värsta formen av urbanisering. Tankarna om en dåtida judisk konspiration bör ses i ljuset av hotet mot feodalsamhället, i form av merkantilismen anser jag.

Även den tyska tonsättaren Richard Wagners verk genomsyrades av völkisch ideologi. Hans verk Nibelungens ring handlar om hur det tyska folket kan bli korrumperade av guldets lockelse. I letandet efter syndabockar för andra världskriget så är det här något som man pekar ut som en form av ondska, men det handlade ju om avskyn för merkantilism och kapitalism, och tidens paradigm kopplade det till ras.

Jag ska ärligt säga att det är oerhört svårt att hitta historiskt korrekt beskrivning i läroböcker eller siter då dessa plockar enskilda fenomen ur sitt historiska och kulturella och politiska sammanhang, och skapar ett narrativ där Tysklands historia patologiseras med en metodik som för tankarna till det som populärt kallas kulturmarxismen eller neomarxismen. Jag finner inget bevis på en judekonspiration, men uppenbara bevis på en marxistisk kamp för att sprida den marxistiska analysen och indelandet av världen i förtryckare och offer, och i ont och gott.

Vad som framförallt skedde i Tyskland var att den nationalromantiska rörelsen kom att användas för att ena folket inför ett nytt storkrig. Rörelsen i sig var en reaktion mot merkantilismen och senare även industrialiseringen, som var ett allvarligt hot mot folket. Den Nationalromantiska rörelsen gav helt enkelt uttryck för en önskan tillbaka till en romantiserad feodalism där bonden och hantverkaren med ursprung i den tyska jorden kom att glorifieras.  Den här rörelsen pekas ibland ut som grunden  till nationalsocialismen, men sätter man den i dess nationaloromantiska kulturhistoriska och framförallt politiska sammanhang så blir den genast mer begriplig. Ur ett historiskt perspektiv anser jag att det är mer intressant att nationalromantiken inte ledde till utrotning av andra ”raser” i resten av Europa, och därför knappast kan ses som orsak till judeutrensningen.

Under senare delen av  1800- talet så var intresset  för ockultismen och för dolda magiska krafter också stort.  Helena Blavatsky var en rysk spiritist och ockultist som hade spenderat flera år med att resa runt i bland annat Indien och Tibet och ville därefter skapa en västlig ockultism. Tillsammans med ett par andra teosofer startade hon 1875  i New York The Theosophical Society   vars emblem syns i bild ovan. Det sägs vara där swastikan först dyker upp för allra första gången. Sällskapet studerade forntida och moderna religioner, filosofier och vetenskaper. De ville utforska de ”oförklarliga naturlagarna” och de latenta psykiska krafterna i människan. Blavatsky förklarade teosofin  som en syntes mellan vetenskap, religion och filosofi och hävdade att den återuppväckte den ”forntida visdom och religion” som alla religioner var byggda på. Blavatsky såg sig som en messiasfigur och ville ena alla religioner och utvecklade därför en egen myt.

Sällskapets syfte var att främja ett broderskap utan hänsyn till ras färg eller tro som skulle ersätta religionerna. Hon kom att ge ut boken ”The secret doctrine” vilket är ett hopkok av hennes idéer och där hon bland annat talar om ras och de subraser  människan utvecklats ifrån, det vill säga för henne är olika raser utvecklingsstadier. Hon talar om en arisk ras som den femte, men menar att den kommer att ersättas av en mer utvecklat ras, och att mänskligheten slutligen skulle utvecklas till den sjunde rasen. Blavatsky var höggradigt kontroversiell och en vattendelare.  För vissa blev hon en guru, för andra var hon en charlatan, bland annat var Carl Jung häftigt kritisk. Hon har dock haft stort inflytande på filosofier som antroposofi och New age (själv var hon ”old age”).  Hon anses haft en avgörande roll för uppsvinget för esotericism, det vill säga hemliga läror för slutna sällskap, såsom Meisners magnetism, men också spiritister som Swedenborg , och därmed inflytande på stora författare som  Strindberg, Almqvist, Baudelaire, Balzac, Yeats och Jung.   Hon var alltså i allra högsta grad en del i att forma tidens paradigm.

Den franska diplomaten och historiefilosofen Arthur de Gobineau  har också av vissa utpekats som ”ursprunget” till att man kom att döda judar. Han  gav 1850 ut ”Essä om de mänskliga rasernas ojämlikhet” i 4 band, men  den passerade tämligen obemärkt till en början. I verket drevs tesen om den ariska och främst germanska rasens överlägsenhet som kulturbärare. Dock såg Gobineau judarna som ett starkt och intelligent folk som bidrog till samhällsutvecklingen. Vad Gobineau främst reflekterade över var varför stora civilisationer gått under. Dåtidens paradigm ledde honom in på tankarna att det berott på degenerationen av folket i biologiskt avseende. Han menade att rasblandning ledde till försämring av populationen och till slut folkets undergång.

 

I Österrike så fanns en journalist, författare och dramatiker vid namn Guido von List som intresserade sig för bondekulturens traditioner i Österrike och ansåg att bönderna var ättlingar till ett folk med hednisk religion. Han skrev 3 romaner och ett flertal skådespel som alla utspelade sig på järnåldern. Han var också ledande i att skapa en runmagi baserad på ett runalfabet där swastikan hade en central roll, se ovan. Under senare hälften av 1800-talet blev han intresserad av ockultism och kom att knyta samman tankarna hos Gobineau  och Blavatsky med runmystiken och därmed lägga grunden för den så kallade ariosofin.

Ariosofin var från början en vetenskap där man utforskade olika språkliga och kulturella band mellan indoeuropeiska folk. List ansåg att de arierna härstammade från norr, och att det var de som drev kulturen framåt.  List menade också att:

” det tyska folket kunde bara enas av en stark man, en gudalik härskare som stod över alla mänskliga lagar, en ofelbar hjälte och oövervinnerlig hjälte som åter skulle göra det tyska folket mäktigt”

Hans popularitet hos völkische och nationalistiska grupper resulterades i etablerandet av ett ”List sällskap” som fick stöd hos medel och överklassen.  Genom flera sällskap lanserades milleniebilden att samhället var degenererat men skulle kunna renas genom ett apokalyptisk skeende vilket skulle utmynna i ett homogent germanskt rike, som skulle omfamna Lists egna uppfunna religion Wotanism. Detta skulle ske genom seger för centralmakterna i första världskriget. Vilket som vi vet inte skedde. List kom dock senare att inspirera andra förbund.

Medan ariosofin handlade mer om personlig andlighet, mystik och ordensrörelser som krävde särskild initiation och liknande, så är völkisch en mer folkligt anknuten rörelse. Dessa rörelser inspirerade varandra, Det vill säga att ariosofisk visdom kom att spridas inom völkischrörelsen, fast då på ett sätt som var mer folkligt anpassat, samt att ariosoferna fick återkoppling från völkisch. Ett exempel är Thule-Gesellschaft (Thulesällskapet) som kan sägas ha varit både ariosofiskt och völkisch. Mer om det senare.

 

 

forts, följer

Posted in Okategoriserade.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *