TILL ALLA MÄNS ÄRA OCH HOPP OM LANDETS FÖRSVARANDE!!!

 (Ibland så tappar inlägget länken av någon anledning, så klistrar in såhär också.   https://www.youtube.com/watch?v=aMcjxSThD54&t=69s )

Jag har blivit ombedd att kommentera videon som alla pratar om. Det gick inte att klistra in på fejan, jag var tydligen blockerad, så jag lade det här istället.
Det jag vill säga är att ni MÄN behövs. Vi behöver inte bara ”en vuxen i rummet”, vi behöver vuxna MÄN i Sverige. Vi behöver MÄN som är rättmätigt stolta över sina manliga egenskaper. Sin förmåga att leda, visa vägen, tala om vad som är rätt och vad som är fel. MÄN som sätter gränser. MÄN som sätter ned foten – enough is enough.
Nu tänker jag inte bara på att säga nej till buset, utan till de kvinnor, och den sociologiska synen på människor som varande offer, som fått alldeles för stort utrymme under allt för lång tid. Som varande kvinna säger jag: Det måste vara färdiglekt i lekstugan Sverige.
Ni vet vad som är rätt och fel, börja säg ifrån. Utan MÄN går Sverige under. Som vanligt och i sann flasbackanda så har jag givetvis källa på det! Som följer:
 
Mannen här ovan är psykolog, psykologi idag är inte Freud, det är ett brett ämne som går in på detaljnivå, alltifrån fysiologisk nivå, hur ser hjärnan ut? Till att mäta fenomen, systematiskt, vetenskapligt ett i taget. Psykologi är idag en med forskning uppbackad vetenskap. Därför har han kunskapen att dekonstruera den här kvinnans påståenden. 
Den här videon illustrerar exakt vad Simon Baron-Cohen (en annan av psykologerna som visar vägen idag) pratar om i sin bok ”The essential difference”. Hans forskning visar att kvinnor är mer av empathizers (de känner av omgivningens känslor och handlar utifrån det) medan män är mer av systemizers (fokuserar på fakta som de systematiskt organiserar, och därefter resonerar sig fram till vad som är lämpligt handlande) Jag skall tillägga också att vi inte är replikerade prototyper av respektive kön, och att variationen inom respektive kön är större än mellan könen. Nevertheless så är det här viktigt för att förstå vad som har hänt i västvärlden, kanske framförallt i Sverige. Då manliga egenskaper har nedvärderats, medan kvinnliga har upphöjts till norm.
 
Den här kvinnan är inte bara en empathizer utan hon är dessutom en psykologiskt omogen sådan. Hon har ett binärt svart/vitt tänkande där hon ser kvinnor (henne själv) som offer. Därför så jämför hon sig med andra och fokuserar känslomässigt på om någon annan får något som hon själv inte får. Det handlar alltså om förvuxna 7- åriga flickor som jämför saftglasen. Hon använder rent av ordet ”orättvist”, och styrs av en vilja att mildra känslan av orättvisa som den empathizer hon är.
 
Jordan diskuterar utifrån de psykologiska mätbara begreppen, han säger att han är ”very very careful with words”. Det betyder att han håller sig till väl definierade psykologiska begrepp om företeelser som han säkert kan uttala sig om. Psykologisk forskning är mycket noga med att se till att man mäter rätt variabel och inte bara på måfå. Seriös forskning är också noga med både validitet och reabilitet, så det är en vägg av kunskap att luta sig mot.  
Kvinnan använder sin empathizing förmåga för att skydda andra kvinnor,  och därmed kommer den att används mot Jordan, hon ser honom som en angripare och letar känslomässiga svagheter. Hon försöker skamma honom ideligen. Sätta honom i klistret, få honom att framstå i dålig dager. 
Jordan pratar om att ”assertiveness” leder till framgång, assertiveness är ett psykologiskt begrepp, som handlar om hur man för sig på ett självsäkert sätt utan att vara aggressiv eller invaliderande. På lekmannaspråk kan det översättas till självhävdelse, självsäkerhet, men det täcker inte upp hela begreppet. Jordan är assertive, han vet att han har på fötterna, han har självkänsla bottnande i att han bemästrar situationen.  Mer osund självhävdelse är den narcissistisk övervärdering av en själv, den bottnar i en falsk självbild och måste därför backas upp med aggressivitet. Den här kvinnan har bara sina känslor att falla tillbaka på därför bemästrar hon inte situationen och uppvisar en aggressiv bitchighet som brukar skrämma mottagaren till tystnad. Det första är ett exempel på ett bra ledarskap, det andra på  terror. Det är det vi ser idag, när människor blir skrämda till tystnad av dåligt politiskt ledarskap. 
Vad Jordan gör så excellent är att han med stort manligt tålamod, på ett systematiskt vis dekonstruerar den här kvinnans angrepp. Han benar ut diskussionen. Han säger nej, han visar vägen, han ställer krav på intellektuell hederlighet. Han gör henne medveten om att hon som kvinna inte är det offer hon utger sig för att vara. Han får henne för en kort stund att se – att i situationen är hon inte offer – tvärtom är hon förövaren. BINGO
 
Att se sig själv utifrån svider, därför blir hon också mer aggressiv efter konfrontationen. Hon tänker inte ge upp sin offerstatus så lätt.
 
Eftersom den här kvinnan har en underutvecklad systemizing förmåga så förstår hon annars inte vad Jordan säger, hon saknar förmåga att sortera och systematisera, och styrs istället av sina känslor. Hon tänker inte, istället associeras allt till känslor. Det är riktigt skrämmande att människor med så undermåliga kognitiva funktioner har fått sådan plats, och anses ha någon som helst trovärdighet i det offentliga rummet. Kvinnan kan inte tänka logiskt och stringent, hon är är helt känslostyrd. (lägger till nu ifall någon känslostyrd kvinna läser detta, att nej alla kvinnor är inte det, vissa har utvecklat sin systemizing förmåga, särskilt om de bedrivit avancerade studier på ett Universitet före det blev genuscertifierat) 
 
Kvinnan föreslår att chefer skall anamma lite kvinnliga egenskaper, vilket är exakt vad som skett i vår regering. Man har inte bara anammat de kvinnliga egenskaperna, man har också avsagt sig de manliga egenskaperna, vilket gör att polisen är en dialogpolis, och skolan har blivit den ö William Golding beskriver i Flugornas herre. Ygeman, Johansson och Eliasson sympatiserar med buset. Man tillåter därför inte polisen att ta ett steg framåt. Inte ens för att försvara sig själva. I skolan får lärarna inte kränka eleverna. De skall älskas ovillkorligt på ett kvinnligt vis. Manligt gränssättande anses kränka eleverna. Sverige är ett matriarkat där män kastrerats för att kvinnor skall vara i kontroll. 
 
De politiska ledarna visar inte manlig assertiveness, de visar inte handlingskraft. Man sätter inte ned foten och man säger inte ifrån. Istället velar man och inväntar konsensus. På kvinnors vis måste alla vara överens innan man möjligen går försiktigt framåt. Den här inställningen har genomsyrat politiken i årtionden. Man ser kriminella som socioekonomiska offer. Politikerna är som soctanter istället för handlingskraftiga ledare.
 
Många kvinnor tror på fullt allvar att världen blir en bättre plats om kvinnor styr eftersom de ser sig som de goda. Men som han säger, det finns ingen empirisk evidens som tyder på det. Tvärtom.
Den här kvinnan, som den empathizer hon är, tror att han säger vad han säger för att få henne ur balans, många ser honom som elak. Kvinnor utan systemizing förmåga, känner sig provocerade, när människor inte beter sig som empathizers och stryker medhårs, de tar det personligt, men som Ben Shapiro säger ”facts don’t care about feelings”. Och för att parafrasera Dawkins – some people must learn how to think. Gud hjälpe oss för fler människor som inte kan tänka. 
 
När jag var ung så användes uttrycket hysteriska fruntimmer. Som kvinna så fann jag det kränkande, och i vissa fall så yttras orden av män helt i avsaknad av empathizing förmåga. Men det finns ett korn av sanning i det.
Jordan förklarar det vetenskapligt. Förmågan att reglera känslor, att uppträda assertive är exakt det som gör att man ser upp till vissa människor, och tappar respekten för andra.
Förmågan att reglera känslor är det som gör att kvinnor och pojkar ser upp till VUXNA MÄN.
Empati är en fin egenskap, det är en förutsättning för vår fortsatta existens på den här planeten, men den kan inte ersätta förnuftet. Kvinnor kan heller inte ersätta män. NI behövs. VI behöver ER. Sverige behöver er, varenda en av er. Nu är det färdiglekt, nu börjar allvaret.
 Uppdatering, i denna analys påpekas vikten av att lyssna. Vad som är riktigt skrämmande är att det idag går att komma fram helt utan meriter, så denna kvinna förstår inte vad det innebär för trovärdigheten att vara professor i psykologi.
Det beror dels på att ämnet psykologi i skolorna associeras med Freud, och presenteras i en förvanskad form, men det beror framförallt på postmodernismens ifrågasättande av att kunskap ens existerar. Det blir lite som tonåringars övertro på sig själva och underskattande av den äldre generationen. I det här fallet så underskattar kvinnan en utbildning, en klinisk verksamhet, ett professorskap,  hon förstår inte vilken ansträngning, vilken insamlande av kunskap under ett par decennium ,som ligger bakom att komma till den positionen att man med säkerhet kan uttala sig inom sitt område.
Utan att blinka så avfärdar kvinnan Jordans trovärdighet, utifrån ja – vad? En Universitetsexamen i Engelska.
Det är inte ett intellektuellt möte, det är en narcissist som letar efter något som den kan vända på och kasta tillbaka på Jordan för att skamma denne. Vore detta en enskild händelse så skulle detta inte gå viralt med 2 miljoner visningar, det är istället sinnebilden för hur diskussionen förs i media idag. Det är inte en intellektuell diskussion utan en veritabel maktkamp, där obildade, okunniga människor med känslomässiga problem fått alltför stort utrymme.
Jag förstår att kvinnan mår dåligt, vem skulle inte göra det i hennes position, sättet att hantera det är tyvärr samma narcissistiska metod som i intervjun, nämligen att förklara sig som offer,  hänvisa till hotbild, och peka ut en skyldig. Klassisk narcissistisk manöver för att flytta fokus från egna tillkortakommanden. Vi ser det ideligen i svensk media och politik.
Missa inte förra inlägget om varför integrationen inte fungerar. 
 

Muslimska brödraskapet, vänstern, afghaner och medberoende tanter. 1

I dagens politiska paradigm talas det om främlingsrädsla som om det vore något sjukligt. Men rädslan för det främmande och värnandet av den egna gruppen är det som gjort att vi överlevt genom historien. Det är en del av våra instinkter att vara rädd för det som vi inte känner igen som tryggt och bekant.  Främlingsrädslan uppstår hos barn vid 9 månaders ålder då de börjar kunna skilja på sina vårdnadshavare och andra människor.  De måste singulera ut den som kan ”skydda barnet mot inifrån eller utifrån kommande faror som hotar dess överlevnad”. Föräldern känner igen sitt barn, och svarar på barnets gråt om det har sina själsförnödenheter. Vi måste hela livet hålla reda vem och vilka som vill oss väl, för alla gör inte det. En del struntar i oss, och en liten del vill oss faktiskt illa.   Världen är inte en helt trygg plats även om vi vaggats in i en falsk säkerhet i ett land som inte haft krig på ett par hundra år. Vi har blivit vad cancerläkaren Georg Klein kallar fredsskadade. Det vill säga att leva under fred under så många år har gjort att vi tror att alla människor i grunden är goda. Det är en farlig illusion menar  Klein. ”Människan är kapabel till vilka illgärningar som helst, särskilt under stressade omständigheter” fortsätter han. Och vetenskapen visar honom rätt.

Det gäller heller inte bara under stress. Alla är faktiskt inte snälla innerst inne, vilket vår Hippireligion tolerans lär oss att tro. Eller tvingar oss att tro skulle jag säga för dogmen säger att den som är rädd för det den inte känner igen som tryggt är sjuk, och lider av någon form av fobi. Den är främlingfientlig. Så långt har sjukförklarandet av av den mänskliga naturen gått. Men barn har i alla tider varnats för främmande människor som man inte vet något om, alla vill inte väl. Inte alla grannar heller, och inte alla grannländer heller. Vi som kommer ihåg den historia vi läste i skolan vet att till och med många högkulturer har gått under för att de helt enkelt blev utkonkurrerade eller kollapsade av inre stridigheter. Det är det sista som bekymrar mig med den kultur jag själv tillhör. Det är så många krafter som sliter isär Sverige nu. Det verkar också som den rådande religionen tolerans, omöjliggör en diskussion om vad vi skall tolerera och fortfarande trivas i det land våra föräldrar varit med om att bygga upp. De flesta märker inte av skillnaden, särskilt inte de i finare områden, men Sverige har förändrats. Vi sågs tidigare som ett föredöme i världen, nu är omvärlden mer bekymrad över vad som hänt med vårt land, och jag pratar inte om Trump nu utan om våra grannländer som Norge och Finland. Desperat försöker politikerna hålla ihop den krackelerade självgoda masken, senast nu med den norska integrationsministern Listhaug. Utländska kritiker skall hålla käft, och svensken får inte beklaga sig, utan måste förneka de problem som uppstått den senaste tiden.  Här finns inget att se skingra er nu bara.

Den moderata politikern Kahin Ahmed tycker vare sig att Åkesson skall få vistas i förorten, eller att norska   immigrationsministern ska få lov att yttra sig. Detta angrepp på svensk demokrati tolereras, men om en svensk anser att han skall kamma till sig och inte kräva att vi ska ändra oss efter hans kultur, då går eliten i taket.

Det spelar ingen roll vad som sägs, enligt den marxistiska offerpryamiden är moderaten offret eftersom han kommer från Afrika. Eftersom han kommer från Afrika så är det värre att anse att han kanske skall bo i Afrika om han föredrar den kulturen, än att han kommer och aktivt arbetar på att ändra vår. Eftersom han är svart anses det rasistiskt att anse att han skall vistas i en kultur han trivs i, istället för att ändra vår, men det har inget med ras att göra, det har med demokrati och kultur att göra. Men enligt religionen tolerans, så skall vi vara så toleranta att inte ha någon kultur, och kanske inte heller lagar nu i det senaste?

Vänstern hävdar: Vi har inga problem med invandring, alla människor är likadana, dem som inte håller med klassas genast som rasist eller nazist.  Enligt den marxistiska offerpyramiden så kan en vit aldrig vara offer, och en vit kvinna kan inte hellre vara offer för en mörkare man. Det är som regler i poker eller skitgubbe där vissa ”kort” alltid slår andra, och där vissa kort helt trumfar över andra korts valör. Och man bedömer människor efter valör. För marxism handlar inte om att lyfta upp offer, utan trycka ned alla på samma bottennivå, för att vara hanterbara för makten. Marxism är inte för fattiga utan mot rika och framgångsrika.

Som jag påpekar igen och igen -Marxismen har dödat top tio procent. Och nu pratar jag inte om att vita är topp 10%, utan om att marxismen eldar på de sjuka människor som identifierar sig som offer grundat på en enda personlig egenskap, och pekar ut en syndabock för dem att angripa. Den här offeranalysen och offerretoriken är livsfarlig. Vi ser det på alla upplopp på universiteten och där folk tar till våld på gatorna i USA. Förnuftet har för länge sedan upphört att styra människor. Det är precis som före krig- Psykologiprofessor Jordan Petersson visar i en avhandling att allt uppeldande av människors upplevda offerskap, i själva verket är det som banar vägen för folkmord. Det var offerskapet mot den påstått förtryckande borgarklassen som bolsjevikerna spelade på. På så sätt så gav man legitimitet att döda alla som kommit längre än en själv.  Det var också det som ledde till katastrofen under andra världskriget, inte rasismen i sig, utan det tyska folkets tro på att de var offer för judarnas ekonomiska och politiska förtryck.

De svarta i USA hatar inte vita, de hatar att vita har det som de själva vill ha, och anser att vita fortfarande hindrar dem att få det. Liksom feminister i Väst tror att att män hindrar dem från att åstadkomma det de vill. Det är ren och skär narcissistisk avund man spelar på.  Det gäller också många som kommer från före detta högkulturer som nu ligger på efterkälken. Allt precis allt går att skylla på väst.

Det som sker när man delar in världen i offer och förtryckare och sätter etiketter på människor, är att man fråntar dem sin komplexitet, de får inte vara hela människor utan blir bara schabloner, stereotyper som saknar nyanser.  Det är en form av objektifiering.  Man ser det i retoriken och politiken för någon annat vet bäst åt dem. Det är inte afghanerna som strejkar på medborgarplatsen. Det är diverse vänsterorganisationer, och människor som har sitt uppehälle av dem som ligger bakom.  Frågan är om det är i afghanernas intresse att sitta där? De används av den marxistiska vänstern för sina egna  syften.

Det är också andra krafter bakom detta. Att se på människor som offer fyller också våra narcissistiska behov av att se oss själva som goda. Drottningen av detta är ju Malena Ernman, hon kommer aldrig förstå varför hon är så avskydd. Men det gäller ju också flera världsfrånvända konstnärer som inte tänker, utan bara är skolade i flummiga ord som solidaritet med de utsatta. Det finns inget gott i att objektifiera människor genom att sätta en etikett på dem som grupp. Inte heller att se dem som offer, det fråntar rätten dem till grundläggande mänsklig respekt när man ser dem som objekt , istället för som subjekt med egen förmåga. Få gillar att bli förminskade och klappade på huvudet på det sättet.Ibland är man offer, men då är det för en specifik handling, man kvalificerar sig inte som offer genom att inneha en enskild egenskap, tillhöra en grupp, eller har en viss hudfärg. Man är heller inte ett offer för något som inte har drabbat en själv, eller som hände för hundra år sedan eller mer.

Om man istället går på den marxistiska indoktrineringen då styrs man inte av förnuftet utan av ett ideologiskt dogmatiskt tänkande. Då kommer det inte gå att föra en diskussion utan det som kommer utspela sig är istället ett fanatiskt religionsförsvarande. Självklart kommer därför i det svart/vita tänkandet alla försök till nyansering bemötas med att kritikern är ond. Enligt konfirmeringsbias så kommer all information som tyder på att det utpekade offret inte är enbart objekt och vitt, mötas med döva öron hos de som är indoktrinerade i det kommunistiska allas lika värde = alla är likadana,  vilka kommer att hävda att det enda som skiljer de ”ensamkommande” som söker asyl här och våra egna barn är att de förra kommer från Afghanistan. Därför kommer man till svindlade slutsatser som:

För det första så utvisar man inte till döden, Afghanistan bedöms som säkert. Alex Bengtsson står upprört i TV och hävdar att migrationsverket ljuger. Men migrationsverket bygger på FN’s rapporter, här förnämligt redovisat av Flasbackaren Provokatör.   Det visar sig nämligen att det är farligare i Skåne än i Afghanistan. För kvinnor är det en helt annan sak. Men lite axplock från inlägget som har tillförlitliga och redovisade källor.

”Afghanistan består av 34 provinser fördelade över 7 regioner, [……]bara 2 av dessa 34 provinser anses otrygga,”   ”Dom ensamkommande afghanerna på trappan vid Medborgarplatsen är nästan uteslutande hazarer,” De flesta hazarer bor i Central highlands som ” under många år varit en mycket lugn del av Afghanistan, enligt FN så har det dött eller skadats 22 stycken i år i en population på nästan 2 miljoner”

Vid tiden för inlägget så hade det dödats 23 stycken i Skåne, som har en population på 1.3 miljoner.  Med andra ord så är det dubbelt så stor risk att bli dödad i Skåne som det är att bli dödad i de provinser som hazarerna i huvudsak lever i. Användaen Zaedrevs utvecklar

De flesta länder i Sydamerika är till antal döda extremt mycket farligare. Afghanistan har alltså drygt 34 miljoner invånare och det är under 5000 döda per år. De flesta av dessa döda är då talibaner eller militärer/poliser. Honduras t.ex är 4 gånger mindre och där dör fler personer årligen till följd av våld som bara ett exempel. Att media fortsätter med den här lögnen är helt absurd. Om det var så farligt då skulle således i stort sett hela Sydamerika kunna få asyl i Sverige före Afghanistan.”

Användaren vågskålen kollar murder rate list och finner:

Afghanistan med sina 6,55 mord per 100k invånare (2012) framstår ju som … inte alls så illa. Kolla de karibiska länderna, helt otroligt. Bahamas till exempel: 29,81! Åka på drömsemester till Bahamas, eller bli utvisad till en säker död i Afghanistan?

Varför tror jag mer på Flashback än på media? Jo för att på Flashback avkrävs man på källor på det som påstås. Allt skall verifieras och redovisas öppet. Och vad som inte talas öppet om i media angående dessa hazarer är att de flesta av dem har levt i Iran och har därför inte ens asylskäl här. Men det är mycket man inte talar om i svensk ”vänstermedia”.

Sanningen angående afghanistan är alltså att det är relativt tryggt för män så länge man undviker Kabul. Däremot är det världens farligaste land för kvinnor att leva i. Inte på grund av krig, terror eller talibanerna, utan på grund av afghanerna själva.  90 procent av de afghanska kvinnorna utsätts för våld. Det är lagligt att gifta bort barn, och att våldta sin hustru.  Hon värnas inte ens som avelssto, varje halvtimme dör en kvinna i barnsäng i Afghanistan. Män bestämmer helt över kvinnorna och kan hindra dem att utbilda sig och att arbeta och till och med att söka vård.

Kvinnan på bilden heter Farkhunda Malikzada, hon var en lärarinna och en trogen muslim, men kom i diskussion med en Mullah och  blev falskt anklagad för att ha bränt koranen, mycket raskt tog närvarande män det hela till våld och de hundratals gapande skrikande fanatiska männen på gatan slog ihjäl henne på plats. Att fallet är så känt är att så många filmade det hela med sina mobilkameror. (film längre ned i inlägget) Det här var inte talibaner, det var vanliga afghanska män. Utifrån logisk riskbedömning så är det farligare för svenska kvinnor i Sverige med afghanska män här, än det är att skicka tillbaka afghanska män till Afghanistan, för vem inbillar sig att de får en helt annan kvinnosyn när de kliver över gränsen?  Nu menar jag inte att vi skall bli ihjälslagna, men afghaners syn på kvinnor, är ett hot mot oss. Här går att räkna på hur många av gruppvåldäkterna där förövaren har kommit från afghanistan. Det är minst 18%. Hur många av de som inte uppgett uppgett nationalitet dvs 29 % vet vi inte. Men worst case scenario ger då 47% . Så lär det ju inte vara med de leder ligan som nationalitet även om ingen av ickesvenskarna skulle vara från afghanistan. I tillägg till detta så gäller listan bara dömda för sexbrott, men problemet är ju större än så. Vi har ju till och med en polis från afghanistan Mustafa Panshiri, som åker runt på heltid för att tala med afghanska män om de sexuella ofredandena som har skett på senaste tiden.

”Jag säger som det är, att det är en ny företeelse i Sverige, vi talar om det. Det är sexuella ofredanden i grupp han syftar på, något som polisanmälts på en rad platser i landet i sommar, bland annat på festivaler och på badanläggningar men också öppet i gatumiljö.”

Han berättar för reportern att barnuppfostran sker helt annorlunda i Afghanistan än här. Där slår fäderna inta bara fruarna men också barnen. Där är respekt kopplat till rädsla enligt Mustafa. Det tog tid för honom att förstå hur hans svenska skolkamrater kunde visa respekt för sina pappor när ingen av dem var rädd.

”Det finns, menar han, tyvärr de som kommer hit och upptäcker att de kan bära sig åt hur respektlöst som helst utan att bli slagna.”

Rubriken på artikeln är ”De vet att det är ett brott” och syftar just på de sexuella övergreppen i grupp som vi fått på köpet när vi tagit emot män från dessa kulturer. Det har mycket riktigt skett våldtäkter och sexuella ofredanden tidigare i vårt land, men inte i den här omfattningen, och inte med den råhet, den förslagenhet, utövandet i grupp och stoltheten  över sitt dåd. Så pass att man till och med skrattar, filmar och lägger ut på facebook som  en bragd. I Afghanistan finns också lagar, men de efterlevs inte. Polisen ser mellan fingrarna där. Och polisen ser mellan fingrarna här. Liksom domstolarna. Ingen får vare sig stryk här eller blir dömd.  Vi får rapporter om den ena gruppvåldtäkten efter den andra där förövarna frias, och där de i förhör öppet menar att västerländska kvinnor förtjänar det. Givetvis våldtar inte alla afghaner som kommer hit. Men om man om man kan ta en kille från Rosengård, men inte ta Rosengård från en kille som Zlatan säger, så måste det ju gälla afghaner också. Ingen är opåverkad av sin bakgrund. Hur kommer den här synen på kvinnor, våld ofredande och våldtäkt påverka vårt samhälle? För som polisen Mustafa säger – de vet att de gör fel…

Hur kommer det att påverka kvinnor att ta in så många afghaner som kommer från en kultur som är så brutal och oempatisk mot kvinnor. Domarna mot afghanerna rörde sig i alla fall utom två om grov våldtäkt.  Thomson Reuters Foundation har frågat 213 experter på kvinnofrågor i alla världsdelar, och Afghanistan är klart det sämsta landet för kvinnor. 80 % av de afghanska kvinnorna blir bortgifta. Kvinnor nekas skilsmässa och självbränning är ett växande fenomen i Afghanistan, där kvinnor ser den enda vägen att komma ur sitt lidande att sätta eld på sig själva. Afghanska Fatima säger i en intervju i Aftonbladet:

 ”– Vad som händer om vi inte lyder? Ja, våra män ­eller söner slår oss såklart. Vi är deras slavar. ” 

Under intervjun ursäktar sig kvinnorna ständigt

”Precis som Fatima har de andra kvinnorna vuxit upp med vetskapen att de inte är värda någonting. Att de inte kan någonting. Vet någonting” ”– Vi är våra mäns slavar. Om jag skulle bli sjuk och vilja gå till sjukhuset och min man säger nej så får jag inte söka hjälp, säger Fatima.” 

Sverige vet om det här problemet. Migrationsverket talar om för gode män att det kommer att bli problem att få de här männen att acceptera råd från en kvinna. Samtidigt så framställs de här männen i media som oskyldiga svärmors-drömmar som är offer, baserat på deras hudfärg härkomst och därmed offerstatus. En objektifiering som heter duga.

Dramatikern  Monirah Hashemi  berättar att

”– Kvinnorna i Afghanistan tror inte att de har rätt till åsikter eller frihet. Jag vill genom mina föreställningar få dem att stötta varandra istället för att pressa varandra till lydnad. Det är vanligt att kvinnor begår självmord just för att pressen från andra kvinnor är så stor, till exempel när det gäller tvångsgiftermål med äldre män.”

Vidare: ”Arbetet är långt ifrån riskfritt. Monirah säger att de flesta kvinnor som jobbar blir trakasserade av manliga kollegor, chefer, släktingar och folk på gatan. Inte blir det bättre av om jobbet, som i hennes fall, går ut på att stärka kvinnorna och ge dem en röst. – Både jag, min familj och mina elever har attackerats. Vi lever under ständiga hot. Som kvinna i Afghanistan är alla emot dig, din röst och din existens. Jag vet flera kvinnor som har mördats på gatan för att de håller på med konst.”  

Observera att det är samma Afghanistan som de här männen ”flyr” ifrån. Det är inte så att det finns två olika Afganistan där det ena landet är fridsamma ”gudfruktiga” människor som är offer för de onda talibanerna. Och det andra består av fanatiskt religiösa människor som praktiserar Sharia.

Även om landet inte officiellt följer Sharia så står det på Svenska Afghanistankommitens hemsida att ”Författningen som antogs i januari 2004 fastslår att Afghanistan är en islamisk republik och att inga lagar får strida mot islams värderingar”. Pew research centre visar att 99% av de muslimska afghanerna är för Sharia. Lite snabb googling visar att Islam praktiseras av 99.7% av befolkningen i den Islamska republiken.

Jag har sett åtskilliga youtubeklipp på immigranter som oprovocerat attackerat kvinnor i offentlig miljö, jag har sett dem som sjuka, och enstaka illdåd, men tydligen är det så man uppfostrar kvinnor att hålla sig borta från det offentliga rummet i den kulturen.  Även att hota politikers fruar med våldtäkt. Hanif Bali till Aftonbladet:.

”Detta är väldigt obehagligt men har tyvärr varit ett vanligt förekommande i min vardag sedan jag blev politisk aktiv. Men det har aldrig varit i en sådan här stor och grov skala och att det riktas mot min familj och flickvän”, 

En av initiativtagarna till demonstrationen  är denna Amir  Nabizadeh, han försvarar meddelandena och anser att det är helt normalt i Afghanistan. Han tycke också att Hanif skall be om ursäkt. Vad har då Hanif gjort? Jo han har tweetat ett svar på frågan – vem har ansvaret för afghanerna på medis? Han svar var – ”ingen låt dem strejka ihjäl sig fram till verkställighetsdatum”.   Hur kan då denna respons framkalla denna kavalkad av hot och även uppletande och traksserande av hans flickvän. Ja i Afghanistan råder klankultur och hederskultur. Det är min klan mot din klan. Och heder, ja gästskribenten Zulmay Afzali skriver i SvD om hur hederskultur fungerar, här försöker han förklara hur ett skämt om någons hörlurar som denne tappat och hängde på golvet kan uppfattas. En äldre vänlig herre hade skojat med honom, för att hjälpa honom, och sagt- Du har tappat din svans.

”Det slog mig att om den här incidenten hade inträffat i mitt hemland Afghanistan, så hade det hela lätt kunnat urarta och sluta i en katastrof.

Hade någon närstående sagt åt en man att hans svans låg på marken, hade det kunnat passera. Men offentligt, så som skedde här, hade tagits som en grov förolämpning. Den som blev tillsagd på det viset hade upplevt att han jämfördes med en åsna. I Afghanistan hade detta med stor sannolikhet lett till att den tilltalade hade känt sig förödmjukad och handgripligen sökt hämnd. Det hade kunnat leda till allvarliga skador, kanske till och med till att en av de två inblandade hade dött och den andra hamnat i fängelse. De som sett och hört vad som skedde hade lagt sig i, tagit reda på vilka släkter de två inblandade kom ifrån, meddelat dessa vad som hade hänt och medlemmar av släkterna hade startat krig mot varandra som kunnat bli flera mansåldrar långt.

När Sverige tar emot oss som kommer från länder som skiljer sig från Sverige som natt skiljer sig från dag, måste man förstå att vi inte tar av oss våra kulturer som gamla jackor och drar på oss svenska t-shirts så snart vi kommer hit. Vår kultur, som är så olik den svenska, är inpräntad i oss lika starkt som den svenska kulturen är inpräntad i svenskar. Det tar tid – generationer – och kräver stor förståelse och stort tålamod att förändra. Ni måste därför ta er tid, våga lägga er konflikträdsla åt sidan och tala om för oss, rakt på sak, vad som gäller här.”  

Min spontana reaktion är, klarar vi det? Vill vi det? Skall vi ens det? Vår konflikträdsla handlar om att vi har lärt oss andra sätt att hantera vår känslor än att bli aggressiva, ta till våld, samt dra in människor som inte har med saken att göra.  Vi blir bara förvirrade av ett sådant primitivt beteende. Ja primitivt beteende är rätt ord, för det handlar om ett psykologiskt outvecklat beteende att svara på en upplevd kränkning med angrepp.  Det är förknippat med narcissism att ha ett så lättkränkt skamkänsligt ego.  Det har frågats vems ansvar dessa afghaner är. Jag skulle vilja utveckla det till: Är det vårt ansvar som svenska medborgare att civilisera ett primitivt folk?  Går det ens, när inställningen är att vi skall anpassa oss efter dom? Det narcissistiskt känsliga egot sitter dessutom i personligheten så Zulay har rätt att det kommer ta generationer, men eftersom narcissism skapas i anknytningen de första två åren, så är jag rädd att det tar fler generationer än tre. Samme Amir som är medarrangör till demonstrationen på medis.

 

Hanif Bali skall alltså be om ursäkt för att han tycker att vi skall följa svensk lag. Han använder ett svenskt idiom. I stället för att ta reda på vad som menas så går man full retard. Och drar in anghöriga.  Som i svansexemplet ovan. Dessutom så vill han skylla på Iranier eftersom man skrivit på persiska, men det är inte så konstigt att en afghan skriver på persiska om den levt större delen av sitt liv i Iran. Givetvis är inte alla från afghanistan likadana som de som skriver till Hanif Bali eller attackerar andra på detta vis, men vi diskuterar inte alls de kulturella skillnaderna. Istället framställs de ofta som svärmorsdrömmar i svensk media.

Inte långt ifrån medborgarplatsen och dess simhall ligger ett annat offentligt badhus. Eriksdalsbadet. Det är samma bad som haft enorma problem med vad vi beskriver som tafsande, av ensamkommande från Afghanistan. Men återigen så handlar det om att skrämma bort kvinnor från det offentliga rummet genom att förnedra dem. En flicka blev till och med våldtagen på badet. Det gick så långt att man var tvungen att separera polerna. Ingenstans i dessa artiklar står det att förövarna till stor del var dessa ensamkommande från Afghanistan. NYHETER IDAG är modigare och talar om att problemet med män som bajsar och onanerar öppet på bad, handlar om ensamkommande. Annars verkar man inte koppla att de afghaner som demonstrerar kommer från samma kultur, som de afghaner som gripits för taharrush, (de gripna var från Afghanistan Eritrea och Somalia). Man vill heller inte förstå att taharrush inte är ett pojkstreck eller en form av kladdande utan en politisk gruppaktivitet återigen med syftet att hindra kvinnor från tillträde till det offentliga rummet genom att förnedra dem .  Man vill att de skall veta sin plats.

De sexuella övergreppen handlar alltså inte om hormonstinna tonåringar som får kåtslag för att de ser mer hud än vad de är vana vid, det handlar om en kultur som provoceras av att kvinnor rör sig fritt och därför ”uppfostrar” dem att hålla sig borta från det offentliga rummet.Vissa kulturer gör detta så här handgripligt genom att förnedra de som vistas ute, medan andra har mer aggressiva metoder för att uppfostra kvinnor i ett dygdigt muslimskt beteende vilket redan sker i vissa förorter.  Man får minnas att de här handlar om hederskulturer och heder handlar inte bara om att flickor skall bevara oskulden utan är mycket mer omfattande och är även kopplat till klankultur. En klan  är en social grupp oftast en släkt och förekommer i samhällen som inte är sammanhållet av en stark stat, som ger ett skydd för individen. Man har alltså inte kommit så långt att man lyckats ena människor inom rikets gränser, vilket omöjliggör samarbete och medför en oförmåga att driva landet effektivt och ta tillvara dess naturtillgångar, vilka är ofantliga. Men eftersom man slås sönder av inre stridighter så finns inte pengar att ta dem tillvara. Pengarna investeras hellre  i krigföring. I övrigt så rekommenderar jag den norska serien Nobel som delvis handlar om norska soldater i Afghanistan. Finns på Play   Problemet i Afghanistan är alltså att det är splittrat i diverse ingrupper, som ser varandra som utgrupper, vilka i sin tur stöttas av olika makter med intressen i landets tillgångar.

Medlemmar i en klan är beroende av klanens rykte vid interaktioner med andra, tex för affärer och giftermål. Skillnaden mellan vår hederskultur där vårt namn i alla fall har varit vårt rykte, numera kanske varumärke, och dessa samhällens är de klannormer som styr värdet på gruppen. De vill säga graden av heder. Kvinnornas kyskhet i klansamhällen är hög valuta, men det är även höga krav på männens uppförande och även de är ständigt påpassade och kontrollerade av klanen. Klanen går före individen. Lägger man därtill religion på det hela så handlar också hedern om huruvida man underkastar sig religionen. Islam betyder underkastelse, vilket inte är något man ifrågasätter i de starkt religiösa länderna. Kulturkrocken blir därför enorm när man kommer hit där svenskar ”hädar” och lever ”otuktigt”.

Dogmatisk religion är en form av förtryck och agerar som en mobbare med underhuggare som rättar människor in i ledet. I hederskulturer är kontrollen stenhård och har inpräntats med våld via uppfostran och har som det heter internaliserats och blivit en del av personligheten. De här individerna som lever så hårt reglerade står alltså inte inför ett aktivt val, utan normerna är deras moral, deras överjag. Det är alltså en del av deras personlighet. Kathoon nätverket för kvinnor från Mellanöstern i Sverige:

”Medlemmar i en familj som har heder kan göra goda affärer, gifta sig fint och deras röst betyder något i lokalsamhället. Med skammen följer däremot en pariastämpel, och utstötning ur lokalsamhället” 

De finns forskning som visar att uteslutning ur gemenskapen är ett het mot hela vår existens. Det är det värsta straffet och folk dör, vi är alla flockdjur och beroende av vår flock, så det är ett kraftigt kontrollverktyg inte bara av människors tankar utan också handlingar. Heder handlar alltså om en skräck för att bli utstött, den av mobben utvalda offret som alla kan ge sig på.

Hos mig för det tankarna till de kastlösa i Indien, och vem har inte hört om den brutala våldtäkten med ett järnrör så brutalt att tarmarna hamnade utanför kroppen på den indiska kvinnan, vilken hade dristat sig att gå på bio med en vän. Det här är tydligt fall av ingrupp och utgrupp. De inom gruppen värnar man, men är man riktigt primitiv saknar man helt  empati med de utanför gruppen. Vilket har varit fallet vid gängvåldtäkterna här. Trots att dessa lever i Sverige, så ser man inte svenskar som sin ingrupp, utan som en utgrupp man föraktar.

När svenska män reagerade med att försvara sin ingrupps rätt att vistas i det offentliga rummet, sjukförklaras de enligt sedvanligt kulturmarxistiskt maner.  Stina Wolter  ställer sig bakom hashtaggen #inteerkvinna och tror att det handlar om rasism. Men vad männen gjorde var inte att uttrycka rasism, utan de talade om för dessa att ni råkar illa ut om ni rör ”våra” kvinnor, vilket är helt sunt i en fungerande nation. Att försvara kvinnor och barn är vad män har gjort i alla tider. Det hela var en uppgörelse mellan två kulturer, två olika sätt att leva, här antastar man inte kvinnor – ge fan i det.

Visst ska polisen sköta sånt i ett civiliserat samhälle. Men det här samhället lyckas ju inte med det. Stina Wolter menar sig vara feminist, jag vet inte om hon bara är okunnig, eller tycker att kvinnor är värda att offras för att det är så viktigt att vara antirasist att man inte får diskutera andra kulturers kvinnosyn? Eller om hon är kommunist och är mer fokuserad på att alla ska vara likadana, att inga ingrupper får finnas, jag vet inte? Men hennes uppfattning strider mot den mänskliga naturen att skydda sin avkomma och sin grupp som man får trygghet av.  Haschtaggen bidrar också till splittring av ingruppen. Ser att Gudrun Schyman också stöttade den, kanske var det hennes ”kommunistiska initiativ.”

Muslimska brödraskapet, vänstern, afghaner och medberoende tanter. 2

 

De gamla sanningarna om orsaker till sexuella övergrepp, och vem förövaren är gäller alltså inte alla kulturer. Hedersvåld mot kvinnor handlar som föreningen Kathoon påpekar, inte om våld i nära relationer. Sexuella trakasserier och våldtäkter handlar heller inte om enskilda störda män som söker makt över en enskild kvinna, utan det handlar om kulturella normer som delas av den här kulturella gruppen. Givetvis deltar inte alla afghaner som är här i taharrush, hur varje individs kvinnosyn är vet vi inte, men gode män vet som sagt att de har svårt att få de ensamkommande att respektera råd från kvinnor. Därför blir jag så brydd över de tanter som beskyddar de här männen som om de vore sköra mingvaser.  Något är ruttet i konungariket Sverige.

Ett annat fenomen i den afghanska kulturen är seden bacha bazi där unga pojkar i 11 – 13 årsåldern tas  som sexslavar till äldre män. Även seden att våldta unga pojkar har kommit till Sverige, vilket är något annat än pedofili. Nu har jag inte stenkoll på fallet Kevin, men den misstänkte gärningsmannen avskrevs av för att man var rädd att det skulle användas som invandringsfientligt argument. Numer får vi reda på att unga pojkar har blivit angripna på förläggningar och i Uppsala har det skett gruppvåldtäkter på unga pojkar som till och med filmats.

Jag är inte ute efter att demonisera en folkgrupp eller nation. Men jag vill diskutera konsekvenserna av att släppa in så många män från klankulturer för våra unga flickor, och pojkar. Var 12:e elev är nyanländ i år. Eller på svenska var 6:e tonåring är nyanländ. ”I elva kommuner – bland annat Skinnskatteberg, Åsele, Östra Göinge och Ragunda – är mellan 30 och 50 procent av 16–18- åringarna nyanlända. Eftersom de allra flesta som har kommit varit män så kommer det till och med det vara nästan dubbelt så många nyanlända män som svenska killar på vissa skolor. Och med tanke på hur många som har ljugit så kommer det vara vuxna män som våra tonåringar skall växa upp med. 26 % av dem som fick stanna 1015 var från Afghanistan.  32 % var från Syrien där det är lagligt att döda sin syster, sin mamma eller dotter om hon utför en sexakt som anses vara ”illegitim”. 13 procent var från Irak där utvecklingen för kvinnor är fasansfull och går mer och mer mot Sharia. Hur trygga kommer våra unga flickor känna sig, och hur kommer det påverka synen på kvinnor hos unga män?

Hur kommer det bli på de platser där män från dessa kulturer är i majoritet? Ja det vet vi redan från skolor i vissa områden i Malmö, Göteborg, Södertälje, Eskilstuna mfl.  De svenska killarna stryker längs väggarna. Blir slagna och rånade för de har aldrig lärt sig att försvara sig. Vi har heller ingen kultur där svenska killar rör sig i grupp. Svenska killar har lärt sig att våld och till och med ilska är fult. De klarar inte alltid att säga ifrån och stå upp för sig själva.  De är också bakbundna av att riskera att bli kallade rasister om de gör det.

Inte ens lärarna klarar sig. Redan 2003 slog lärarna larm. ”Att ta struptag på varandra är det nyaste sättet att leka. Vi har även tagit ifrån elever vapen och knivar – en del av dessa går i de lägre årskurserna.”   De talar bland annat också om problemet att eleverna kissar och bajsar på golvet utanför toaletterna. Idag känner sig 12 % av svenska skolbarn otrygga i skolan på grund av hot, våld och trakasserier.  Föräldrar säger ifrån när deras 6-åringar blir misshandlade och sexuellt trakasserade. Gympalektioner har ställts in – både som bestraffning, och för att barnens säkerhet inte har kunnat garanteras. En pappa berättar: ”– Pojkar hotar att de ska våldta henne. Säger att deras pappor ska knulla henne. Kallar henne hora.” Frågar vad hon har för religion, säger han. Ledningen sopar under mattan.

Nej mina länkar kommer inte från Fria tider, utan från Svt och Sydsvenskan. Lärarna är helt bakbundna av att man inte får ”kränka elever” de får inte säga ifrån på skarpen och de får inte ta i med hårdhandskarna, då blir de anmälda för rasism och misshandel.  En lärare blev slagen 17 gånger av en elev,  i magen och ansiktet, och får inte försvara sig. Det hela slutar med att barnet hotar att gå hem och hämta en pistol och skjuta läraren. Vid ett tillfälle tar en lärare ut en elev i korridoren: Eleven börjar då hoppa på mig, dra mig i håret, slår mig i ansiktet, slår mig på överkroppen samt sparkar mig på ben och i magen. Eleven har även rivit och nypt mig på armen”. Vid tillsägelse hotade en annan elev att  skära halsen av sin lärare. Hederskulturen gör också att föräldrar kommer till skolan och hotar lärare om de säger till deras barn. Lärarnas tidning gör en undersökning som visar att 1 av 3 lärare har hotats av en förälder.  De känner till svensk lagstiftning och 1 av 4 har hotats med anmälning vilket gör lärarna passiva enligt Lärarnas tidning. Enligt DN så skjuter både hot och anmälningar i höjden.  ”Många lärare är helt knäckta” Från artikeln i DN:

– Vi är dagligen med om lärare som ringer in och gråter. De berättar att de går utomhus mellan lektionerna för att undvika att möta eleverna. Det kan räcka med att de bestämmer vilken grupp en elev ska tillhöra i ett grupparbete, ber eleverna stänga av mobilen, vara tysta eller påpeka att de glömt material för att vissa elever ska känna sig kränkta och hota med att de skall göra en anmälan

– Eleven sade sig vara kränkt och upplevde att jag rört händerna på ett sådant sätt att jag försökt visa att han var liten. Det var jättejobbigt att sitta där och tvingas förklara mig och, på något vis, be om ursäkt och att jag inte menat något med min handrörelse. 

De här senaste länkarna berör inte bara afghaner eller nyanlända utan alla med så kallad hederskultur. Vår regering anser att poliser, kriminalvårdare och även så lärare som inte har utbildning för det skall tåla våld på arbetet.

Jag funderar vidare på hur det kommer påverka unga pojkar att vistas bland män med helt annan kvinnosyn? Särskilt med tanke på att så många ljugit om sin ålder.Unga pojkar och flickor kommer alltså i stor utsträckning få gå i skolan med vuxna män  83% av de testade är vuxna människor. Jag undrar också vad som kommer hända med samhället när vi plötsligt har ett enormt överskott på män. Forskning i andra länder har visat att det leder till katastrof, med horder av män som söker utlopp för allsköns känslor. Valerie Hudson professor och ansvarig för the Program on Women, Peace and Security, Texas A&M University, USA som forskar om överskott av män i olika länder säger till Göteborgsposten

Abnorma skillnader i könsfördelning är definitivt inte den enda orsaken till ökad brottslighet, men forskningen visar att en ökning av antalet män i förhållande till kvinnor kan kopplas till ökningen i antalet brott. Unga vuxna män utför fler brott än någon annan kategori i samhället, och marginaliserade män känner ett än större utanförskap när det dessutom råder ett underskott av kvinnor i deras åldersgrupp. Detta gäller även när den ojämna könsfördelningen inte beror på migration, som i till exempel Kina och Indien.ett överskott av män tenderar att utveckla fler våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor. 
Dessutom tenderar dessa marginaliserade män utan partner att samlas i grupper eller gäng. Forskningen visar att sådana grupper av män är benägna att ta avsevärt större risker och uppträda utanför de sociala ramarna än vad de skulle gjort var och en för sig. Kriminella gäng är en naturlig följd.

Grupptrakasserier och ofredanden av kvinnor är fler exempel på asocialt beteende hos dessa gäng. Under sådana omständigheter blir kvinnors möjlighet att röra sig fritt på offentliga platser avsevärt svårare, vilket massövergreppen på kvinnor i Köln under nyårsaftonen och festivalen We are Sthlm 2015 påminner oss om.

Vidare från samma text:

Brottsförebyggande rådet slog i en rapport från 2005 fast att sannolikheten för att begå brott som våldtäkt eller försök till våldtäkt var fem gånger högre hos utrikes födda. (Statistiken efter 2005 tar inte med uppgifter om födelseland, så jag kan inte avgöra om den här trenden kvarstår, även om jag misstänker att den gör det.) (min anmärkning är att andelen är högre nu) Man kan vara tämligen säker på att den växande obalansen i könsfördelningen i Sverige bidrar till detta problem och kvinnors fria rörlighet i en sådan kontext blir därmed beskuren. Och med det mycket stora antalet  ensamkommande ungdomar – som är, eller kanske inte är, minderåriga – och som under nuvarande omständigheter har rätt till skolgång, så kan detta också bli ett problem för flickor i skolan.

Ett andra skäl till oro är att en stor obalans mellan män och kvinnor leder till ökad trafficking, antingen genom prostitution eller tvångsäktenskap.

I svensk press har de marockanska gatubarnen ibland kopplats samman med kriminalitet. Men det är inte bara marockaner som kan vara kriminella. En del av de ensamkommande afghanerna är heronister, och de måste ju självklart finansiera sitt missbruk. Uppsala Nya tidning:

Daniel Larsson saknar statistik över hur stor andel av personrånen i Uppsala som begås av ensamkommande men tror att det rör sig om majoriteten av samtliga ärenden under det senaste året.

Även om de flesta afghaner sköter sig och går i skolan så medför det här stora samhällskostnader.

Ett annat problem enligt polisen är att rånutredningarna tar stora resurser då ett enda förhör kan kräva samtidig närvaro av polis, advokat, tolk, god man och socialtjänst.

– Rättssystemet håller på att överhopas av det här. Inom polisen hade vi en ansträngd situation redan tidigare men nu hinner vi inte alls med. Vi prioriterar personrån med följden att det ibland kan dröja innan vi hinner åka på larm om sådant som lägenhetsbråk, trafikolyckor och snatterier, säger Daniel Larsson.

Jag undrar varför är det viktigare att värna förvuxna barn från en diametralt motsatt kultur, än de barn vars föräldrar har byggt landet och slitit hårt för en trygg framtid för sina barn och barnbarn.  Detta är ett extremt svek av vänstern mot de män och kvinnor som bokstavligen arbetade ihjäl sig, som slet och svalt och tog risker för framtiden.

 

Att vänstern gärna offrar lite människor för sin kamp vet vi ju redan, men jag undrar om kvinnorna i #vistårinteut bara tänker på de pengar de tjänar när de driver HVB, är gode män, eller jurister och tjänar multum på dessa människor? De verkar helt förbise konsekvenserna av att låta så många afghaner stanna i ett land som på vissa ställen redan har enorma problem av invandringen. Förmodligen lever dessa kvinnor långt ifrån problemområdena. De verkar tro att dessa människor är krigsskadade offer för dumma talibaner som det går att bota med lite kärlek. De kallar sig vid kritik professionella, men vet de någonting om afghansk kultur? Vet det vad hederskultur innebär? Framförallt undrar jag om de har egna barn i skolåldern?

Vissa vill demonisera  kvinnorna i Vistårinteut och kallar dem batikhäxor,  och vissa ser dem som onda. Sanningen är den att ingen av dem tänker, ingen av dem tar ansvar. De känner,  de vill vara en av de goda, och de vill inte mista sin försörjning, eller de vill ha röster, som Rossana Dinamarca som är där och signalerar godhet, och inte tål att skämtas med, samt Gudrun Schyman som i ultradjup urringning smeker dem på kinden. Väldigt bra gräv om vilka som står bakom demonstrationen, liksom de ekonomiska incitamenten här.

För vissa av dessa kvinnor verkar de här unga männen fylla ett känslomässigt behov.  Jag talar nu inte om sex, det är extremt ovanligt även om det också har hänt. Motorn bakom det hela är politisk, vänstern hoppar på allt i sin akvivism. Kulturpersonligheter är indoktrinerade och okunniga, och borde faktiskt ta reda på saker innan de yttrar sig. Men kärnan i det här verkar vara en fanatisk grupp med djupa känslomässiga problem som de sublimerar som svarsmekanismen heter på något annat.  Genom organisationen får de vara del i en gemenskap, de blir en ingrupp mot en tydlig utgrupp som de kan projicera allsköns ondska på.  Alla som inte håller med dem är människofientliga. Självklart gillar ingen empatisk människa att avvisa någon i nöd. Men sanningen är ju att alla inte är i nöd, de som har asylskäl får stanna, de andra inte.  Jag snubblade på följande text:

”Och så åkte han. Och varje dag sedan dess har jag tänkt på honom. Den första som åkte. Han och jag hade knappt pratat innan, han var en elev på skolan men han gick inte i min klass och han var ofta borta från skolan. Men innan han åkte träffades vi ofta. […]  

Och jag hade ingen kontakt med honom på många månader. Han svarade inte mig. Men jag tänkte på honom, varje dag. Undrade var han var. Vad han gjorde. Om han var ensam. Hur han mådde. Om han hade någonstans att sova, om han hade något att äta. Om han hade en person.

Så skrev han plötsligt, för en månad sedan. Berättade var han var. Och jag kände ren lycka. Och saknad. Hur man kan sakna någon som egentligen bara gjort ett gästspel i ens liv är märkligt. Men på något sätt har han blivit den. Den som var först. Den som fick mig att inse allvaret. Inte så att jag inte förstått allvaret innan. Men utvisningar och flykt till andra länder hade ditintills varit något som skulle ske längre fram. Jag visste att det fanns, jag visste att det skulle ske, men det hade inte skett. Han blev den.

Jag minns varenda jävla detalj i hans ansikte.

Jag minns vilka kläder han hade sista gången jag såg honom.

Jag minns färgen på hans skor.

Jag minns hur små hans fötter var i förhållande till hans längd.

Aldrig möta min blick igen. Aldrig röra vid mig igen.
Aldrig kämpa med verb, substantiv och normer i samhället de tyckte var märkliga.

Jag saknar dem. De som lämnat.

Jag har bilder på dem. Jag tog dem för att jag visste att det var lånad tid. Men jag tittar aldrig på dem. Jag minns deras ansikten. Minns hur deras ansikten förändrades beroende på vilket humör de var på. Minns deras röster. Kanske behöver jag bilder om några år. Men inte nu.

Och jag tänker att nästa år ska vi bila till **** för att träffa en del av dem. Röra vid dem. Höra deras röster. Dricka té. Äta naan. Träna dari.

För de finns kvar.
Inte bara i mina tankar och i mitt hjärta.
De lever.
De finns.
De har sängar.
De har mat.

De finns.

Jag känner mig lite som en voyer när jag läser det där, och lite elak när jag citerar men det finns en sharebutton på #vistårinteutbloggen.

 

Jag hittade detta angående återvändandet. Det är inte bara den poetiska kvinnans ”barn som kommer hem till mat och sängar. ”De allra flesta utvisade afghaner möts av sina familjer, vårt mottagningscenter i Kabul står tomt.” Säger migrationsverket. Det verkar alltså som den död de skickas tillbaka till inte har drabbats deras familjer. Och den skulle heller inte drabba den 105 åriga kvinnan som utvisats.

Vad det handlar om egentligen är att dessa barn är ankarbarn. Jag hörde termen första gången av migrationsverket för flera år sedan. Man är sedan länge medveten om vad som sker.  En patriark/klanöverhuvud skickar ut en av sina söner för att söka asyl för att senare ta dit resten av släkten. Det är inte de själva som valt att komma, utan dessa är hårt pressade av sina familjer/klaner. Tydligen så har verksamheten utvidgats så att man numera kan köpa plats som anhöriginvandrare via flyktingsmugglare.  Det vill säga en person får åka gratis, mot att denne påstår att andra är släkt  med honom. En ny form av människohandel alltså som man känner till på migrationsverket, och som lett till att man utföra DNA tester.  Det är dock liksom ålderstesterna var frivilligt, här i landet så får man ju gud bevares inte kränka någon. Enligt artikeln tvingas en del afghaner att sälja knark av flyktingsmugglarna, det är alltså frågan om en maffia. Hanif Bali talar om afghanerna som den största välfärdssvindeln, men det är ännu större än så. Ekonomiska immigranter ser Sverige som en bankomat, vi är den moderna tidens klondyke för och som jag talat om så förstår de inte hur en stat fungerar. De är här för att leta guld. Erika Bjerström i länkten avsåg de emigranter som tar sig över medelhavet, vilka vänstermedia framställer som att de flyr för sina liv. Så är alltså inte fallet med de stora flertalet oavsett om de kommer från afghanistan eller någon annanstans ifrån. I artikeln nämner de också kvinnor som gifter sig med män som de inte ens känner. Och det förekommer här i Sverige också att kvinnor erbjuds betalning för att gifta sig med någon för att denne skall få stanna, och senare ta hit sin släkt. Taxan jag har blivit erbjuden men tackat nej till var 2000 i månaden i två år. Jag skulle inte ens behöva bo med personen. Regeringens särskilde utredare av fusk i välfärdssystemet Lars-Erik Lövdén berättar också om andra varianter av bedrägerier, bland annat att assistansanordnare knöt till sig brukare i andra länder genom att söka upp och hämta funktionshindrade personer till Sverige. Sedan kommer snyftreportagen i vänstermedia om dessa stackars handikappade barn som utvisas. Per-Arne Andersson på SKL, på Sveriges kommuner och landsting, berättar att uppgiven anknytning till Sverige ibland handlar om allt från kriminalitet till prostitution. Trafficking pågår alltså via lagliga kanaler i Sverige. För att komma till rätta med problemet med barn som försvann från flyktingförläggningarna så hystades ansvaret för immigranterna ut på kommunerna, det har inte hjälpt tusentals barn har försvunnit. Från artikeln i Svenska dagbladet.

”År 2000 släppte det dåvarande invandrarverket Argusrapporten. Henrik Eliasson, handläggare på Migrationsverket, var med i Argusgruppen, som kartlade fusk som kom in via tipstelefon. Bland fusket fanns skenäktenskap och personer som sökte uppehållstillstånd som anhöriginvandrare men som ändå sökte asyl. 

”De hoppar av och söker asyl inne i Sverige som en annan person, de har tappat sina handlingar och de kommer till oss och söker asyl, vi vet inte hur de har kommit in, när de har kommit in, de har inga handlingar. 

För att minska risken för dubbla identiteter föreslog Argusgruppen att även anhöriginvandrare skulle lämna fingeravtryck för att minska fusket, något som bara asylsökande behövde göra. Den lade också fram flera förslag om sekretesslättnader mellan myndigheter för att göra det lättare att dela med sig av informationen, men intresset bland både politiker och andra myndigheter var svalt. Inget förverkligades. 

Saken rapporterades i radioprogrammet ”I lagens namn” som sändes i P1 i somras: ”Sedan dess har Sverige tagit emot drygt en halv miljon anhöriginvandrare”. 

2003 lades Argusgruppen ned.  Regeringen har inte gett nuvarande migrationsverket i uppdrag att arbeta med frågan om fusk.

Muslimska brödraskapet, vänstern, afghaner och medberoende tanter. 3

 

Att vänstern F! och Socialdemokraterna utnyttjar det hela för egen propaganda är solklart. Att som driver på revolutionen är bra för en kommunist, och alla som kan tänka sig rösta på socialdemokraterna är bra. De röstar nämligen inte i särskilt hög utsträckning i ”orten”. Kulturarbetarna är hjärntvättade i vad de ska tycka och känna, men de som kallar sig professionella, som arbetar med det här, hur tänker de? Är de lurade och ljugna för av afghanerna som är här? Det här ska ingå i utbildningen som god man, men det verkar som egna känslor och behov tar plats där förnuftet borde vara.  Det är väldigt lätt att dra många skämt på vad det är dessa kvinnor inte står ut med, men mest verkar det vara sina liv. Det verkar som de här afghanerna fyller ett tomrum för dem. Ett känslomässigt tomrum. Äntligen är de i ett kärleksfyllt sammanhang, barnen får kompensera den uteblivna kärleken i livet, och de är i ett härligt solidariskt gäng som stöttar varandra. Men det verkar som det är de själva som står för den största kärleken. Fast det är ju saligare att giva än att taga…

Jag vill inte vara cynisk, och jag är definitivt inte oempatisk, jag som andra skulle ha svårt att själv verkställa ett avvisningsbeslut, men verkligheten är inte enkel.  Man måste ta ansvar för helheten, och låta sig styras av konsekvenstänk och inte vad som känns rätt för stunden, eller låta sig styras av sin egen ångest. Jag får ”När lammen tystnar” vibbar av detta. Om någon minns filmen/boken där FBI agtenten Clarice Sterling av Hannibal Lecter får frågan vad som driver henne i sitt arbete, och hon berättar ett barndomsminne där hon hörde lammens skrik när de blev kastrerade utan bedövning.  Hennes val att bli FBI agent var hennes sätt att dämpa sin ångest och slippa höra offrens skrik. Och det verkar som dessa kvinnor gör något liknande. De försöker hela sig själva genom att ge kärlek till dessa unga män, och kärlek är väl aldrig fel, däremot är väl naivitet och fanatism det, eftersom verkligheten inte är enkel, det är inte en uppdelning i ont och gott utan alla handlingar får konsekvenser.

Det blir mer och mer tydligt att vänstern är klart drivande. Staten ger bidrag både till Ensamkommandes förening och de Ensamkommandes förbund, på sammanlagt över 3 miljoner  kronor.  Den senare föreningen är medarrangör till demonstrationen, och verksamheten som de får bidrag för innebär att de ”Kämpar för de ensamkommande som är asylsökande och papperslösa genom att delta i och stödja politiska aktioner” Staten finansierar alltså den här strejken. Liksom aningslösa medborgare, 18 Augusti hade man fått in en halv miljon kronor till en påhittad förening som heter Ung I Sverige. Swishnumret går till Fatemehs bror Morteza Khavari.  Det har tagits bort att det går dit, men det finns skärmdumpar för den som orkar googla. Fler och fler gör kopplingar till Expo som stod bakom Tillsammanskapet som Ann Heberlein drog fram i ljuset i Opinion härför leden. Helt klart så drar andra krafter i trådarna. Svenskan på hemsidan är felfri. Något är inte som det ska.

            

Tog en paus under natten och vaknade till detta:

Det känns som ett hån. Vilket land ska afghanerna bygga? Och varför inte sitt eget?

 

Källan verkar vara en intervju i Sveriges radio. Bilden klarnar litegrann. Det här är marxism. Vad många inte vet är att vid maktövertagandet 1978 styrdes Afghanistan som en folkdemokratisk republik av sovjetmodell där alla partier utom det kommunistiska PDPA var förbjudna. 1987 återinfördes flerpartisystem, dock underordnat den kommunistkontrollerade Nationella fronten (NF). 1990 avskaffade maktmonopolet, socialismen tonades ned och istället så framhävdes det islamiska arvet.  Det hela är alltså en demonstration av extremvänstern.  Uppmärksamma medborgare fotade också affischer med AFA symboler på medis.  Jag måste säga att jag är lite imponerad av propagandans genomslag, men det finns fler och fler medborgare som tänker. Det är bra. Tillsammans är vi starka.

När jag skulle runda av här så såg jag Christian Östermans delning på facebook och började snoka. Det är kanske något annat värre i görningen. Nedan skärmdumpar är gjorda av Åsa Westerberg som verkar sitta och snoka precis som jag. Hon hittar att Ung i Sverige är en avregistrerade ideell förening som hade säte i Norrköping, det enda spår som finns på nätet nu är hemsidan och Facebooksidan. Vad som är iögonfallande är att det beskrivs som medie /nyhetsföretag på facebook. När jag kollar upp bara ett par timmar senare är texten ändrad till Ideell organisation. Det verkar som några sopar igen spåren. Den enda teammedarbetar på sidan är Nabir Nabezadeh. Han har en lite konstig adress tycker Jag https://www.facebook.com/virgulese

      

Den här talespersonen Fatemeh är handplockad har jag förstått, det är ju lite knasigt att en kvinna representerar män, med tanke på hur det ser ut i Afghanistan. Jag finner att hon är  kopplad till en väldigt stor förening som heter Ensamkommandes förbund, vilket jag nämnt tidigare, hon visar sig i själva verket vara ordförande i förbundets Stockholmsavdelning.  Som ”Kämpar för de ensamkommande som är asylsökande och papperslösa genom att delta i och stödja politiska aktioner” Ändå så går pengarna från ung i Sverige in på ett privat konto, ett konto som man inte vill ska bli ihopkopplat med Fatemeh och hennes bror. Som Åsa gräver fram så skiljer sig bara ett par siffror på deras telefonnummer. 0736/755183 och 0736/755190

Både hon och jag verkar ha hakat upp oss på det som står på Ung i Sveriges redovisning för vad de gör med pengarna

 

Moskén ligger i Björns trädgård, bredvid medborgarplatsen och har varit mötesplats för Europeiska islamiska fatwarådet, eller European Islamic Council for Fatwa and Research, som denna samling islamistiska teologer kallar sig. Den har också samarbete med muslimska brödraskapet. Svenska dagbladet:

”Moskén i Stockholm står enligt flera initierade bedömare Muslimska brödraskapet nära. Brödraskapet grundades i Egypten 1928 av egyptiern Hassan al-Banna som en reaktion på att kalifatet i Istanbul avskaffats när det osmanska imperiet föll samman efter första världskriget. Brödraskapet kan beskrivas som det rotsystem som alla dagens islamistiska rörelser har sprungit ur. ”

Fatwaråd möts med jämna mellanrum på europeisk mark för att utfärda vägledning till muslimer i Europa om hur de ska förhålla sig i aktuella samhällsfrågor, och det har hållits fatwaråd i denna Stockholms moské. Dock vill man inte tala om vad som avhandlas där. Fatwarådet gör gällande att det är högsta instans för islamisk vägledning i Europa.

Jag citerar den kristna obundna tidningen Världen idag från Mars i år, som citerar en rapport gjord av bland annat terrorforskaren Magnus Norell och har som syfte att kartlägga organisationen Muslimska brödraskapet i Sverige. Rapporten pekar på två olika metoder för skapandet av en Islamisk stat. ”Islamiska staten använder brutala metoder för att upprätta en islamistisk stat, Muslimska brödraskapet strategi är i stället att bygga en islamisk stat bit för bit, genom indoktrinering.”

Från rapporten

”Muslimska brödraskapets roll som ’fadder’ åt dagens islamism kan knappast överdrivas. /…/ Muslimska brödraskapets grundare – Hassan al-Banna – menade att en islamisk stat skulle: ’göra islam till ett allomfattande koncept som styr varje del av livet’”

”Islamister håller på att bygga upp en parallell samhällsstruktur i Sverige. Organisationen verkar i mångkulturens namn och får indirekt mångmiljonbelopp från svenska skattebetalare”

Vidare från artikeln:

”Tanken om en islamisk stat är inget nytt, konstaterar de, och exemplifierar med Iran, Saudiarabien och Pakistan. I Sverige, och andra länder i Europa, sker islamiseringen till stor del genom Muslimska brödraskapet och dess underorganisationer, menar de. Det är organisationer som, enligt rapporten, får mångmiljonbelopp från svenska skattebetalare.

Några av organisationerna som brödraskapet har startat i Sverige är, enligt rapporten, Islamic relief, som får bistånd av SIDA, studieförbundet Ibn Rushd, som driver många studiecirklar i moskéer, Sveriges unga muslimer och Islamiska förbundet.”

”Stockholms moské på Södermalm uppges fungera som ett huvudkontor för rörelsen. Där ska en mängd rörelser knutna till organisationen husera, och där har relationer med makthavare kunnat byggas upp.”

”Eftersom muslimska brödraskapet vet att det är svårt att få stöd till organisationer som öppet vill införa sharialagar bygger man i stället in sitt islamistiska projekt i ett mångkulturellt ramverk, menar författarna.

Arbetet kan enkelt fortsätta eftersom det räknas som integration och eftersom den som ifrågasätter det lätt blir kallad rasist eller islamofob.

”Muslimska ledare verkar överlag investera en hel del kraft i olika försök att ’normalisera’ och konstruera en positiv ’image’ kring islam.” skriver rapportförfattarna.

De varnar för att det är stor risk att rörelsen kommer flytta fram sina positioner allt mer under de kommande åren.”

 

Plötsligt ser kvinnan ännu mer hotfull ut än tidigare.

Det är något mycket sjukt i att tala om dessa unga afghanska män som offer och att de flytt från ett förtryck. De är en del av förtrycket och en del av bödlarna. Hazarerna är Shiamuslimer alltså de mer radikala, och de som inte vill gå ISIS väg utan Muslimska brödraskapets väg.  Man är bra självupptagen om man tror att man skall kunna bota dessa med lite kvinnlig tantkärlek, eller kvinnlig feminism. Långt innan jag hittade beviset på vad som talas om på flashback så har jag funderat över vad som  händer när vi tar hit människor som är så bekväma med våld? Som dessutom har utövat så mycket verkligt våld att verkligt våld är lika upphetsande för dem, som västerländska killars låtsasvåld i dataspelen.  Vad händer med vårt land om vi får för många människor som är så lättkränkta? Vad händer med våra barn som skall dela skola med dessa människor som är uppfostrade så väsensskilt mot oss?

Vad är det med kvinnorna  bakom den här manifestationen som gör dem medberoende som alkoholistfruar som har som sin enda livsuppgift att rädda dessa elefanter i rummet?

Vad är det med vänstern som går deras ärenden? Är de så indoktrinerade i Marx teorier att de inte fattar att det finns mycket farligare hot än deras utpekade förtryckare? Är de så insnärjda i sina tankefel att de är helt blinda?  Man silar mygg och sväljer kameler när en vit CIS man blir verbalt slaktad om han använder fel ord, och när Anders Borg påstås vifta med snasen, får han löpa gatlopp. Trump som säger att om man är känd så LÅTER kvinnor sig kladdas på, får sota för det i månader.

Medan afghaner med en kvinnosyn från helvetet är de här kvinnornas skyddsobjekt. Afghanska män verkar vara fridlysta små blommor i den marxistiska maktanalysen.  Vi är verkligen hjärntvättade med det kommunistiska ”allas lika värde”, ”alla är lika värda”, ”man får inte se ned på andra människor”, man får inte se någon som sämre.  Vi ska förneka förneka förneka. Ingen skall tro att den är bättre. Definitivt inte en vit man, för som hon säger i artikeln i 24 ”Det enda som skiljer dessa  från våra egna är att de är från Afghanistan.” Den som påstår något annat hädar mot religionen tolerans.

Men att vara tolerant handlar om att ha överseende, om att stå ut med. Hur mycket är vi beredda att tolerera i PK religionen toleransens  namn? Prinsessorna Jenny Strömstedt, Malena Ernman kan bortse från de här bilderna och filmerna, men alla i Sverige har inte samma tur. Inte den kvinna som blev våldtagen under skratt och rop och hamnade i rullstol efteråt av skadorna. Inte heller den rullstolsbundna kvinnan på Gotland som fick smaka på afghansk kvinnosyn, eller den kvinna som blev filmad i en lägenhet där förövarna skrattade och lade ut det på facebook. Det är bara början – det här är vad som väntar oss om muslimska brödraskapet får som de vill.

Alla bilder ifrån svärmorsdrömmarnas Afghanistan.

    

Det här är inte enskilda skräckexempel. Återigen Afghanistan är världens farligaste land för kvinnor, och det här är vad varje kvinna riskerar. Den första kvinnan har fått sin näsa och sina öron avskurna. Den andra bilden visar stening av en man och en kvinna som haft ”omoralisk kontakt”  Kvinnan härunder tyckte det var bättre att sätta eld på sig själv än att stå ut med svärmors misshandel. Som jag inledde så ökar så kallad självbränning i Afghanistan, kvinnor ser det som enda sättet att komma undan mannens misshandel. Här ett fåtal som överlevt. De här kvinnorna anser alltså att det är bättre att brännas levande än att vara i sina äktenskap.

       

 

 

Svärmorsdrömmarna i sitt hemland,  SE FILMEN

Svart eller vitt del 3 Hur man bakband oss genom lögner och falsk historieskrivning.

Att kalla människor rasister för att de föredrar den egna gruppen framför andra är helt befängt. Det sitter i  våra gener att föredra den egna gruppen, (det är vetenskap, länk längre ned i texten) Det är givetvis en evolutionär fördel att hålla samman. Vi ser det hos alla djur att de har ett revir med tillgångar som de försvarar mot konkurrenter, det har inget med nazism att göra. Vad flumvänster som, Regina Lund och  Mikael Wiehe med flera kändisar inte fattar är att tillgångarna är begränsade.  Vänstern tycker att vi tar pengarna av någon rik, men ingen rik vill betala, inte ens komunistkrösusen Wiehe. Resurserna är heller inte outsinliga och det är flera som vill dela på kakan.  Lund frågar – vem äger världen? Men jag tror nog att hon vill behålla sina egna ägodelar som alla andra. Kändisarna och politikerna som lever gott på Södermalm har aldrig behövt strida för att överleva.  De som kommer nu har det i ryggmärgen. Om vi inte använder förnuftet kommer vi att bli utkonkurrerade. Inte idag inte i morgon, men i det långa loppet. Vi är här på jorden för att hålla liv – inte i oss själva utan i våra gener. Den grupp som har bäst strategier för detta är den som kommer att frodas. Detta är ren biologi. För giraffen gäller lång hals. För människan att skapa ett tryggt samhälle där så många som möjligt överlever och hjälper till att producera.  De som lyckas är de som samarbetar med varandra inom ingruppen. Judarna är den mest framgångsrika ingruppen på planeten, det behövs inte en konspiration för det, det krävs bara samarbete och favorisera dem man är lik. Att judar har angripits, är för att de är lite för bra på det hela för andra gruppers bästa. Det handlar inte om antisemitism att erkänna att de som grupp är bra på sammanhållning och att producera tillgångar.
Vi är genetiskt riggade för att i en mindre grupp som en familj skapas känslomässiga band, därför föredrar vi  som alla däggdjur våra egna barn framför andras. ”Mina barn och andras ungar” som det heter. Vi människor är även flockdjur och behöver gruppen till hjälp att föda och värna vår avkomma. Därför är samarbete och lojalitet inom gruppen inte bara en evolutionär fördel, utan en nödvändighet. Den flock som splittras går under. Man ser det på alla stormakter, de har imploderat. Är det vår tur nu?
Det naturliga urvalet handlar om förmåga till anpassning, inte bara till habitatets begränsningar utan också till dem man är beroende av för sin överlevnad, det vill säga ens egen flock.  I en flock synkroniserar man sig man ser till att hålla sams inåt för att stå starka utåt. Är man enade så kan man arbeta mot samma mål, och man kan också som grupp anpassa sig till förändrade omständigheter i habitatet. Om man i stället för att göra det, är upptagen med inre stridigheter i gruppen så går man till slut under.  För att hålla samman en flock krävs ett kitt, en  känsla av samhörighet, en känsla av att vara  ett ”Vi” särskilt från andra, vilka blir ”dem”.  Gemenskap handlar om att hitta en ”vikänsla”. Vi känner oss som ”vi” med de vi känner igen oss själva i, de som delar våra traditioner, värderingar och moral, de som uppskattar den vi är, och som värnar oss. Denna känsla av att höra ihop skapar motivation till samarbete, hjälper vi vår flock så hjälper vi vår avkomma, vi sprider våra gener. Det är alltså inget fel att ha ”vi och dem” känslor, det är så våra gener har överlevt såhär långt.
Det här är inget jag hittar på, det är något man talar om inom neurovetenskap, psykologi, och evolutionspsykologi. På samma sätt som en spetälsk tappar sin smärtförnimmelse och tappar förmågan att skydda kroppen mot skador och infektioner så kommer en grupp som inte känner igen hot förrän det är för sent bli skadad. Vi ser det i samhällen, och vi ser det hos enskilda individer som kan gå rakt in i förhållanden med misshandel ibland med dödlig utgång för en själv och avkomman. En naturlig misstänksamhet mot andra som man inte känner är således en nödvändighet för överlevnad av våra gener. Det handlar om ren självbevarelsedrift att vara misstänksam mot det som inte är en del av ”vi”.
Tack vare  undanhållande av relevanta fakta gällande framförallt andra världskriget så har man lyckats demonisera vår vikänsla. Andra världskriget används också i propagandasyfte. Gemene man tror idag att det var rasism och nationalism som ledde till andra världskriget, men rasism och nationalism har funnits i alla tider. Det leder inte per automatik till krig, krig är samma kamp om makt över tillgångar som alltid pågått, skillnaden mellan krig och fred är hur kampen bedrivs. Med vapen och fysiskt våld, eller med intellekt och manipulationer.  Konkurrens handlar inte om ideologier, det är bara för det dumma folket. Kampen om makt handlar om att söndra och härska utgruppen, med fysiskt våld eller med propaganda. Ingruppen är starkare om utgruppen är svagare.  Nationalism är ”vikänslan” i en ingrupp helt oavsett om det gäller en nation som definieras av en riksgräns, eller av en etnisk folkidentitet som en klan. Den subversiva propagandan har gjort att nationalism blivit ett missförstått och fult ord, vilket givetvis passar de som söker ett internationellt herravälde.
I och med att det är fult att söka sig till tryggheten hos nationen så söker människor istället andra sammanhang att identifiera sig med och finna trygghet i. Det är en anpassning till det förändrade habitatet i detta fall förändringen av gruppens värderingar till följd av propagandan.  ”Vi och dom” finns  ju i våra gener. Vi har ju inte längre en religion att söka trygghet i, därför har det börjat handla om att rätt eller fel åsikter.  PK-ismen har blivit den religion som man synkroniserar sig kring. Skall du tillhöra ingruppen så måste du vara politiskt korrekt.  Även primärgruppen familjen är idag splittrad och har förlorat sin betydelse som trygg hamn. Sekundärgruppen arbetsplatsen är utbytbar, liksom kommunen/samhället. Återstår då bara att söka trygghet i referensgruppen, den åsikt som vi bekänner oss till.   Problemet är bara att den åsikten som de flesta delar, inte är vad den utger sig för att vara. Den vilar på falska premisser, och är mer att likna vid en sekt som går rakt mot stupet

Jag är inte mycket för konspirationsteorier,  de simplifierar och pekar ut en enda fiende, och är en form av svart/vitt tänkande.  Det finns ju inte bara två aktörer, det finns inte bara en grupp som är ”dom” utan flera grupper som alla bevakar sina intressen. Det är därför det är så farligt att köpa propagandan angående andra världskriget. Det får oss alla att rikta blicken i samma riktning och inte se vad som försiggår bakom vår rygg.  Det är  ganska uppenbart att den internationella marxismen idag bytt skepnad, och att ideologin idag går under begreppet  ”Tolerans”.  Det är en glasklar koppling mellan  kommunismens Equality och mantrat ”Allas lika värde”. Man ser det ju också på den kapade feminismen som mer sysslar med  att svenska män inte ska tro att de är bättre än än andra män, än att kämpa mot förtryck och våld mot kvinnor.  Det är likriktning det handlar om. Mantrat ”allas lika värde”, har jag tidigare trott varit en felöversättning av FN’s deklaration, men det är det kommunistiska klasslösa samhället som avses.  Ett samhälle där ingen medborgare är mer värd en den andra. Det är kommunismens mål, att skapa ett samhälle där alla medborgare är likadana utbytbara kuggar helt utan medborgerliga rättigheter. Det man håller på med är att ta ifrån vita män deras rättigheter. Därför skall de framgångsrika kompetenta vita CIS män backa bak, och man använder vår inbillade skuld från andra världskriget och kolonialismen för att tukta oss till passivitet. Här kommer jag ta upp hur vi blivit lurade att känna skuld över andra världskriget. Jag kommer ta upp kolonialismen senare.

Bakgrunden till att man fokuserar på den vita mannen är att det är männen som genom historien värnat familjen, gruppen och nationen. Nu har man lyckats demonisera dessa egenskaper och förlöjliga vita män.  Kvinnor agerar som  Yuri Bezmenov kallar det ”användbara idioter” i sina attacker på män, manlighet, beskydd och dådkraft. Stina Wolter går så långt att hon myntar #Inteerkvinna, när män gör som de alltid har gjort: beskyddat sin familj och sin grupp. Yuri Bezmenov  en av många KGB agenter som arbetade för att destabilisera andra länders kultur talar om att hetsa människor som känner sig som offer mot vad man framställer som förtryckare, ren marxism alltså.  Det funkar till och med i ett sådant land som Sverige där män står för beskydd, att piska upp stämningen mot män bortom sans och vett. Det är det vi ser idag. Som jag skrev i del 3 – det yttersta målet för kommunismen är att göra om folket till lydiga drönare utan egen tanke och vilja. Det är en kamp mot den mänskliga naturen, därför måste man ta till falsk sociologi, och förnekar den riktiga vetenskapen som håller för granskning. 

Vi  har därför i religionen ”tolerans” namn fridlyst konkurrerande  grupper, även de som är hotfulla och angriper våra kvinnor, barn och vårt sätt att leva. Istället så angriper man och splittrar den egna flocken, och de som skulle kunna skydda oss.  Likt medberoende i en dysfunktionell familj så hindras man att peka på elefanten. Man får inte tala om att pappa slår mamma, att kvinnor förtrycks, våldtas, att farmor lever i misär. Man får inte tala om att pappa slagit sönder lägenheten och satt eld på köket. Nej problemet får inte konfronteras.  Det är synd om problemet. Problemet är ett offer, och den som vågar tala sanning förskjuts ur gemenskapen. Bilden av att allt är normalt skall upprätthållas till varje pris, och som de ”enablers”  vi är så offrar vi allt annat för att upprätthålla bilden av att vi är goda och rättfärdiga och gör rätt. Men gör vi det?

Redo för lite hicka?

 

Andra världskriget var inte ett rasistiskt ideologiskt krig vilket vi är lurade att tro. Andra världskriget handlade om flera saker, men från början så handlade nazismen om att förhindra att den ryska revolutionen spred sig de första som fängslades var alltså kommunister. Utifrån den förenklade marxistiska analysen som delar in världen offer och förtryckare så pekas tyskarna såhär i efterhand givetvis ut som förtryckarna som gav sig på offret  judarna, men sanningen är att Tyskland var från början en ingrupp som försvarade sig mot yttre hot. Bolsjevismen var ett hot mot hela Europa, det var därför Hitler fick sådant massivt stöd. Bolsjevismen var inte heller bara ett hot för makten, eller för kapitalister i respektive land, utan också för vanligt folk, då egendomar konfiskerades och människor masslaktades när 10 % skulle bort i Sovjetstaten. (se del 3) 10 % är en av tio, ingen gick säker från kommunismens terror. Många av de ledande bolsjevikerna i Ryssland var judar, vilka hade allt att vinna på en revolution i Ryssland då de där var utsatta för svåra pogromer.  Judar är alltså en egen grupp, som deltar i kampen om utrymme och tillgångar precis som alla andra.  Som grupp så har de såklart inte varit passiva åskådare när andra kämpat. Hade de inte sett till sina egna intressen hade de som grupp dött ut. Istället har de som grupp varit extremt framgångsrika tack vare sin förmåga att samarbeta inom sin ”nation”(folk) trots att de saknat eget territorium.

I det toleranta Tyskland var judarna som grupp riktigt framgångsrika vid den här tiden, därför så blir det förminskande att enbart se judar som offer för rasism.  Det är att begå ett tankefel och gå på propaganda om man tror att Hitler senare i kriget ville utrota judar av rent rasistisk hierarkiska skäl, det vill säga att han på riktigt såg dem som en undermålig ras. Tvärtom så var de som grupp ett stort hot mot gruppen tyskar som låg risigt till.  Judendomen har en tradition och en syn på pengar som gör gruppen väldigt framgångsrik om den får medborgerliga rättigheter. De samarbetar också internationellt och har varit lite för framgångsrik genom historien varpå rättigheterna återtagits.  Att de trots detta överlevt som grupp beror på deras kultur, deras förmåga till sammanhållning och samarbete. Under vissa betingelser har de som grupp blomstrat. I det bankrutta Tyskland hade de vid tiden det begav sig, varit så framgångsrika att de tom krossat de tyska bankerna som inte hade samma globala stöd i ryggen. Judar som grupp var alltså ett hot mot Tyskland på två fronter både som ryska bolsjeviker och som framgångsrika europeiska kapitalister.

Under 1800-talet hade det skett en befolkningsexplosion i väst beroende på industrialiseringen och läkekonstens framgångar. Förmögna judar hade återvänt till Tyskland från Polen och byggt upp banker, och handel, och skapade stora förmögenheter då de fick medborgerliga rättigheter av tyskarna. Under pogromerna i Ryssland  på slutet av 1880 talet och i början på 1900-talet före revolutionen så flydde miljoner judar därifrån, de flesta till USA men en hel del kom till även till Tyskland.  Konkurrensen ökade och de judar som samarbetar globalt vidgade sin ekonomiska makt, och ursprungsbefolkningen halkade efter. Efter den första misslyckade revolutionen i Ryssland så flydde också bolsjeviker till Tyskland och försökte elda upp massorna där i stället.

Tyskland gick vid den här tiden på knäna på grund av kostnaderna under första världskriget och den förnedrande Versaillesfreden, där fransmännen och de segrande krävde astronomiska summor i böter.  Konkurrensen om tillgångarna var enorm i Tyskland. Igen, nazismen handlade inte om ras, inte heller om religion, men tidens paradigm talade i termer av ras. Det var de termer man använde på in- och utgrupper. Jag har läst flera recensioner av Maja Hagermans bok ”Käraste Herman” alltifrån Arnstads hjärntvättade värdegrund till Expressens kvasiintellektuella koppling till Jimmie Åkesson. De bortser helt från den historiska kontexten, och hur paradigmet såg ut. Inte kom det som något hugskott vare sig för Lundborg eller Hitler att tänka i ras, det var så paradigmet såg ut. Nazismen var inte en fråga om att utrota en, som man ansåg, undermålig ras, tvärtom så hade man problem med en i mångt och mycket överlägsen utgrupp. Trots att de är i minoritet så är 30%  av alla nobelpristagare judar. De är också framgångsrika som affärsmän, inom förlagsvärlden, inom filmindustrin, inom litteraturen etc etc.  Rasism handlar om att placera andra grupper under sig. Judar är allt annat än underlägsna som grupp. 

Ovanstående är en tidningsartikel (avskrift av originalet) som Winston Churchill skrev  8 februari 1920, där han talar om de  Nationella assimilerade judarna, som varit en tillgång för de nationer de bebott, och att de har varit en del av att bygga upp landet.  Han skriver också om ”de internationella judarna” och de ”terroristiska judarna”. De internationella judarna:

”Anhängarna av denna otrevliga konfederation, vilken mestadels består män uppvuxna  i länder där judar förföljs på grund av deras ras, har de flesta, om inte alla, övergivit förfädernas tro. Denna rörelse bland judarna är inte ny. Från Spartacus-Weishaupts dagar till Karl Marx och till Trotskij (Ryssland), Bela Kun (Ungern), Rosa Luxemburg (Tyskland) och Emma Goldman (Förenta staterna),  har denna världsomspännande konspiration verkat för förstörandet av civilisationen och för störtandet av samhällsordningen grundat i avundsjuk illvilja, och omöjlig jämlikhet. Denna grupp är stadigt växande. De hade också en, som författaren, Mrs. Webster visat, en definitivt igenkännlig del i den franska revolutionens tragedi. De har varit drivfjädern för varje subversiv rörelse under 1800-talet, och slutligen har detta band av personligheter från helvetet gripit det ryska folket i strupen och praktiskt taget blivit de obestridda härskarna i det enorma imperiet.”

Chruchill talar vidare i artikeln om vad han kallar de terroristiska judarna som försökte sprida den kommunistiska revolutionen till flera Europeiska länder.

Samma fenomen har presenterat sig i Tyskland, särskilt i Bayern i sådan utsträckning att den här galenskap har livnärt sig på det tyska folkets tillfälliga nedbrutenhet. Även om det finns många icke-judar, vilka är lika dåliga som de värsta av de judiska revolutionärerna, är den del som de senare spelar i proportion till deras antal i befolkningen förvånande.

Churchill talar även om den association som man vid den här tiden  gör mellan bolsjevismen och judar som folkgrupp, beroende på hur de särbehandlades under den ryska revolutionen.

Det faktum att judiska intressen och judiska religiösa platser i många fall undantas av bolsjevikerna från deras attacker gör att  den judiska rasen i Ryssland associeras med de illdåd som nu begås. Detta är en orättvisa för miljontals hjälplösa människor, av vilka de flesta själva drabbas av den revolutionära regimen. Det blir därför särskilt viktigt att främja och utveckla en starkt markerad judisk rörelse som leder direkt ifrån dessa fatala associationer, och det är här som Sionismen har så djup betydelse för hela världen för närvarande.

Han talar vidare om vikten av en judisk stat i dåvarande Palestina för att skapa en trygghet för den judiska rasen. Han talar om Sionismen som en konkurrerande rörelse till det internationella bolsjevismen. Han belyser det raseri varmed Trotskij har attackerat Sionismen, citat:

”Hans av grymhet förmörkade sinne lämnar honom inte i något tvivel om att hans planer på en världsomfattande kommunistisk stat under judisk dominans, korsas och är direkt hindrad av detta nya ideal, som riktar judarnas energi och hopp mot ett enklare, sannare och ett långt mer uppnåeligt mål. Kampen mellan sionisterna och den judiska bolsjevismen är inte mindre än en kamp om den judiska själen.” 

Han påpekar vidare vikten av att varje jude som är nationalist, det vill säga är trogen landet han lever i, och inte söker ett internationellt världsherravälde genom bolsjevismen, tar en aktiv och framträdande roll i bekämpandet av den bolsjevistiska konspirationen, på det att de må återupprätta den judiska hedern och att det blir klart för alla att bolsjevismen inte är en judisk rörelse. Istället skedde något helt annat.

Före det att konflikten mellan internationella judar och tyskar eskalerade bortom sans och vett i Tyskland, så var landet ett bra land för judar att leva i. I Europa och särskilt i Tyskland hade man sedan 1600-talet blivit mer och mer toleranta mot judar då den katolska kyrkans makt minskade. Många européer önskade att judarna skulle förenas med de europeiska nationerna genom blandade äktenskap och religionsbyte, och på så viss bli en del av ingruppen/nationen. Man hoppades på att kunna assimilera judarna, de erbjöds medborgerliga rättigheter och fick driva affärsverksamhet och inneha högre poster i samhället. Vissa konverterade, andra inte, och vissa blev vad man kallar kryptojudar det vill säga konverterade men behöll i hemlighet sin judisk ideologi och var först och främst lojala med andra judar, och inte med nationen som gav dem rättigheter. En del av judarna var kommunister som ville driva på den kommunistiska revolutionen så den spred sig i Europas länder. Andra ansåg att det var dags för en reformation av religionen och ville kombinera sin judendom med medborgarskap, medan mer konservativa ville behålla den traditionella judendomen. De senare stödde tidigt skapandet av en judisk stat och Sionismen grundades. Det är de här falangerna som Churchill pratar om. Judarna är alltså ingen enhetlig grupp utan tillhör olika falanger, eller är bara enskilda människor utan andra ambitioner än att försöker leva sitt liv som alla andra.

De förmögna ”internationella judarna” som Churchil kallade dem, låg dock ekonomiskt på topp i Tyskland efter första världskriget. Deras sammanhållning och därmed ekonomiska uthållighet gjorde att de klarat börskraschen bättre än tyskarna som  hade hyperinflation och var på ruinens brant. Många tyskar fick se sina tillgångar flyttas över i de judiska affärsmännens och bankirernas händer, detta gällde även tyska banker som helt enkelt gick omkull.  Tyskarna kände sig ansatta på flera fronter. Både av de judiska bolsjevikerna som invandrat efter den första misslyckade ryska revolutionen, och av de internationella judiska kapitalisterna. Lägg därtill den enorma arbetslösheten och läget blir klart. Den territoriala ingruppen är på väg att bli helt utkonkurrerad av utgrupper.  Under en tid som var besatt av begreppet ras så blev den gemensamma nämnaren för de hotande utgrupperna ras. Att vara rasistisk ligger i våra gener, hjärnan är helt enkelt främlingsfientlig.  Greene har skrivit en bok om det här och har lite tankar om hur vi skall sträva mot en gemensam moral, utilitarismen. Men här och nu påpekar jag bara att det är såhär vi är riggade.  Artikel om boken av PC Jersild i DN.  Författaren menar att:

Vi måste acceptera att grupper (stammar, partier, nationer) inte bara har olika intressen utan också olika moraluppfattningar. 

          

Det fanns givetvis ett uppdämt raseri hos befolkningen i Weimarrepubliken som landet hette då. Det var ganska lätt för Hitler att ena det splittrade folket mot en gemensam fiende under ett paradigm som var besatt av ras. I sina tal satte Hitler ord på det som många tyskar kände. De var helt enkelt koloniserade av vinnarna av första världskriget. Det landet producerade gick ur landet till ”ockupationsmakterna”. En del av deras tillgångar hade beslagtagits då de förlorat områden rika på naturtillgångar. De var lika förnedrade av Frankrike som en mobbad skolskjutare av sina plågoandar. De flesta tyskar var arbetare och emot kapitalism, de såg också hur vänstern lyckats krossa kristen kapitalism, men i samma takt som det skedde så blomstrade istället den judiska kapitalismen, vilken livnärde sig på den tyska kollapsen.  Vidare så såg man vad som skett i Ryssland efter revolutionen. Hur rikedomarna bara bytte ägare och hur nu några hundratals bolsjeviker vältrade sig i lyx i en omfattning som vida översteg de miljontals borgare som de krossat. Bolsjevikerna i Sovjet blev en ny elit som levde i lyx och överflöd medan det ryska folket led, svalt och dog. Den rovgirighet som man sade sig bekämpat i Ryssland, hade bara bytt skepnad då rikedomarna bytte ägare och man fått nya herrar. Antisemitismen sågs som en kamp för att slå tillbaka den judiska bolsjevismen och de judiska kapitalisterna. Det hade inte med rasen som sådan att göra, ej heller religionen, utan handlade om kamp mellan in och utgrupp.

Vad Hitler gjorde var att ena det splittrade Tyskland genom att formulerade en tydlig utgrupp, men han talade om ekonomi, inte om en underlägsen ras. Han talade om judar som en ras som tagit herraväldet över Tyskland och som sökte världsherravälde, och att man skulle slå tillbaka. Han lyckades skickligt ena sin utmattade och splittrade ingrupp, hans mål var att återupprätta Tysklands heder.  För det krävdes pengar, och han riktade tyskarnas ögon dit där pengarna fanns.

Churchill var mer nyanserad när han talar om de olika falangerna, medan Hitler använde den tidens fixering vid ras som kitt för att ena det splittrade folket mot den upplevda gemensamma fienden. Idag är det överhuvudtaget svårt att ena ett folk då så mycket subversiv verksamhet gått ut på att splittra det, då alla som ser sig som offer har sin egen fiende. Det är meningen förstås. På så viss missar vi att den gemensamma fienden är politikerna, som förstör för oss medborgare. Eftersom historieskrivningen har ett marxistiskt offer/förtryckarperspektiv och helt väljer att bortse från hur nära utplåning tyskarna var och i viss mån kan sägas försvara sig,  och istället framställer det som att en grupp helt plötsligt blev ond, och att denna ondska kom sig av rasism, så bakbinder de oss från att ens se att det finns utgrupper som inte delar våra värderingar, och som tom kanske är ett hot mot vårt sätt att vara.

Genom att hävda rasism om man talar om olika grupper så kontrollerar man medborgarna.  Genom att förneka att det finns skillnader, och tom utgrupper med egna intressen så hindras medborgarna försvara sina medborgerliga rättigheter. I den socialistiska staten existerar inte längre några medborgare, där finns bara undersåtar, den enskilde finns enbart till för staten och är utbytbar. Det som verkade bra för de tyska medborgarna blev inte bra.  Efter att Hitler kom till makten så blev folket var bara ett medel för en maktgalen krigsherre.  Det som gjorde att rasismen gick överstyr har ett flertal olika samverkande orsaker och handlar alls inte bara om Tysklands agerande, utan även om andra Europeiska länders ovilja att ha judar inom nationen. Men segraren skriver historien och har suddat bort sin egen skuld, och pumpar ut en enkel svart/vit sanning som det emotionella folket sväljer.

Artikeln ovan publicerades efter att Hitler kom till makten i Januari, men före att någon som helst åtgärd vidtagits mot judar från partiets sida enligt de tidslinjer jag studerat. I själva verket så var The Central Jewish Association of Germany, av den åsikten att  regimen inte hade provocerat fram anti-semitiska pogromer. De publicerade istället ett uttalande där de uttryckte stöd för regimen och menade att regimen var omedveten om det som skedde på  gatorna. De menade att de inte trodde att de tyska medborgarna skulle komma att låta sig dras med i några våldsexcesser mot judarna.  Antisemitism och attacker mot judar hade som jag kommer att visa förekommit tidigare även i Tyskland. Men det var inte enbart en kamp mellan judar och tyskar, utan mellan olika falanger. Jag kommer att visa att Tyskland var mycket instabilt och att flera falanger stred på gatorna efter första världskrigets slut, oroligheter var alltså vardag, och inget som plötsligt uppstod när Hitler kom till makten vilket vi har förletts att tro.

Hitler kom till makten 27 Januari, den 30 Februari sattes riksdagen i brand, undantagstillstånd infördes och polisen och frikårerna fick utökade befogenheter varefter våldet eskalerade. I kommunistisk historieskrivning så påstås det att branden var anlagd av nazisterna själva, senare dokument  har gett bevis för att så inte var fallet.  Historieskrivningen menar också att efter nazisternas tillträde så började judeförföljelserna, jag var givetvis inte där, men menar att alla konflikter på gatan eskalerade. (mer om det senare) Jag vill givetvis inte försvara förföljelse av oskyldiga människor, det jag är ute efter är den felaktiga analysen av det som skedde. Så länge vi har bilden av Hitler och Tyskland som styrt av en irrationell rasistisk nyck, så kommer landet vara splittrat och slitas sönder av svart/vitt tänkande, och medborgarna kommer att  sjukförklaras som rasister eller nazister vid all kritik av invandringspolitiken. 

Jag har själv varit indoktrinerad av propagandan, tills dess att en vänlig själ visade mig att det är något som inte stämmer med den historia vi lärt oss i skolan. Ändå blev jag ganska så chockad över tidningsartikeln ovan. Vi har ju fått lära att Hitler gav sig på judar nästan som en nyck från honom personligen. Artikeln i Daily  Express är publicerad den 24 Mars 1933, det vill säga månaden efter riksdagsbranden och före att åtgärder vidtagits mot judarna. De första att fängslas var socialister och kommunister.  Den här artikeln lyfts ofta fram som att det var judarna som startade ”kriget” och att nazisterna var offret. Men även det är ett svart/vitt förenklat tänkande, och att dela in grupper i offer och förtryckare leder bara till ökade konflikter. Var det ett medvetet drag av tidningen?

Här ett av mig översatt sammandrag av artikeln.  (artikeln i sin helhet.)

”JUDENHETEN DEKLARERAR EKONOMISKT OCH FINANSIELLT KRIG MOT TYSKLAND.                      14 MILJONER JUDAR STÅR SAMMAN SOM EN MAN I KRIGSFÖRKLARINGEN MOT TYSKLAND 

Judenheten reser sig i vrede över nazisternas angrepp på judarna. Adolf Hitler […….]skapar historia på ett sätt han minst anade. Han trodde att han bara skulle ena tyskarna till rasmedvetenhet men har fått hela det judiska folket att resa sig i ett det judiska folkets renässans. Det nya Tysklands symbol  har lockat fram Judenhetens symbol för motstånd: Lejonet. 14 miljoner judar spridda över världen har gått samman som en man för att förklara krig mot de tyska förföljarna av judisk tro. Inbördes olika uppfattningar har lagts åt sidan för att stå upp för de 600 000  judar som är terroriserade av Hitlers antisemitism, samt för att tvinga det fascistiska Tyskland att upphöra med sin kampanj av våld och förtryck riktat mot den judiska minoriteten.[…]

ENGELSK/JUDISK PROTEST MOT NAZISTERNAS TAKTIK    HANDELSMÄN OCH FINANSIÄRER ENAS     TYSKA FARTYG DRABBADE?

Ett stort antal handlare har beslutat att sluta handla Tyska varor, även om det skulle innebära stora förluster. Ett möte för judiska textilhandlare har begärts i London för att begrunda situationen och besluta vilka åtgärder som bör tas. Tyskland har stora skulder på den internationella valutamarknaden, där judiskt inflytande är betydande. [….]

POLSKT EMBARGO

En samstämmig bojkott av Tyskland från judiska handlare kommer troligen att medföra stor skada för tysk export. Judiska handlare över hela världen är stora upphandlare av tyska produkter. I polen har embargot redan trätt i kraft. I Frankrike diskuteras liknande åtgärder i judiska kretsar. Likaså är Tysklands transatlantiska handel hotad. 

I New York har 10 000 judiska ex-soldater marscherat till City hall i protest. [….] Flera grupper har lämnat in petitioner. Bland annat de amerikanska fackföreningarna som  representerande 3 miljoner arbetare  har beslutat sig för att ansluta sig till protesterna.

DAGEN FÖR PREDIKAN

Varje rabbi har meddelats en helig plikt att under lördagens predikan beröra judarnas situation i Tyskland. [……..]  Judiska organisationer i Europas huvudstäder är tillsagda att utöva inflytande på de olika regeringarna för att sätta press  för att minska förtrycket av de tyska judarna. Det gamla och återförenade judiska folket av Israels stammar reser sig med nya och moderna vapen för att utkämpa sitt uråldriga krig med sina förföljare.  Här finns flera artiklar med ännu starkare innehåll. 

Jag påpekar återigen att det här skrevs före att några aktioner var vidtagna mot judarna i Tyskland, och i de tal av Hitler jag läst så handlade det vid den här tiden om ekonomi, att få det bankrutta Tyskland på fötter och återta det man ansåg att utgruppen tillskansat sig själva utan lojalitet med det tyska folket. Det stod varje jude fritt att lämna Tyskland. Som jag sade den tyska judiska föreningen menade att man inte kände sig hotat till livet.  Att jag tar upp det här är för att den marxistiska analysen som delar upp i offer och förtryckare, istället för att se verkligheten med multipla aktörer med egna intressen, helt mörkar att de internationella judarna hade stora ekonomiska intressen i Tyskland, att de tillskansat sig stor makt i och med de medborgerliga rättigheterna och att det var dessa som var hotade av maktövertagandet. I Sovjet så avrättade man människor, det gjorde man inte  i Tyskland förrän långt senare av platsbrist. Hade avsikten från början varit att utrota judarna så hade det inte funnits barn i lägren. Så den förföljelse som Judea (den internationella judenheten) talar om i artikeln är en ekonomisk strid om tillgångar.

Den förra artikeln jag publicerade och delvis översatte var det pressmeddelande som den  internationella judiska sammanslutningen gick ut med den 24 Mars 1933. De tyska sionisterna skickade ett telegram två dagar efter, den 26 Mars vilket avvisade många av anklagelserna mot nationalsocialisterna som propaganda och varande förljugna och sensationslystna. Den 27 Mars hölls ett möte i Madison Square Garden som samlade 40 000 internationella judar. (Just denna bild kan dock vara från 1937)

Den tyska utrikesministern Konstantin von Neurath beklagade demoniseringskampanjen, och menade att propagandisterna utomlands inte gjorde sina medtroende någon tjänst, när de genom sina förvridna och osanna nyheter om förföljelser och tortering av judar visar den tyska allmänheten att de inte drar sig för något, inte ens lögner och förtal, och därmed inte kommer få tyskarna att bekämpa den tyska regeringen. ”Den nytillsatta Hitlerregeringen har tydligt försökt minska på spänningarna både inom och utom Tyskland”. I USA så skickade även statssekreteraren Cordell Hull ett telegram till ordföranden i The American jewish congress: Rabbi Stephen och manade till försiktighet. Eftersom det var ett tillfälligt utbrott av ökade våldsamheter efter regeringsskiftet, och menade att det lugnade sig.  

Pressen på Tyskland fortsatte dock.

”Each of you, Jew and Gentile alike, who has not already enlisted in this sacred war should do so
now and here.”  New York Times 7 Augusti 1933

”For months now the struggle against Germany is waged by each Jewish community, at each conference, in all our syndicates, and by each Jew all over the world. There is reason to believe that our part in this struggle has general value. We will trigger a spiritual and material war of all the world against Germany’s ambitions to become once again a great nation, to recover lost territories and colonies. But our Jewish interests demand the complete destruction of Germany. Collectively and individually, the German nation is a threat to us Jews. Mascha Rjetsch, January, 1934

”Hitler will have no war (does not want war), but we will force it on him, not this year, but soon.”  Les Annales, June, 1934

”We Jews are going to bring a war on Germany.” – David A. Brown, National Chairman, United
Jewish Campaign, 1934

”There is only one power which really counts. The power of political pressure. We Jews are the most powerful people on earth, because we have this power, and we know how to apply it.” – Vladimir Jabotinsky, Jewish Daily Bulletin, July 27, 1935.

”Germany is our public enemy number one. It is our object to declare war without mercy against her. One may be sure of this: We will lead that war!” – Bernard Lecache, the president of the ”International League Against Racism and Anti-Semitism,” in its newspaper ”Droit de Vivre”   9 November, 1938.

”The war now proposed is for the purpose of establishing Jewish hegemony throughout the world.” – Brigadier General George Van Horn Mosely, The New York Tribune, March 29, 1939.

Det finns flera citat här . Observera här nu att jag inte vill byta plats på vem som är offer och vem som är förtryckare, det enda jag vill är att inte låta vinnaren skriva historien där de marxistiskt lyfter en av alla intressegrupper som ett helt ”vitt” och oskuldsfullt offer som slumrade sin Törnrosasömn och sedan kom Hitler.

Tyskarna svarade med en bojkotten mot judiska affärer  1 April, vilken varade en dag. Enligt siten levande historia så har de daterat American Jewish congress bojkott av Nazityskland till den 30 Augusti, men dateringen av uppmaningen går ju att se tydligt på tidningsklippet ovan, vilket dessutom finns i ett flertal olika exemplar på nätet.  I själva verket så är de flesta källor inte helt sanningsenliga utan det krävs ett enormt detektivarbete att reda ut det här.  Man kan om man söker enstaka händelser få lite mer sanningsenlig information., men oftast är det en politiskt färgad text med en agenda. Till ex så nämner man på levande historia att Dachau öppnades i Mars 1933, men man nämner det i samband med förintelsen och talar inte om att det var ett läger uppfört för, politiska fångar, det vill säga bolsjevikerna och kriminell. Vi har också alla lärt oss att koncentrationsläger är  något man sätter judar i, men det är ett interneringsläger för människor som anses vara ett hot mot nationen. Det hade vi i Sverige också. Chef för dessa var Tage Erlander. De som satt i dessa läger i Sverige var kommunister, radikaler, syndikalister, fackföreningsfolk, anti-nazister, tyska desertörer, och andra som sågs som ”opålitliga element”.  Även om man inte direkt ljuger så skapar det ensidiga perspektivet en totalt svart/vit bild av vad som skedde, och mörkar de grå nyanserna som inte passar in i narrativet. Dachau var för övrigt aldrig heller något förintelseläger, så frågan är om det ens hör till en tidslinje för förintelsen. Det hör snarare hemma på en tidslinje för andra världskriget om man skall vara seriös. Förintelsen började först när lägren var överfulla, men inte ens då var det huvudsyftet med lägren. Endast tio av 66 läger blev förintelseläger.  I ärlighetens namn så har vi också fått vår bild av förintelsen av Hollywood, vi är duktigt indoktrinerade. Jag minns tom serien Hollocaust på TV,  jag menar givetvis inte att allt är en lögn, jag menar att om Hollywood står för historieundervisningen så är den ju inte så vetenskaplig utan förs i ett narrativ som säljer. Det har varit mycket propaganda, själv fick jag lära mig att man gjorde lampskärmar av judars hudar och att man även gjorde tvål av dem. Lite på samma nivå som när man anklagar varandra för att äta barn.

Även siten ”The Holocaust  encyklopedia” är under vissa rubriker propagandistiska medan andra är mer sanningsenliga. På nästan alla siter står att så fort Hitler kom till makten så började förföljelsen, det är inte sant. Den första större lagen som återigen begränsar judars medborgerliga rättigheter var lagen om att judar inte fick ha befattningar inom stadsförvaltningen  och den beslutades 7 April 1933. 29 September samma år förbjuds judar äga jord. Och 4 Oktober får de inte vara redaktörer. Vad jag ser är en upptrappning av en konflikt mellan konkurrenter som är felaktigt definierade på grund av paradigmet. Vissa judar var ett hot mot Tyskland, inte alla. Det gäller ju de judar som var lojala mot sin etno/religiösa grupp och inte mot det tyska folket. Men den tiden delade in efter ras.  Även de internationella judarna angrep ju hela Tyskland och inte enbart Hitleranhängarna.  Problemet här är generaliseringen. Men den var ju inte unik för Tyskland, utan de styrande i övriga Europa såg även de judenheten som konkurrenter och ville inte ta emot dem. Ska man kalla det ondska? Var det enbart av rasistiska skäl? Givetvis inte. Den internationella judenheten var som de själva yttrade en stark maktfaktor. Vilket man klädsamt väljer att bortse ifrån i historieskrivningen.

Pressen på det tyska folket fungerade heller inte, tyskarna blev tvärtom mer sammansvetsade som ingrupp i synen och mer övertygade att den internationella judenheten var en utgrupp som de måste besegra för att behålla kontrollen över sitt land och sin ekonomi. Andra nationer kom också att stötta Hitler i hans strävan att stå emot bolsjevismen och det judiska kapitalet. När jag började med detta arbete så blev jag förvånad, jaha ”var Henry Ford också nazist, och en av de onda osv”. Så blir det när historieskrivningen är svart/vitt och helt bortser från det verkliga hotet mot den tyska staten och det tyska folket som fanns på den tiden. Henry Fords största problem med de internationella judarna var att han ansåg att judiska kapitalister provocerade fram första världskriget, och han ville hindra att så skedde igen. Och gav därför ut en tidning.  I den vinnande historieskrivningen så kallas han givetvis anti-semit och inte pacifist. Observera han skriver ”The international jew”. Den här distinctionen bortser man helt ifrån i historieskrivningen.

 

Jag betonar att jag inte vill delta i någon revisionism, det jag är ute efter är att påpeka att den internationella judenheten är en intressegrupp precis som alla andra. Jag googlade på jewish boycott av Sovjet med tanke på att det redan dött 1 miljon judar där när Hitler kom till makten och undrade hur den internationella judenheten agerat då.  Jag hittade inte det, istället fann jag något helt annat. De här med 6 miljoner judar är en siffra som förekommit i tidningar ända sedan 6 Juni 1915, mig veterligen första gången i ”The Sun” New York där man menar att 6 miljoner judar förföljs i hela världen.  (det fanns då 13.5 miljoner i hela världen): Man uppmanar också till stöd för Rysslands 6 miljoner judar.   (de var då fem miljoner – när Hitler kom till makten så var de 2,5 miljoner, 1 miljon var dödad och 1.5 hade flytt). I New York times 18 Oktober 1918: söker man stöd för att skapa en fond på 1 miljard för att stödja 6 miljoner judar att återfå livet efter första världskriget. New York Times 8 September1919: pushar för att 6 miljoner judar var i fara (i Ukraina?). Ukraina var fattigt liksom Tyskland, även där ägdes 30 % av fabrikerna av judar, och man gav såg på de som hade pengar bland annat judiska pantlånare. Det verkar inte som så många blev dödade men desto fler blev hemlösa då deras hem förstördes. New York times 12 November 1919: talar om att judarna bär världens största lidande. ”Attackerna på judar i Europa har inneburit lidande och fattigdom för 6 miljoner judar.” Man menar att judar har lidit mer än andra av första världskriget. Artikeln går ut på att tigga mer pengar, och talar om att de 30 miljonerna som redan skänkts har fött och klätt 1 miljon barn, och skapat hopp hos 5 miljoner föräldrar och äldre. (Summa 6 miljonerAtlanta Constitution 23 Februari 1920: 50 000 dollar har insamlats till the ”jewish relief fund” för att rädda judarna. Man manar till att rädda livet på de svältande 6 miljoner judarna boende i östra Europa och Palestina. New York times 7 Maj 1920.: judisk krigshjälp får 100 000 dollar av en Nathan Strauss. 6 miljoner judar riskerar att dö i farsot, sjukdom och död enligt artikeln. New York Times 20 Juli 1921: Här  vill man rädda 6 miljoner judar från massaker i Sovjet. Man talar om svält och att de riskerar att utrotas då kontrarevolutionen vinner mark. (Västs ingripande mot revolutionen i Ryssland)  Montreal Gazette 29 December 1931 skriver att  6 miljoner judar i Östeuropa står inför svält. (Inte ett ord om andra svältande folkgrupper). New York Times 31 Maj 1936:  Här ber man om att en större grupp emigranter skall få inträde till Palestina på flykt undan den Europeiska förintelsen. (detta före andra världskriget, den enda förintelse som skett vid den tiden är i  Sovjet –  inte i Europa) New York Times 23 februari 1938, (alltså fortfarande före kriget)6 miljoner judar i Centraleuropa är berövade skydd och ekonomiska förutsättningar och svälter ihjäl. Källa  (Märkligt vad de där 6 miljonerna hoppar runt och försöker finna sin plats i historien)

Jag som har läst reklampsykologi och dessutom har god kännedom om manipulation blir lite full i skratt faktiskt. Jag vill inte alls peka ut en ny syndabock, det enda jag vill är att visa på är att de internationella judarna är precis som alla andra som kämpar om makt och tillgångar och de gör det på ett narcissistiskt vis. De framställer sig som änglar och det största offret för andras ondska.

Uppenbarligen har propagandan lyckats.  För man kan ju undra: Om kommunismen har dödat 100 miljoner, Holomodor dödade 32 miljoner, det armeniska folkmordet 1.5 miljoner,  och 75 miljoner indianer dödades under erövringen av kontinenten. Varför benämns dödandet av judar det som tidernas största folmord? Det är ju inte sant. Vidare så dog 17 miljoner i första världskriget, och 60 i andra världskriget. Varför är vi helt besatta av 5,5 av dessa 285.5 miljoner? (För ja rätt siffra är inte 6 miljoner utan 5,5)  Siffran 6 miljoner hittade aldrig riktigt hem. Att olika judaiska intressegrupper ser ser just sin etno/religiösa ingrupp som mer viktig än andra är ju fullt förståeligt, men resten av oss?  Av de som dött är de mindre än 2 procent.  Man kan ju lätt säga att vi är ett offer för propaganda. Angående de internationella judarnas reaktioner så känner jag att nog borde man vara mer upprörd över att ett land dödar och driver ens ingrupp på flykt (Ryssland/Sovjet), än att ett land vill konfiskera tillgångar av ens ingrupp (Tyskland)

Givetvis skall man inte döda utgrupper annat än i nödvärn. Men det var heller inte planen i Tyskland, en hel radda skeenden ledde fram till det som blev, och Hitler är långt ifrån ensamt ansvarig. Paradigmets syn på ras, på genetik, och den allmänna människosynen i indelningen av önskade och oönskade element samt acceptansen för att döda var det som förde skeendet framåt. Framförallt så var det krig. Människor dödas i krig, och betänkt att detta var efter första världskriget då redan 17 miljoner dött. Spanska sjukan hade redan tagit livet av 100 miljoner. Döden var en del av livet på ett annat sätt än det är i vårt välmående Europa idag.  Synen på människor var också en helt annan. Det rådde en elitism och man delade in nyfödda i olika kvaliteter. Alla ville ha ett A – barn, därav ville man begränsa födseln av barn som inte skulle leva upp till den beteckningen. I vår skam över det vi har varit en del av, har pendeln svängt bisarrt åt andra hållet. Från att klassificera och rangordna, så vägrar vi att se några som helst skillnader mellan individer och kulturer. Det går inte att jämföra idag och då, och använda Hitler eller dödandet av judar som något slags argument idag.  Särskilt om rasism. Nazismen hade inte med ras att göra. Det handlade om att återta tillgångar. 

Mellan 1933 och 1938 så var överförandet av judiskt ägda företag ”frivilligt”. Vid maktövertagandet fanns över 100 000 judeägda företag i Tyskland.  Det uppskattas att värdet vid denna tid översteg  10 miljarder Riksmark. Frivilligt skall dock tolkas som obevekligt tryck på judar att sälja sina företag vilket 60 – 70 % gjorde.  Det är detta som bokjotten av de judiska affärerna handlade om. Man ville förmå dem att sälja.  De judiska tillgångarna åter(?)erövrades lite i taget. 1938 blev alla judar skyldiga att värdera alla sina tillgångar (utländska och inhemska) och registrera dem om deras värde översteg 5.000 Riksmark. Värdet av dessa judiska tillgångar var då cirka 8 miljarder Riksmark.  De judiska företagen som inte frivilligt sålts tidigare, sattes  under regeringskontroll och såldes en dal av försäljningen gick till staten. Efter Kristallnatten i november 1938 påbörjades konfiskeringen av judisk egendom genom en 25% beskattning av de judar som emigrerade, eller fördes till interneringsläger. Senare så kom judiska tillgångar inom landet att låsas, och judiska tillgångar i utländska banker måste registreras och överföras till tyska institutioner. På detta sätt fick  Hitler fart på Tysklands ekonomi,  och bukt med arbetslösheten när pengar fanns till att bygga upp landet. Hitlers agenda var inte att utrota judarna, Hitler ville åt deras pengar för sina planer att återupprätta Tyskland. Hitler var en pragmatiker.  Han använde den tidens antisemitism för att ena folket och motivera dem för ett nytt krig. Hela Europa blev förfört av en psykopat med helt egna syften och det är därför som skulden är så svår att bearbeta. Men helt klart var Hitler inte den enda psykopaten, och heller inte den sista. Så länge vi inte tittar på metoderna så kommer det att upprepas igen och igen. Så länge vi inte kan skilja på åsikt och handling så kommer det att ske flera gånger.

Så länge vi fokuserar på Hitler som ondskan och ”judarna” som offer så håller vi ju blicken borta från precis allt annat.  Givetvis är det meningen, och därför är vi helt blinda för de onda handlingar som den förment goda sidan utför. När vi skapar oss en fiende oavsett om det är invandrarna eller vänstern eller högern, kvinnor eller män så blir vi exakt de användbara idioter som Yuri Bresmenov pratar om som destabiliserar landet och hindrar oss att konkurrera effektivt, och få våra gener att överleva i generationer framåt.  Vad jag vill med detta är att medvetandegöra att kriget numera inte bedrivs med med vapen eller är ett kallt krig  utan att det är fullt ös i ett propagandakrig som pågår på alla fronter. Det går inte att lita på vare sig böcker, tidningar och deffinitivt inte siter på internet. Och det går heller inte att lita på journalister, som istället för att beskriva verkligheten neutralt har valt sida och helt drivs av konfirmeringsbias. (det vill säga tolkar verkligheten på ett sätt som bekräftar deras egen politiska åsikt)  Facebook är värst med sina rabiata politiska diskussioner där deltagarna verkar ha lämnat hjärnan hemma och helt reagerar efter vad som ”känns” rätt enligt religionen tolerans. Dessa är helt fanatiskt religiösa och ser människor av annan åsikt som antikrist. De tror att de förhindrar ett nytt andra världskrig men i själva verket är de med och skapar det.

 

Och jag tänkte avsluta som jag började.  Survival of the fitest handlar om att anpassa sig till habitatet och att samarbeta. Jag kommer berätta mer om vad det är i judendomen som gör gruppen så framgångsrik, men helt avgörande är deras förmåga till samarbete. Om vi som folk inte ens klarar det på nationell nivå, ja då kommer vi bli utkonkurrerade.

 

 

Svart eller vitt? 2 Nationalism är folkets kamp för sina medborgerliga rättigheter

Saker hänger ihop och inget uppstår ur intet. När jag läste Psykologi så pratade vi om olika paradigm  (trosuppfattningar) och paradigm-skiften. Till exempel så benämns  Freud  som den moderna psykologins fader, men hans tankar kom inte ur ett vakuum utan hans teorier kom till under ett redan pågående paradigmskifte i synen på människans psyke. Vår föreläsare jämförde Freuds tankar om psyket med tankarna om universum. Redan under 1500-talet, upptäckte Copernicus att jorden inte var universums centrum, men det rådande starkt religiösa paradigmet gjorde att hans skrifter förbjöds. Hundra år senare  försökte Galileo ge honom rätt, men blev ställd inför inkvisitionen, och fick göra avbön. Tankarna var alltför utmanande mot tidens religiösa paradigm, så kunskapen fick vänta på ett paradigmskifte i hur vi ser på världen, innan den kunde accepteras och skapelseberättelsen släppas som sanning. 
Runt förra sekelskiftet levde vi i ett narcissistiskt paradigm som satte sin tro till den nya vetenskapen biologi, idag verkar vi sätta vår tro till tveksam sociologi som har sin grund i Marx teorier. Biologi har blivit fult eller rent av ont, men vad som utspelar sig i Europa nu, är som alltid kampen för överlevnad och utrymme. Utifrån Herbert Spencers fras ”Surviving of the fittest” – korrekt översatt ”Överlevnad av de mest lämpade för habitatet” så bör man ta i beaktande hur vi riggat vår del av habitatet dvs  Sverige, och vilka grupper som gynnas där. Vilka kommer i längden att konkurrera ut andra grupper och sprida sina gener vidare?  Vi bör ta oss en rejäl funderare över hur det kommer sig att vi tappat våra instinkter som flockdjur, och slutat försvara vårt revir mot människor som konkurrerar ut oss.  Kan det ha med det nya paradigmet att göra?  Den nya religionen, det vill säga drömmen om paradiset där lammen och lejonet lever  i fred sida vid sida. Där det råder överflöd och inget ont finns.  Dagens paradigm verkar handla om en  strävan tillbaka, inte bara till paradisets överflöd, utan också till okunskapen och omedvetenheten om naturens och livets realiteter.   Att påpeka dessa är som att svära i  dagens ”kyrka”. 
Sanningen är att den svenska modellen inte är förberett på profitörer. Den svenska modellen bygger på samarbete, vi hade ingen plan för att hindra människor som är synnerligen bra på att ta för sig att utnyttja vårt system. Vi hade ett samhällskontrakt där vi gemensamt byggde upp landet.  Svensken var strävsam och plikttrogen. Staten var vi, vi hade en gemenskap och staten var vår gemensamma kassa, vi betalade skatt för att trygga ålderdomen, och för att våra barn skulle få en bättre framtid i en bättre värld.  Vi har tagit för givet att alla förstår vår modell, och vill vara en del av den.  Vi har varit naiva. För makt korrumperar och de som har fingrarna djupast i syltburken är politikerna, men de nöjer sig inte med det, de har sådant folkförakt att de låter resten av pengarna rinna mellan fingrarna som vore de monopolpengar. Ansvarsfrihet gör att de kommer undan med vad som helst.  De förvaltar inte längre våra gemensamma medel,  utan ger bidrag till de som ger dem röster. Likt kriminella sätter de sprätt på folkets insamlade skatter. När det avslöjas att människor som inte har någon solidaritet med det svenska systemet, utan istället utnyttjar systemet systematiskt, försämrar man systemen för alla istället för att ta itu med elefanten i rummet. Istället för att öka kompetensen för upphandling så att man anlitar pålitliga bolag, och inte de som snuvar en på miljardbelopp, så  urholkar man välfärden.
Samarbetet har upphört.  Bristen på hederlighet, redbarhet, och ansvarstagande hos våra politiker gör vårt land till ett paradis för de som roffar åt sig lurar och stjäl, oavsett om det är politikerna själva, människor som tar efter politikerna,  eller människor från andra kulturer som ser staten och svenskarna som kassakor. Något i vårt system, det vill säga hur vi riggat habitatet, gör att det lönar sig att vara både lat, oansvarig och kriminell, vilket givetvis lockar kriminella människor hit till Sverige.
Så fort någon vill ta upp det här till diskussion blir den kallad rasist, och nazist av de som delar den rådande trosuppfattningen att allt ont kommit ur att se skillnader mellan folkgrupper eller kulturer. PK- ismen verkar helt övertygad om att ifall vi tillåter oss att kritisera andra kulturer, så kommer andra världskriget ske igen. Men är det verkligen så?  Nej vi lever i dag i ett annat paradigm, och framförallt så handlade inte andra världskriget om ras, det var inte fråga om förtryckare (tyskarna) och förtryckta.(judar). Det är en kommunistisk och felaktig efterhandskonstruktion.  Vad det handlade om då och nu är som alltid en ständigt pågående kamp om tillgångar. Mellan länder, och mellan grupper.  Hur den förs beror på vad paradigmet tillåter.  Man kan således inte lasta sångaren för musiken bandet spelar, för nazismen var ett barn av sin tids paradigm.  Även kommunisterna dödade människor för sin ideologi.  Men i väst idag ser paradigmet annorlunda ut idag, så Hitlerargumentet är inte bara ett argumentationsfel, det är rent av löjligt och inte historiskt korrekt. Ett större problem idag är kulturer som inte delar vårt paradigm i väst, utan fortfarande tänker i ras och ser dödande som ett legitimt sätt att nå sina mål. 

Jag tänker inte förminska någon etnisk rensning eller försvara diktatur, men faktum är att dödandet av judarna under andra världskriget används som ett slagträ av makteliten för att behålla makten.  Propagandan från maktens sida har varit så stark, att det idag räcker att andas att alla inte är klonade likadana för att bli kallad högerextrem, nazist och rasist och häxjakten går igång. Men antirasisterna är inte godare än rasister även om de vill tro det. Man kan inte kalla sig god när man hånar, hetsar mot och skadar andra människor.

Dagens rådande paradigm ser helt annorlunda ut än vid förra sekelskiftet men frågan är om vi kommit framåt, det verkar bara som att pendeln har svängt. Då som nu används de känslostyrda massorna för att rätta in alla i det politiska ledet och följa de styrandes vilja. Det enda sättet att ta sig ur översittares tyranni, är att vrida deras favoritvapen skammen ur deras händer. De använder skam och skuld både för att behålla kontrollen men också för att skyla över sin egen historia, sin egen delaktighet i det som skedde då. Därför måste vi ta reda på vad som egentligen hände, och vad de har att dölja.  Det finns vissa likheter mellan motsättningarna idag och igår, men det finns också stora olikheter. Blir vi medvetna om det så kommer vi också att se att skammen och skulden inte är vår och den kommer inte längre att fästa. Kunskap är som alltid makt. Here it goes:

RASISM

Hitlers tankar tankar kom lika lite ur ett vakuum som Freuds och Galileos.  Rasismen har funnits så länge det funnits människor, konceptet ”ras” handlade från början om klaner och folkslag, och det är helt biologiskt naturligt att föredra den egna gruppen framför främmande som man inte vet något om. Ren rasism  i den mening vi pratar om idag utvecklades i den Islamiska kulturen på 600- talet (mer om det senare).  Judarna hade länge tänkt i ras, då judar ser sig som ett eget folkslag (nation) och halva Gamla testamentet är uppräkning av stamträdet. Judendom är också något som ärvs på mödernet.

Judendomen är också liksom Islam, narcissistisk, chauvinistisk, och rasistisk till sin struktur. I den judiska identiteten ingår att se sig som guds utvalda folk till skillnad mot oss andra. I Det följande kommer jag att tala som judendomen, det vill säga religionen. Jag avser inte människorna. Jag vill inte bidra till någon antisemitism.  Jag vill sätta saker i perspektiv. Judar är heller inte en enhetlig grupp, Vissa är sekulariserade, andra grupperingar håller hårt på sina traditioner och därför har de som grupp  inte assimilerats utan ed del vill hålla sin grupp ren och oblandad med oss gojim. Inom vissa grupperingar ser sig judar helt klart som förmer än anda raser och man har även inom judendomen skilda regler för hur man behandlar judar och ickejudar.  Helt klart rasism.   Detta är inte tänkt som hets mot judar, utan bara ett stilla påpekande att  Hitler eller den vite mannen inte uppfann rasismen. 

JUDAISM och ANTISEMINISM

Etnisk rensning av politiska och ekonomiska skäl har alltid förekommit i historien.   När Judarna återvände till Kanaan vid uttåget ur Egypten 1500 f Kr som de anser sig ha blivit lovade av Gud, så blev Kanaanéerna, dvs de som levde i Kanaans land och dyrkade bland annat guden Baal både tvångsomvända och etniskt utrensade. (Palestinierna sägs delvis vara ättlingar till dessa Kanaanéer)

Enligt den hebreiska Bibeln hade patriarken Israel tolv söner, och det är dessa som givit upphov till Israels tolv stammar. Det erövrade Kanaans land delades mellan dessa stammar. Landet kom senare att att uppdelas i två delar som ofta låg i krig med varandra. Den norra delen kallad Israel blev erövrat av assyrierna och de 10 stammarna där fördes bort. Kvar blev södra delen där stammarna Juda och  Simeon fanns, den senare kom att bli assimilerad av Juda stam.  Judarna  är alltså ett klanfolk som senare spridit sig över jorden.  Om man ser till Bibeln så verkar inte heller judendomen vara en ”Religion of peace”  Här talas det om förintelse…. Igen det är inte fråga om antisemtism från min sida, jag bara påpekar att den vita mannen inte uppfann förintelse. Citat 5:e mosebok (7:1-6, 16)

”När Herren, din Gud, för dig in i det land du kommer till och tar i besittning driver han undan många folk för dig: hettiterna, girgasheerna, amoreerna, kanaaneerna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna, sju folk som är större och mäktigare än du. När Herren, din Gud, överlämnar dem åt dig och du besegrar dem skall du viga dem åt förintelse. Du får inte sluta förbund med dem eller visa skonsamhet mot dem. Du får inte heller knyta släktband med dem, inte ge dina döttrar åt deras söner eller ta deras döttrar åt dina söner. De kunde ju förleda dina barn till att avfalla från mig och tjäna andra gudar, så att Herrens vrede flammar upp och han genast utplånar dig. Nej, så skall ni göra med dem: riv ner deras altaren, krossa deras stenstoder, hugg sönder deras asherapålar och bränn deras gudabilder. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud. Dig har Herren, din Gud, utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden. [ . . . ] Du skall uppsluka alla de folk som Herren, din Gud, överlämnar åt dig – visa dem ingen förskoning.” 

 

Idag talar vi alltid om judar som offer, helt i enlighet med den marxistiska indelningen av människor i förtryckare och förtryckta. Det här är så inpräntat att det skall mycket till innan man ens ifrågasätter bilden av judar som oskyldiga syndabockar som trummas ut. Vi talar idag om om en helt ogrundad antisemitism, men sanningen är att det alltid har handlat om en kamp mellan olika grupper om tillgångar och makt. Judarna var så klart inget undantag, och var ofta varit i konflikt med makten i den stat de befunnit sig i, helt klart får man problem om man ser sig som guds utvalda folk, talar om för att andra att deras gudar är barnsliga, och anser sig veta bättre hur andra kulturer ska leva. Särskilt om man i första hand är lojal mot sin klan (religion) och i andra hand staten de befinner sig i. Jag kan heller inte säga att det är fel av dem att vara mer framgångsrika än andra grupper. Det är ju lagarna som måste utgöra gränserna för hur konkurrens skall bedrivas. Däremot är det aldrig smidigt att se sig som förmer.

Juda land var inte en del av Assyrien då de andra stammarna besegrades, men kom att bli en del av Det romerska riket då det expanderade. Det uppstod både etniska och kulturella spänningar mellan romare och judar. Det hela eskalerade när judarna vägrade att betala skatt och två krig utbröt mellan romarna och judarna. Det första var blodigt och varade i 7 år. Bland annat så massakrerades 6,000 Romare vid ett tillfälle. Det andra kriget mellan judar och romare var ett upplopp som blev bortom all kontroll och resulterade i en  veritabel slakt av de romare såväl soldater som civila som blev lämnade kvar. Vissa områden blev så fullständigt utplånade att människor blev tvångsförflyttade dit för säkerställa romersk närvaro i området. Det verkar som man efterlevde ”Guds uppmaning” På svenska siten SO rummet så kallas dessa krig de judiska upproren, och de är de väl i och för sig. Det jag är ute efter är att judar är människor de också.

Efter krig och konflikt uppstår alltid agg mot den man anser sig skadad av. Antisemitismen har således funnits så länge det funnits judar, den fanns tom före kristendomen.  Judar har till exempel funnits i Grekland sedan 400 år före Kristus, och grekerna är bland mest antisemitiska i hela Europa. Judarna förolämpade både grekernas, och romarnas religion och ansåg sig veta bättre. Vi lär oss att judar alltid varit förföljda, särskild judarna själva framställer sig som ständigt vara offer för förföljelse. Jag har gjort mycket research inför denna text och det är frapperande hur skickliga de är på att lobba, och hur de bygger hela sin religiösa identitet på att vara offer, även de som lever i högsta välmåga nu nästan 100 år efter andra världskriget.

Jag påpekar återigen att jag inte är antisemit, däremot är jag sanningssökare och ser det svart/vita tänket som det största hotet mot mänskligheten. Det finns inget att vinna på att ge gruppen judar en särställning som offer och därmed ge dem frikort och en aura av okränkbarhet. Judar är människor, det finns bra och dåliga människor, och sålunda bara och dåliga judar.  Vi skall bedömmas efter våra handlingar, inte utefter vår identitet baserad på en enda egenskap. Det är det jag vänder mig mot. Så som det har blivit nu så är det så att om en jude går ut i dagspressen och känner sig kränkt av ett ord någon yttrat, som Hitler en gång använt då blir den som råkar yttra ordet stämplad som nazist. Inom  PK-ismen verkar orden viktigare än handlingen. 

 

NATIONALISM

Hitler uppfann inte heller nationalismen. Även den har sitt ursprung sedan mänsklighetens början då människor försvarade sin egen grotta både mot andra djur och andra människor. Ordet nation betyder födelse eller folk, och kan definieras som en grupp människor som förenas av gemensamma och specifika kulturdrag såsom ursprung, historia härstamning, språk, religion, kultur, traditioner och sociala normer. Religionen judendom definierar sig som tillhörande en nation, och är per definition i allra högsta grad därmed nationalister i det att de värnar den egna nationen.

Så länge det har funnits olika nationer så har det funnits konkurrens och därmed har det också funnits nationalism. Att värna om de sina ligger i våra gener. Vi människor är flockdjur och vi måste hålla ihop mot yttre hot. Som medborgare i en nation så erhåller vi ett visst skydd. Att vara lojal mot den som skyddar oss är inte naturvidrigt utan sunt. Nationen är således en trygghet. Judarnas nationalism är i själva verket en del av deras historiska framgångar.

Att vi Svenskar inte skall vara nationalister ligger i alla andras intresse utom just vårt. Alla grupper föredrar att deras konkurrenter är försvagade och instabila, vilket givetvis gynnar dem.  Jag tror inte på en judekonspiration däremot har vi sett bevis på att marxister och neomarxister jobbat och jobbar aktivt för att destabilisera andra nationer. De som tjänar på att vi tappar vår sammanhållning är både kapitalister och Ryssland.  Är det någon som tror att marxismens tankegångar har upphört att existera i öst? Skulle en KGB agent helt plötsligt bli ett lamm? Jag skulle säga att alla våra konkurrenter tjänar på att splittra oss, att vara fokuserad vid just judar som konkurrenter spelar dem i händerna. Även judarna faktiskt eftersom det stärker deras offerroll.

Termen nationalism kom till under upplysningen då man såg nationalismen som en stärkande kraft då den enade folket i en nationell enhet, istället för en mängd småstater. Nationalismen är alltså en folkets befrielsekamp där medborgarna fick rättigheter istället för att vara undersåtar vilka bara har skyldigheter mot staten. Nationalismen som idé uppstod under det amerikanska frihetskriget på 1700-talet där amerikanerna slogs för sina rättigheter gentemot Storbritannien.  Nationalism handlar sålunda om att försvara sin grupps uppnådda rättigheter. Att Napoleons soldater var så dedikerade handlade om att de försvarade sina nyvunna medborgerliga rättigheter de erövrat under revolutionen. När Napoleons arméer ockuperade andra länder i Europa så utvecklade dessa i sin tur egna former av nationalism.

Senare under romantiken så levde nationalismen kvar som nationalromantiken på 1800-talet och början på 1900-talet. Kärleken till naturen och den egna jorden, liksom agrarromantik, och hembygdsromantik frodades inom konsten i Europa. Göticismen i Sverige, och senare Skandinavismen till exempel, var en patriotisk rörelse som anknöt till Nordens forntid vilken uppfattades som en lycklig hjältetid. I Tyskland kom en annan pannationell rörelse, Germanismen att uppstå.

Nationalism är sålunda folkets önskan att skapa och bevara sin trygghet och suveränitet (rätt till självbestämmande), vilket förklarar varför nationalismen är större i våra grannländer än här.  De är alla glada över att bli av med oss som ockupationsmakt.

 

Tyskland har en helt annorlunda historia än vår. Staten Sverige bildades på 1200- talet men före 1800-talet hade landet Tyskland aldrig funnits som en sammanhållen stat, utan hade varit en del av andra växlande förbund och riken. Vid slutet av 1800-talet bestod det vi idag kallar Tyskland av ett flertal kejsardömen vilka var svåra att förena, eftersom nationalismen såg som ett hot mot kejsarna. Nationalismen var ju folkets revolutionära kraft.

De tyska filosoferna Fichte och Herder började diskutera den tyska nationalismen, och framhävde tyskarnas gemensamma språk och kultur och önskan att bli en egen självständig stat, istället för att vara uppdelat i flera kejsardömen.  Försök gjordes och man räckte ut handen till  den preussiske kungen Fredrik Wilhelm, och han tillfrågades om han ville bli kejsare över ett enat Tyskland.  Men han, precis som alla andra europeiska monarker, fruktade de radikala inslagen i nationalismen. Hade han accepterat kronan som parlamentet erbjöd honom, hade han accepterat parlamentets makt, och det ville han som envåldshärskare såklart inte.

Den nya kungen av Preussen, Wilhelm I däremot, överlät beslutsfattandet åt statsminister Otto von Bismarck 1862. Bismarck ville skapa ett enat Tyskland fritt från inflytande av Österrike och Frankrike.  Preussen  var nu en egen militärmakt, som hade industrialiseras mycket snabbare än både Frankrike och Österrike. De hade därmed en fördel i den tekniska nivån på vapen och transporter. Bismarck kom därför att besegra Danmark och Österrike, genom att förolämpa Frankrike, fick man Napoleon III att förklara krig, och Frankrike  kom att besegras i grunden och tvingades erkänna  Tyskland som suverän stat 1871 . Det enade Tyska kejsardömet vars officiella namn var Tyska riket var nu Europas starkaste stormakt. USA var de enda som kunde mäta sig. Bismarck kom dock att tvingas avgå 1890 då Wilhelm II, kom till makten i Tyskland. Wilhelm II var mentalt instabil, och förde en aggressiv utrikespolitik som alienerade Ryssland som allierade sig med Frankrike, så kom två block att bildas i Europa. Tyskland och Österrike, mot Frankrike  och Ryssland.

Under tidig medeltid så  var inte stat och kyrka åtskilda, och kristendomen hade därför inflytande även på den ekonomiska sfären. Bibeln förbjuder tagande av ränta och har strikta regler om arbetsmoral. Under medeltiden hade judar integrerats i Europa och många av dem kristnats, men fortsatte att i hemlighet leva som judar. Dessa  kryptojudar blev särskilt framgångsrika, och kom att ha en etisk påverkan på synen på handel då kyrkans makt senare minskade, och merkantilismen  istället kom att bli den förhärskade synen på handel.

Merkantilismen kännetecknades framför allt av en förskjutning av etiska frågeställningar rörande rättvisa inom ekonomin till förmån för materiella framsteg. Merkantilismen  handlar om att köpa billigt och sälja dyrt och på så sätt skapa ett överskott. Judarna som med sin annorlunda lojalitet, och annorlunda nationstänk (det vill säga sammanhållning  inom den egna religiösa gruppen) hade ett stort kontaktnät med förbindelser över Europa, Nordamerika och Nordafrika. I de västeuropeiska länderna blev de därför ofta anlitade som t.ex. varuförmedlare åt hoven, aristokratin och armén. De handlade också med värdepapper och ädla metaller och gjorde stora pengar. Givetvis såg inte de som förlorade på judarnas affärer dem med blida ögon, då den förändrade ekonomiska moralen ändrade spelreglerna. Den ursprungliga etniciteten såg sig omsprungen med hästlängder. Det berodde på flera saker, dels en annan syn på pengar och affärer, men framförallt frågan till samarbete och lojalitet med den egna gruppen. Judarna var förbjudna att ta ut ränta till andra judar, men inte till ickejudar, och tillät sig även ocker då de ser ekonomiskt välstånd som en kulturell norm. Bilden av den snåla juden är således ingen nidbild, utan en kulturkrock som heter duga mellan kristen etik, och judisk moral som diskriminerar mellan judar och ickejudar (gojim) .

Under 1800-talet kom de västeuropeiska judarna att ta livligt del i den växande världshandeln och dess finansiering.  Judarna blev därmed för folket en symbol för den ekonomiska vanmakten vid övergången från naturahushållning då varor eller tjänster användes som betalningsmedel, till kravet på pengar. Pengar som judarna satt på.

PATRIOTISM 

Nationalromantiken i Tyskland  ledde till Germanismen det vill säga en vurm för de fornnordiska germanska folken under folkvandringstiden. I Tyskland liksom i Sverige utvecklades patriotismen. Patriotism är heller inget negativt utan innebär kärlek och lojalitet till fosterlandet att sätta landets bästa före sin egen vinning. Demoniseringen av patriotism har banat vägen för att offra både landet och folkets bästa för egen vinning av politikerna. De som verkligen borde vara patriotiska och sätta landet före sig själva.

I Sverige uppstod Göticismen under nationalromantiken, vilken sökte näring i historien. Den var delvis en litterär genre med Tegners ”Fritiofs saga” och  Geijers”Vikingen”, som kända svenska verk, och den finska nationalskalden Runebergs  ”Fänriks Ståls sägner”. Rörelsen hade en folkfostrande anda och syftet var att återskapa”de gamle göters frihetsanda, mannamod och redliga sinne”. I norden tog man sin utgångspunkt i att man var ättlingar till goterna, en av de mest kända germanstammarna under folkvandringstiden. Vi känner igen dem ifrån Asterix, som konkurrerande med gallerna (kelterna). Asterix handlar om gallernas hjältedåd, men även goterna sågs som hjältar under nationalromantiken.

FOLKETS RÖTTER I JORDEN SOM FÖTT DEM

I  Tyskland uppstod en motsvarande rörelse ”Völkisch bewegung” Folkets rörelese, på 1800 – talet som också den såg tillbaka på germanerna. Nationalromantiken i Tyskland uttrycktes i en serie tal av filosofen  Johann Gottlieb Fichte  ”Addresses to the German Nation” som publicerades, särskilt det åttonde tar upp ”Vad är ett folk?” i dess högsta betydelse, liksom vad är kärleken till fosterlandet? Hans svar på frågan vad som kan garantera individens nobla strävan och tro på sitt folks fortlevande med att: det bara kan vara omgivningens spirituella natur ur vilken han själv, hans tankar och handlingar är sprungen ur. Nämligen folket som han härstammar från och som har format honom till den han är. I tider av svårigheter och oro är det inte så konstigt att man söker sig tillbaka till sina rötter,  och till den trygghet och tillhörighet som ursprunget ger. Men eftersom vi inte bearbetat vad som hände, så har vi inte singulerat ut vad det var som verkligen hände. Personligen tycker jag att det är enkelt, ger man en psykopat makten, så kommer det inte finnas ett samvete som sätter stopp.

Völischrörelsen såg folket som en enad kropp och kombinerade patriotiskt intresse i tysk historia, folklore, tillbaka till naturen, och antiurbanism.  Den tyska identiteten skapades bitvis sålunda till judendomens motsats. Man hyllade blod (ras), jord (härkomst) och ande (spiritualism) men också vegetarianism och nudism.  Rörelsen präglades av pangermanism – tanken att alla tyskspråkiga skulle bo i samma stat. Som rörelsen kom att utvecklas så kombinerades den ibland med ockultism, rasglorifiering, etnisk nationalism, och senare antikommunism, och antiparlamentarism. Idéerna om en folkgemenskap gjorde att rörelsen mer och mer kom att exkludera judarna.

De mest kända verken i tysk skönlitteratur var ”Debit och Kredit” av Gustav Freytag och Wilhelm Raabe’s  ”Der Hungerpastor” vilka förmedlar en antikapitalistisk völkisch ideologi där judarna representerande kapitalismen och de judiska ghettona sågs som den värsta formen av urbanisering. Tankarna om en dåtida judisk konspiration bör ses i ljuset av hotet mot feodalsamhället, i form av merkantilismen anser jag.

Även den tyska tonsättaren Richard Wagners verk genomsyrades av völkisch ideologi. Hans verk Nibelungens ring handlar om hur det tyska folket kan bli korrumperade av guldets lockelse. I letandet efter syndabockar för andra världskriget så är det här något som man pekar ut som en form av ondska, men det handlade ju om avskyn för merkantilism och kapitalism, och tidens paradigm kopplade det till ras.

Jag ska ärligt säga att det är oerhört svårt att hitta historiskt korrekt beskrivning i läroböcker eller siter då dessa plockar enskilda fenomen ur sitt historiska och kulturella och politiska sammanhang, och skapar ett narrativ där Tysklands historia patologiseras med en metodik som för tankarna till det som populärt kallas kulturmarxismen eller neomarxismen. Jag finner inget bevis på en judekonspiration, men uppenbara bevis på en marxistisk kamp för att sprida den marxistiska analysen och indelandet av världen i förtryckare och offer, och i ont och gott.

Vad som framförallt skedde i Tyskland var att den nationalromantiska rörelsen kom att användas för att ena folket inför ett nytt storkrig. Rörelsen i sig var en reaktion mot merkantilismen och senare även industrialiseringen, som var ett allvarligt hot mot folket. Den Nationalromantiska rörelsen gav helt enkelt uttryck för en önskan tillbaka till en romantiserad feodalism där bonden och hantverkaren med ursprung i den tyska jorden kom att glorifieras.  Den här rörelsen pekas ibland ut som grunden  till nationalsocialismen, men sätter man den i dess nationaloromantiska kulturhistoriska och framförallt politiska sammanhang så blir den genast mer begriplig. Ur ett historiskt perspektiv anser jag att det är mer intressant att nationalromantiken inte ledde till utrotning av andra ”raser” i resten av Europa, och därför knappast kan ses som orsak till judeutrensningen.

Under senare delen av  1800- talet så var intresset  för ockultismen och för dolda magiska krafter också stort.  Helena Blavatsky var en rysk spiritist och ockultist som hade spenderat flera år med att resa runt i bland annat Indien och Tibet och ville därefter skapa en västlig ockultism. Tillsammans med ett par andra teosofer startade hon 1875  i New York The Theosophical Society   vars emblem syns i bild ovan. Det sägs vara där swastikan först dyker upp för allra första gången. Sällskapet studerade forntida och moderna religioner, filosofier och vetenskaper. De ville utforska de ”oförklarliga naturlagarna” och de latenta psykiska krafterna i människan. Blavatsky förklarade teosofin  som en syntes mellan vetenskap, religion och filosofi och hävdade att den återuppväckte den ”forntida visdom och religion” som alla religioner var byggda på. Blavatsky såg sig som en messiasfigur och ville ena alla religioner och utvecklade därför en egen myt.

Sällskapets syfte var att främja ett broderskap utan hänsyn till ras färg eller tro som skulle ersätta religionerna. Hon kom att ge ut boken ”The secret doctrine” vilket är ett hopkok av hennes idéer och där hon bland annat talar om ras och de subraser  människan utvecklats ifrån, det vill säga för henne är olika raser utvecklingsstadier. Hon talar om en arisk ras som den femte, men menar att den kommer att ersättas av en mer utvecklat ras, och att mänskligheten slutligen skulle utvecklas till den sjunde rasen. Blavatsky var höggradigt kontroversiell och en vattendelare.  För vissa blev hon en guru, för andra var hon en charlatan, bland annat var Carl Jung häftigt kritisk. Hon har dock haft stort inflytande på filosofier som antroposofi och New age (själv var hon ”old age”).  Hon anses haft en avgörande roll för uppsvinget för esotericism, det vill säga hemliga läror för slutna sällskap, såsom Meisners magnetism, men också spiritister som Swedenborg , och därmed inflytande på stora författare som  Strindberg, Almqvist, Baudelaire, Balzac, Yeats och Jung.   Hon var alltså i allra högsta grad en del i att forma tidens paradigm.

Den franska diplomaten och historiefilosofen Arthur de Gobineau  har också av vissa utpekats som ”ursprunget” till att man kom att döda judar. Han  gav 1850 ut ”Essä om de mänskliga rasernas ojämlikhet” i 4 band, men  den passerade tämligen obemärkt till en början. I verket drevs tesen om den ariska och främst germanska rasens överlägsenhet som kulturbärare. Dock såg Gobineau judarna som ett starkt och intelligent folk som bidrog till samhällsutvecklingen. Vad Gobineau främst reflekterade över var varför stora civilisationer gått under. Dåtidens paradigm ledde honom in på tankarna att det berott på degenerationen av folket i biologiskt avseende. Han menade att rasblandning ledde till försämring av populationen och till slut folkets undergång.

 

I Österrike så fanns en journalist, författare och dramatiker vid namn Guido von List som intresserade sig för bondekulturens traditioner i Österrike och ansåg att bönderna var ättlingar till ett folk med hednisk religion. Han skrev 3 romaner och ett flertal skådespel som alla utspelade sig på järnåldern. Han var också ledande i att skapa en runmagi baserad på ett runalfabet där swastikan hade en central roll, se ovan. Under senare hälften av 1800-talet blev han intresserad av ockultism och kom att knyta samman tankarna hos Gobineau  och Blavatsky med runmystiken och därmed lägga grunden för den så kallade ariosofin.

Ariosofin var från början en vetenskap där man utforskade olika språkliga och kulturella band mellan indoeuropeiska folk. List ansåg att de arierna härstammade från norr, och att det var de som drev kulturen framåt.  List menade också att:

” det tyska folket kunde bara enas av en stark man, en gudalik härskare som stod över alla mänskliga lagar, en ofelbar hjälte och oövervinnerlig hjälte som åter skulle göra det tyska folket mäktigt”

Hans popularitet hos völkische och nationalistiska grupper resulterades i etablerandet av ett ”List sällskap” som fick stöd hos medel och överklassen.  Genom flera sällskap lanserades milleniebilden att samhället var degenererat men skulle kunna renas genom ett apokalyptisk skeende vilket skulle utmynna i ett homogent germanskt rike, som skulle omfamna Lists egna uppfunna religion Wotanism. Detta skulle ske genom seger för centralmakterna i första världskriget. Vilket som vi vet inte skedde. List kom dock senare att inspirera andra förbund.

Medan ariosofin handlade mer om personlig andlighet, mystik och ordensrörelser som krävde särskild initiation och liknande, så är völkisch en mer folkligt anknuten rörelse. Dessa rörelser inspirerade varandra, Det vill säga att ariosofisk visdom kom att spridas inom völkischrörelsen, fast då på ett sätt som var mer folkligt anpassat, samt att ariosoferna fick återkoppling från völkisch. Ett exempel är Thule-Gesellschaft (Thulesällskapet) som kan sägas ha varit både ariosofiskt och völkisch. Mer om det senare.

 

 

forts, följer

Svart eller Vitt 1. Vinnaren skriver historien.

quote-the-man-who-has-no-sense-of-history-is-like-a-man-who-has-no-ears-or-eyes-adolf-hitler-39-30-50

Man kan tycka att Historia är skittrist, men utan att veta var vi varit, så vet vi inte var vi är på väg.  Det går heller inte att tala om Kulturmarxism utan att förstå vad Marxism är. Ska man dekonstruera PK ismen så måste man studera dess beståndsdelar och det är verkligen så att Marx har ett skrämmande stort inflytande på vår samtid, trots att vänstern är liten rent partipolitiskt. Även om han inte tolkats rättroget så vilar s.k. kritisk teori och postmodernismen på hans tankar, och dessa bisarra tankar styr dagens samhällssyn och debatt, och leder oss lika käpprätt åt helvete som de politiska försöken att skapa samhällen byggt på Marx teorier. Vi som folk måste genomskåda vad som sker och stå emot.

Historieböckerna i skolan lär oss istället att Hitler och Tyskland var de onda, och resten av världen de goda. Detta grepp använder också våra politiker idag för att behålla makten därför brunmålar man kritiker och försöker lura i folket att SD är de onda= svarta, medan de själva är goda= vita Å andra sidan så drar andra mörka krafter åt ett helt motsatt håll, så människor känner sig tvungna att välja sida. Ont eller gott. Men det handlar inte om två sidor utan vi har alla ett val mellan att  agera civiliserat eller ge efter och bli barbarer.  Det sätt som den självutnämnda goda sidan bedriver sin kamp och hetsjakt är allt annat än civiliserad.  För att stå emot dem och avväpna dem behöver vi lite historia.

Att filosofen Karl Marx upprördes över hur arbetarna behandlades i hans samtid är fullt naturligt. Det var ett lidande och en hänsynslöshet inför det levande som är svår att föreställa sig idag. I större samhällen utan lagar är det lätt att egoismen breder ut sig eftersom man inte känner varandra och inte kan relatera till varandra på samma sätt som i de allra tidigaste jägarsamhällen då bytet fördelades så att även gamla och sjuka fick mat. Vi människor är flockdjur, vi konkurrerar visserligen som individer men som art så behöver vi också varandra, vår samarbetsförmåga har varit avgörande för artens överlevnad. Med andra ord är det som det ska när Marx vill ha en bättre värld än den i hans samtid, där de mest rovgiriga narcissisterna och psykopaterna föder sig på den egna arten i någons slags bildlig kannibalism.

Däremot så var han ingen altruist eller filantrop. Och han har ett grundläggande felantagande i sin analys när han menar att kampen är binär.  Det är  hans tänkande som är binärt, dvs svart/vitt. Arbeterna var givetvis bara produktionsmedel under industrialismen, men människor i socialismen är också bara medel, utbytbara kuggar i maskineret.

Enligt Marxs och Engels teori så hade feodalsamhället besegrats av borgarklassen, varpå den kapitalistiska epoken uppstod. Kapitalismen menade man i sin tur skulle komma att besegras av arbetarnas revolution och ersättas med proletariatets diktatur, dvs den socialistiska staten. Detta statsskick menade man var en fas där omfördelningen av makten och medlen skulle ske, så att senare den kommunistiska världsordningen kunde uppstå.

Notera att i den marxistiska teorin, och särskilt i efterföljarnas bruksanvisning av teorin, så ska detta genomföras internationellt. När en stat börjar så kommer arbetarna i de andra staterna följa efter.  I den kommunistiska utopin kommer inga stater att behövas, klasser kommer heller inte finnas och heller ingen politisk centraliserad makt. Slutmålet för människans socioekonomiska evolutionära utveckling var enligt denna  teori inte bara kommunismen i sig, utan man skulle skapa en helt ny världsordning med en helt ny människa.

Segraren skriver historien och fokus har därför varit på Hitlers ondska, men även Marx delade in människor i över och undermänniskor, och rättfärdigade mord på de som inte var möjliga att uppfostra ”i den rätta andan”. Kommunismen är en ideologi som i ännu högre grad än Hitlers nazism handlade om att skapa en ny människa genom att göra sig av med icke önskade element. Det som ser gott och medmänskligt ut på ytan var och är i själva verket sjuka människors lek med människor som de enbart vore brickor utan egenvärde i deras spel.

Engels skrev i Marx tidning att när den socialistiska revolutionen sker så blir det starten på klasskriget, (ja kriget – inte kampen)  Han menade att primitiva samhällen som låg två steg efter i utvecklingen, eftersom de inte ens var kapitalistiska (tex  baskerna, bretagnarna, skottarna  och serberna,) bestod av ett ”rasernas avskräde”),  och menade att de helt enkelt måste utrotas, eftersom de inte kunde fostras till revolutionärer. Han pratade också om slaviska folk och deras vulgaritet och smutsighet, och menade tex att Polen inte hade något skäl att existera. För socialister  är  människor endast medel för den kommunistiska  idén, som skall genomföras till varje pris. Så är det även idag, även om man inte förespråkar folkmord så hymlar tex inte Göran Greider med att  Staten är viktigare än individen och att individen kan offras för gruppen.  

Marx är stamfader till det moderna politiska folkmordet. Ingen annan modern tänkare förordade utrotning på grund av ras. Det är ingen slump att alla kommunistiska samhällen har börjat med att döda 10 % av befolkningen, inte för att de var fiender per se,  utan för att få rätt material för det nya samhällsbygget. Man dödade medvetet de intellektuella, de bästa arbetarna och ingenjörerna. Göran Greider har uttryckt att de särbegåvade eleverna behövs för att blanda upp skolorna i problemområden. Inte heller han har något problem med att den kompetensen går förlorad vid det förfarandet. Det viktigaste är att alla ”är lika värda”.

Även om Marxism är olika efterföljares mer eller mindre fria tolkningar av Marx, så har alla utförare av Marx teorier trott på han teorier om klasskriget, och att ultimat harmoni och jämlikhet uppstår först när vissa grupper är avrättade.  Lenin sade t.o.m.

  ”If for the sake of Communism it is necessary for us to destroy 9/10ths of the people, we must not hesitate.”

Det är alltså inte så att ”kommunism inte fungerar i praktiken” utan det är så kommunism ser ut. Hitler som är med på denna bild talade öppet om att han noga studerat Marx.  Vilket Lenin och Trotskij också gjort. Och dessa två var  först med att kunna omsätta marxismen i praktiken.

1917  hade folket och militären i Ryssland tröttnat på första världskriget, och revolterat mot Tsaren. I det instabila läget under demokratiseringsprocessen så passade Bolsjevikpartiet med dem i spetsen  på att genomföra den marxistisk revolutionen. Lenin skrev i ett brev: Häng minst 100 Kulaks (jordägande bönder) avrätta gisslan och gör det så att människor hundratals mil omkring ser det och skakar av skräck.

Men Marx förutsägelse stämde inte. Arbetarna i andra länder följde inte efter. Tanken var ju  att alla arbetare i Europa skulle förena sig i en gemensam sak för ”fred och rättvisa” mot kapitalismen. Istället ställde arbetarna i väst lojalt upp på sin egen nations sida i kriget. Arbetarna i Europa identifierade sig alltså inte främst med klass utan med sina nationer. Marxisterna i Europa såg dock inte detta som något problem med teorin i sig, utan menade att det var fel på arbetarna, o man måste fokusera på att flytta lojaliteten från arbetarnas länder till de förtryckta över hela världen.

De var ännu inte medvetna och man menade att den dåtida västerländska kulturen stod i vägen, då den var borgerlig till sitt ursprung. Man menade alltså att institutioner, traditioner, idéer,  och värderingar var i vägen för den internationella revolutionen. Den ”Kapitalistiska kulturen”, måste därför raseras. Marxisterna menade alltså  att för att bereda väg för revolutionen måste man alltså starta en kamp mot den västerländska kulturen, den kristna tron, etiken och det kristna kulturarvet. Sovjet kom därför att finansiera vänstern i Tyskland och man hoppades att Tyskarna skulle följa efter.

1923 startade den argentinsk/tyska marxisten Felix Weil en tankesmedja för driva det vetenskapliga studiet av marxism framåt.  Vid Frankfurts universitet i Tyskland inrättades till och med en institution för detta ändamål . Det skulle från början heta ”Institutet för marxism”, men döptes istället till ”Institutet för social forskning”. Men kallas idag för Frankfurtskolan.   När Max Horkheimer 1930 tog över lärostolen i socialfilosofi vid detta institut försökte man bland annat på 30-talet kombinera  marxism med freudianism, dvs man försökte se Freuds teorier angående psykologiskt intrapsykiskt förtryck, som uttryck för överklassens förtryck av folket.

Det var här som tankar om den sexuella revolutionen föddes, man menade att när människan frigör sig sexuellt, då kommer hon inse vilken klass hon tillhör och starta den ekonomiska revolutionen. Vidare användes psykoanalytiska idéer, (väldigt långt ifrån dagens psykologi, men väldigt lämpliga) för att patologisera de  grupper som utpekats som förtryckare. Det är alltså härifrån som mycket av dagens diskurs har uppstått. Diskurs är ett spännande ord här, då det avser hur samtalet/ diskussionen inom gruppen förs, vilka begrepp som används, och vilken syn man har på det diskuterade.  Det är detta som termen kulturmarxism avser. Dvs att marxisterna faktiskt skapat nya vägar för att skapa det kommunistiska samhället utan en blodig revolution. När det inte längre håller att tala om klasskrig och folkmord, så får man använda andra metoder för att föra samma krig, men i dagens diskurs kallar man det kamp och har lindat in det hela väl.Vi ser det idag överallt, på Universiteten när man talar om genus (könskampen) när Åhlens skall uppfostra oss till goda revolutionärer mot en påstådd förtryckare (rasismen) etc, etc. Jag kommer ge mer exempel på vilket genomslag Frankfurtskolan fått. Men vill uppehålla mig ett tag till vid Marx påverkan på hela vårt samhälle och vårt sätt att tänka.

Efter Lenins död 1924 publicerade New York Times en liten notis om ett nytt nationalsocialistiskt parti som bildats i Tyskland där man menade att  Lenin och detta partiets ledare Hitler var jämförbara. Skillnaden mellan kommunism och Hitlers tro var hårfin enligt en artikelförfattare vid namn Dr Goebbles 

Faktum är att den tidiga propagandan är en kopia av Bolsjevikernas propaganda.  (fler kopierade affischer) Ideologierna är mycket lika, de är ju socialism båda två. I själva verket så har Hitler plagierat mycket från Marx, vilket han tillstod i den inre kretsen. Nationalsocialismen är baserat på marxismen rent doktrinmässigt. Det är en obetydligt skillnad i tolkning av Marx.  Det är två former av socialism, den ena internationell och den andra nationell. Det som de två ideologierna är oeniga om, är vilka grupper som måste dödas, för att den nya och bättre samhället skall uppstå.

Socialisterna stödde alltså inte Hitler för att de var vilseledda, de visste att han skulle döda, i själva verket var det just därför de gav honom stöd. Författaren, socialisten och den politiske rådgivaren Bernard Shaw stödde Hitler i massmedia, och menade både pompöst och självgott, att det fanns människor som faktiskt inte var till nytta, utan mera var till besvär, och som man därför kunde göra sig av med. Hans syn på förståndshandikappade var lika brutal som Hitlers. Människor som inte var produktiva hade inte rätt till produktionens frukter och skulle heller inte belasta samhället enligt Shaw. Samtidigt som han avskydde klassorättvisor och alla former av förtryck (?) Han fick också nobelpriset. Hitler nominerades också, men det gick inte så långt.

Shaw menade på fullt allvar att människor skulle rättfärdiga sitt existensberättigande, säg vart sjunde år om de inte kunde det, hade staten inget bruk för dem. Bernard Shaw trodde på folkmord, kanske inte för ras, men för de han såg som odugliga.  Bernard Shaw motsatte sig senare nazismen då han menade att den hade förvrängt marxism bortom igenkännande. Gasande baserat på nationalitet var oförsvarbart menade han. Sorteringen skulle baseras på klass. Den enda sanna Marxismen menade han utövades i Sovjet, den utrotade strikt utifrån ”klassfiender”.

Dessa herrar har gemensamt med andra diktatorer det svart/vita tänkandet. Det narcissistiska föraktet för svaghet. Den objektifierade synen på människor, där de inte är individer med ett egenvärde utan ting.

Socialism säljer in sig med ord som solidaritet, men det handlar inte om folkets väl utan om statens. Det är därför inte att förvåna sig över att vår regering kör över sina egna medborgare. Att de inte bryr sig om barn, gamla och sjuka och de som inte är till användning i deras experiment. Våra styrande har samma svart/vita tänkande, de är lika empatistörda som Bernard Shaw, Hitler, Marx och Lenin och Stalin som ser samhällsbygge som lek med klossar.

Människor med makthunger och psykopatiska drag får lätt med sig massorna, de vet vilka strängar de skall spela på. Detta är en skickligt orkestrerad masspsykos, på exakt samma sätt som det tyska folket dyrkade Hitler så dyrkar många i Sverige nu ”solidariteten” och vill skapa en bättre värld och ett bättre folk, och de som inte passar in objektifierar man och demoniserar och tillåter sig att behandla omänskligt. Det här mantrat ”allas lika värde” är bara till för att förleda massorna. 

Åter till Sovjetstaten. Omedelbart efter maktövertagandet vid revolutionen så startade utrensningarna. Lenin skapade en hemlig polis och utfädade en ukas där alla ”klassfiender” skulle rensas ut. Det här med olika ord förvillar, det betyder påbud, med andra ord inte helt olikt en fatwa.

Minns de tio procenten jag nämnde tidigare, de som rensades ut var lärare präster och husägare, jordägare och pacifister. Dessa dödades eller skickades till sibirien där det till slut måste byggas koncentrationsläger.  Folket protesterade givetvis och inbördeskrig utbröt, men folket kuvades med en otrolig brutalitet. Ur ett brev från Lenin:

Kamrater! Kulakernas uppror bör obarmhärtigt slås ner. Hela revolutionens intresse kräver detta, ty nu pågår överallt den sista avgörande striden mot kulakerna. Exempel bör statueras. Häng åtminstone 100 kända kulaker, rika män och blodsugare, men så att människorna säkert ser det. Publicera deras namn.Fråntag dem all säd.Utse gisslan – såsom det utsades i gårdagens telegram.

Gör detta på ett sådant sätt att människorna på hundra versts avstånd ser, fruktar, vet och skriker: de stryper blodsugarkulakerna till döds. Bekräfta telegrafiskt mottagandet av detta meddelande och verkställigheten.

Er Lenin.

P.S. Få fram några verkligt hårda män.

Det yttersta målet för kommunismen är att göra om folket och skapa en ny människa som tänker, agerar och ser ut på ett annat sätt. Känns det igen?  Även nazisterna drömde om en übermensch, man hade till och med ett avelsprogram Lebensborn för att förädla den ariska/germanska rasen.

Båda dessa ideologier bygger på missnöje med hur naturen ser ut. Båda systemen är i strid mot den mänskliga naturen, vilket är kännetecknande för  totaliarismen. Det handlar alltså inte bara om diktatoriska auktoritära regimer, utan om  totalitära som ska omdana naturen. Som utger sig för att bygga på vetenskap. Nazismen bygger på falsk biologi, medan socialismen bygger på falsk sociologi.  (håll den tanken)

 

 

När Lenin senare blev sjuk så manövrerade Stalin ut Trotskij.  Man vill lägga all skuld för det som sedan hände på Stalin, men Trotskij var ingen teddybjörn. Han startade Röda armen och var den som skapade de första ryska koncentrationslägren. Han författade också boken  ”Kommunismen och terrorn” där han försvarade tortyr och terror.  Trotskij blev senare utmanövrerad av Stalin och fick gå i exil. Han blev också utslängd från det internationella samarbetet, och bildade en ny ”international”, den Fjärde internationalen, den representeras i Sverige av Socialistiska partiet och i USA av Socialists Workers party. Värt att nämna är att Trotskij förespråkade  entrism dvs att infiltrera andra partier, vilket uppdagats att både SSU och Ung Vänster varit utsatta för, och något som pågår än i dag.

Idag talar vi om ”kriminella” handlingar i NaziTyskland under andra världskriget, men Tyskland liksom Sovjet var ”kriminellt” till sitt väsen, för att bli medlem i Stalins politbyrå så måste man ta ansvar för i mord, inte olikt dagens MC gäng. Stalin undertecknade inte dödsdomar ensam, utan andra medlemmar i politbyrån fick också skriva under. Vi har det i oss, vi gillar att jaga, det går hos människan att locka fram en blodtörst, vi är ju rovdjur. Vi gillar att vara elaka. Därför krävs civilisation för att hålla dessa lustar i schack. När man väljer att utse en syndabock, eller en grupp som det är lovligt att skada, så avsäger man sig ansvaret för sin egen blodtörst. Har man gud eller rätten på sin sida så tillåter man sig. Det enda sättet att hindra det här från att fortgå är att bekämpa det svart/vita tänkandet att ta över i en större grupp.  

 

Det bekväma och självrättfärdiga sättet att se på världen är att dela in den i ont och gott, men det är inte individen som är ond eller god utan handlingen. Därför kan människor vara en god familjefar och samtidigt delta i massmord. Människor kan också vara skötsamma på ytan inför arbetskamrater och familj för att när ingen ser utföra bestialiska handlingar. Vi människor vill ha det enkelt och begripligt och därför går vi på propagandan. I dagens Sverige så är PK ismen propagandan. Den som gör SD till syndabockar och de onda, trots att de onda handlingarna begåtts av de andra partierna. SD har ännu inte haft så mycket chans att begå onda handlingar, men PK ismen gör gällande att de så fort de kommer till makten kommer att förvandlas till Hitler. Men trots historieskrivningen så var det tydligt och klart för alla inblandade vad Hitler ville åstadkomma, upprättelse för Tyskland efter förlusten vid första världskriget, ökat livsrum, och bevarandet av den ariska rasen.  Jag har inte hittat någonting liknande i Sverigedemokraternas partiprogram, däremot är andra partiers agendor rätt skrämmande, men mer om det senare.

Poängen är att inte heller Stalin inte var en ensam galning att skyllla allt på. Han ”uppfann” inte folkmordet i Sovjet, däremot så systematiserades det under 30-talet. Vid utrensningarna sköts människor med nackskott och lades som sardiner i massgravar.  Olika områden fick olika kvoter att slumpmässigt rensa ut, fanns inga fiender så skjöt man folk slumpvis, och när det var gjort så bad man i provinserna, om större kvoter igen och igen, som det man sysslade med var älgjakt. Bara mellan 37-41 så rensade man ut 11 miljoner människor.

Under det mest effektiva folkmordet i historien Holomodor i Ukraina där Stalin svalt ut befolkningen  dog mellan  1929 – till 1934 32 miljoner människor.  Bara under 1933 svalt 7 miljoner ukrainare ihjäl Ukrainarna var motståndare inte bara mot  kommunismen utan också mot det etniska förtrycket de var utsatta för. 1932 satte Stalin  igång en svältoffensiv mot Ukraina för att inte förlora området som skydd mellan det egentliga Ryssland och Europa. Vilket enligt mig är samma orsak att Ryssland inte vill förlora det idag.  1932  stängde alltså Stalin gränsen mot området och konfiskerade spannmålen. De som sökte mat sköts från 12 års ålder och uppåt av NKVD (föregångarna till KBG).

I själva verket har Hitler lärt sig allt av Sovjet. Sovjets terrormaskin hade varit igång 20 år innan Tyskland ens hade börjat. Gestapo utbildades av Sovjets säkerhetstjänst NKVD i terror och tortyr. En delegation från Gestapo reste också till Sovjet, för att lära sig bygga koncentrationsläger, det är ingen tysk uppfinning. Koncentrationslägren i Sovjet hade med tiden blivit många. Där sysslade man med systematiserade avrättningar långt före gasugnarna. Man hade rum i källaren där människor togs in och sköts,  där fanns avrinningskanaler som på vilket slakteri som helst. Ibland avrättades flera hundra per kväll,  kropparna lades på lastbilar och kördes iväg till massgravar i naturen utströdda över  hela landet.

Nedan en karta över de koncentrationsläger  i Sovjet -23 – 61 där krigsfångar genom arbete skulle uppfostras till att bli goda sovjetmedborgare.   Hitler snodde även det där om att ”Arbete befriar” från Sovjets ”Arbete en ära”

1938 annekterade Hitler Österrike och invaderade Tjeckoslovakien. Det var klart för alla att Hitler var ett hot mot resten av världen. Men Stalin vägrade att skriva på en koalition för att stoppa honom, då den Sovjetiska staten  var internationalistisk,  kampen var internationell, och hade inte med nationer utan med klass att göra. Hitler hade i Mein Kampf tydligt deklarerat att ”Den ryska bolsjevismen måste vi betrakta som ett försök i det tjugonde århundradet från judendomens sida att tillägna sig världsherraväldet” Kommunisterna var också de första att internerades och skickades till läger när Hitler fick makten 1933. Hitler såg också de slaviska folken som undermänniskor. Han såg de egalitära kommunisterna som sin ideologiska motpol och ansgåg bolsjevikerna styrda av judarna. Hitler hade sedan han kom till makten hävdat att ett krig mot de slaviska folken var oundvikligt och skulle föra Tyskland till världsherravälde. Vad det handlade om var att komma åt bördig mark för att försörja populationen. Men i Mein Kampf förespråkade Hitler tysk expansion österut för ökat ”livsrum” ända bort till gränsen mot Asien. Detta område menade han skulle befolkas av ariska tyska bönder medan lokalbefolkningen i Östeuropa (slaverna) skulle användas som slavarbetare. Så Hitler var helt klart ett uttalat hot mot delar av Sovjet, trots detta skrev Stalin inte på.

Stalin ville att Hitler skulle göra jobbet åt honom, dvs ödelägga Europa varpå han själv skulle komma som en befriare. Men Hitler hade inte resurser att inta hela Europa själv, han behövde ett skydd på ena flanken och han behövde varor.  Efter misslyckade försök att skapa en pakt med England,  så  signerade  Sovjet (som ville vinna tid),  och Tyskland 1939 en icke-angreppspakt  den s.k. Molotov- Ribentropppakten. Den innebar att i det egalitära Sovjet skulle NKVD föreslå regeringen att:

”judar skulle avlägsnas från styrande organ. Samt att judar och deras barn skulle hindras att arbeta inom kultur och skola” 

Stalins agerande försvarades länge av högsta Sovjet, Igor Radionov (utrikesminister till 2014)  menar att det var en kamp mot den judiska fascismen. Uppgörelsen innebar på pappret att de båda länderna skulle dela på Europa mellan sig. Detta var länge något som Sovjet förnekade men dokumentet går att se på filmen i länken. Tyskland hade varit med och finansierat den ryska revolutionen, och ryssarna finansierade i sin tur Hitlers krig, med spannmål, olja och järnmalm mot att Sovjet skulle köpa tyska maskiner. Sovjet skulle också agera som bulvan ifall Tyskland skulle utsättas för blockad, vilket gjorde den brittiska blockaden av Tyskland verkningslös.

Sovjet förband sig genom avtalet att hjälpa Tyskarna att få fatt i judar, och Molotov deklarerade att det var kriminellt att motverka nazismen, varpå kommunisterna i Europas länder övertalades att sabotera motståndsrörelsen, och stödja nazisterna. Tanken med pakten från Sovjets sida var att  vinna tid, samt förhindra en pakt mellan England Frankrike och Tyskland, eller mellan Tyskland och Japan.

En vecka efter att avtalet undertecknats av utrikesministrarna så anföll Hitler Polen, och Stalin gjorde gemensam sak ett par veckor efter.  Angreppet skedde under parollen att man  man skulle bekämpa fascismen. Givetvis motiverade Sovjet anfallet på Finland med att det var fascistiskt.

Vi har lärt oss att krigsförbrytelserna endast begicks av nazisterna – det var ju de som ställdes inför rätta. Men Sovjet utrotade 27 miljoner människor. Planschen i början avser 22 miljoner av de egna. Men massavrättningarna utvidgades till de ockuperade länderna.  Även dessa länders arbetare skulle ”befrias”, så man gjorde sig av med militärerna och jordägarna och de ”bästa. Det tillkommer alltså de som Sovjet utrotade i de ockuperade länderna där hela folkslag deporterades till Centralasien i boskapsvagnar och, och de ”folkfiender” som inte avrättades sattes i koncentrationsläger.  Kartan visar begravningsplatser, dock bara för de judiska offren så det är såklart fler.

Ett år efter pakten med Sovjet, när Hitler anfallit Norge, Danmark, Holland, Belgien och Luxemburg med framgång skriver Hitler på ett nytt avtal. En tremaktspakt med Japan och Italien.  Han börjar nu planera attacken på Sovjet, och ett år senare anföll han. Sovjetunionen kom därefter att bli en av de allierade, vilket resulterade i att sovjetiska krigsförbrytare som drog ut naglar skar ut tungor, slog spikar genom skallen och på annat sätt torterade människor till oigenkännlighet, kom att avlönas med biståndspengar från väst.

För Storbritanniens del så innebar attacken mot Sovjet en chans till en allians med en stor och mäktig bundsförvant. Storbrittannien hade inte en chans mot Tyskland ensamt. Churchill var en antikommunist och han uttryckte situationen såhär:

Om Hitler invaderat helvetet hade jag åtminstone talat positivt om djävulen i underhuset”

Det är en vanlig försvarsfras – Vi visste inte. Men nog visste man. Man visste vad som försiggick i Tyskland och man visste vad som försiggick i Sovjet. Att man var emot sovjet handlade om att man var kapitalist och inte mot dåden som skedde där. Att man var emot Hitler var för att han var ett hot mot den egna staten och inte för hans idéer vilka var idéer som delades av många i Europa. Churchill om judarna 1937:

”It may be that, unwittingly, they are inviting persecution – that they have been partly responsible for the antagonism from which they suffer,” it said. ”There is the feeling that the Jew is an incorrigible alien, that his first loyalty will always be towards his own race.”

I senare tappning:

If we judged everyone of that era by the standards of 21st Century political correctness, they’d all be guilty, he notes. ”It shouldn’t blind us to the bigger picture.”   

Alla vet hur kriget slutade, att Sovjet till slut besegrade Tyskland med den brända jordens taktik och senare intog Berlin.

Vad de flesta dock inte vet är att ryssarna inte förstörde nazisternas koncentrationslägren i östra Europa, utan övertog dem, och satte sina fångar där. I dessa läger utfördes medicinska experiment på levande människor och samma sorts sadistiska övergrepp, bara för nöjes skull, som vi fått höra om drabbade judarna i lägren. Likaså förekom sexuella och sadistiska övergrepp på kvinnor där de torterades och våldtogs i timmar och dagar. Det upphörde alltså inte efter kriget, och till skillnad mot SS officerarna som skäms för vad de gjorde, så är veteranerna från KGB både dekorerade och stolta över både dem själva och Sovjet. Medan vi alla fasar för de krigsförbrytelser Mengele och andra gjorde sig skyldiga till, så har Sovjet sluppit under radarn. Enligt brittisk krigslag har de också fått immunitet då krigsförbrytelser per definition bara utövades av nazister. De enda offer som fått någon slags upprättelse är judarna i väst. Tyskarna har gjort upp med sitt förflutna men det har vare sig Ryssar eller vänstern eller högern i Europa gjort. Därför är vi blinda för de krafter som är i görningen idag.

Putin (tidigare KGB) menar att Sovjetunionens fall är århundradets värsta  geopolitisk katastrof , då det innebar att flera miljoner ryssar hamnade utanför landets gränser. Anledningen att de var där var för att de placerats där av Sovjet för att bli i majoritet i de ockuperade ländernas stora städer, vilka rensats ut enligt regeln om de 10 % för att säkerställa stabilitet i religionen.  På samma sätt som Tyskarnas förnedring efter första världskriget gjorde det lätt att piska upp en stämning i Tyskland för återupprättels, så får den förnedring som det innebar för Sovjet att tappa de ockuperade länderna, rasistiska krafter att växa i Ryssland. I ett land där mord ses som försvarbart om det rensar samhället så begås övergrepp av befolkningen mot grupper de inte gillar. Förövarna ses som hjältar och i skolan har eleverna fått lära sig att brotten mot mänskligheten var heroiska stordåd.

I ett land eller en kultur där vi premierar att vara civiliserade, så utförs bestialiska dåd av enstaka sadistiska ”psykopater”. I krig och under skräckregimer sätts civilisationens lagar och normer ur spel.  Premieras våld så eskaleras det. Det är enkel inlärningspsykologi, så kallad klassisk betingning. Gränserna flyttas hela tiden framåt för vad som är acceptabelt och sadisterna har till slut fria händer, och kan rentav ses som hjältar. Många vill förminska nazisternas dåd under kriget, men jag ser inget vettigt med att blunda för att människor kan bli bestialiska om vi tillåter det. Vad som däremot blir helfel är att fokusera på grupp och inte på handlingen. Fokuserar man på grupp så fastnar man i svart/vitt tänkande vilket egentligen inte är tänkande utan kännande. Vi och dem. Vi de rättfärdiga och de de onda.  Problemet med detta är uppenbart. Ser man nazismen som de onda och judarna som offer så blundar man för den större gruppen av offer.  Det finns många siffror i omlopp men mer moderna talar om att olika ideologier dödat 145 miljoner människor varav kommunismen ensam skördat 95 miljoner människoliv världen över. Ändå benämns Förintelsen som det största brottet mot mänskligheten. Detta måste ju bero på något. Hur vi blivit så indoktrinerade kommer jag skriva om i senare delar, och försöka förklara varför det inte är gruppen, eller människorna utan olika ideologier  som är det största hotet.

 

 

 

Ont och Gott Del 2 Kampen om makten Den vita mannen som syndabock

William Holman Hunt: The Scapegoat, 1854.

William Holman Hunt: The Scapegoat, 1854.

Ett sätt att öka sin makt är att utse syndabockar.  Någon får bära det onda så att man själv eller gruppen kan få vara vit (ren). Syndabocken är någon vi bokstavligen offrar, eller stöter ur gemenskapen för att frälsa gruppen oss andra. Under andra världskriget så var var det populärt med rasbiologi, och frenologi, och judarna sågs som ett problem i hela Europa. Ingen ville ge dem asyl, inte vi i Sverige heller. När historieböckerna skyller allt på Hitler och tyskarna så gör de resten av Europa vitt. Dåtidens syndabock var juden, dagens tidsanda har vänt på synen. Andra religioner är heliga och nationalism ondskan personifierad. Detta trots att nationalsocialism är ganska likt vanligt socialism.

Offrade av syndabockar för att ena grupper och rikta  raseriet till en tillåten individ eller grupp har präglat hela vår historia, det är bara föremålen som växlar. Även inom religionen förekommer offer för att rena den troende och gruppen troende. Den kristna Guden offrade tom sin son egen son Jesus.  Under den en mest heliga muslimska högtiden Eid al-adhā, ärar man Gamla testamentets Abrahams  villighet att offra sin son, med att brutalt offra djur. I vissa länder sker masslakt så torg och gator badar i blod. Barbari för att bevara renhet, helt enligt det svart/vita tänkandet.

Offrandet av mänskliga syndabockar sker i stort och smått. Vi vill alla höra till, vara inkluderade och inte exkluderade, därför tas en syndabock tacksamt emot av gruppen. Den som utsetts till syndabock objektifieras dvs fråntas sina mänskliga egenskaper och blir därmed det tillåtna objetet att släppa lös hat och raseri och i värsta fall våld och död över.  De djur som dödas som ”offerlamm” är objektifierade och ingen nåd ges till dem. Nåden tillfaller bara de rättfärdiga. I och med att det utsedda offret är antingen objektifierat eller bärare av det onda/dåliga, så räknas inte handlingen som ond. Offret är antingen fråntagit känslor och behov, eller har tom förtjänat – offret har skulden. Det är samma fenomen vid mobbing.  Vissa egenskaper bestäms som lovligt byte av kulturen/gruppen, och ofta är det en svag punkt. Det kan vara vikt, det kan vara att någon sticker ut och är annorlunda, det kan handla om glasögon som gör att individen blir ett tillåtet offer, men det är inte egenskaper hos offret som skapar detta, utan egenskaper hos gruppen som sätter igång drevet.

 

conquer

Demonisering, att placera det onda utanför en själv

Det här behovet att frias från skuld och skam och projicera alla våra dåliga sidor på en person eller en grupp är starkt. Vi människor balanserar hela tiden på en linje mellan att känna stolthet och skam. Vi har olika vad man kallar skamförsvar, vi använder de alla, men olika stakrt och ofta.  Att hårt attackera vilja ”förgöra” andra är ett sätt, som ofta används av människor med narcissistiska drag.  

Politiska ledare kan också göra detta för att dra folk till sig.  Vi människor är flockdjur, i brist på en sund ledare söker vi oss till en osund för beskydd.  Tyvärr är de osunda ledarna mycket skickliga på att manipulera på detta sätt, det är en genomtänkt och väl orkestrerad plan. Det är som med psykopater, desto skickligare desto mindre syns det på utsidan. Det går alltså inte att döma hunden efter håren. Tvärtom är det ulven i fårakläder som är riktigt farlig. Narcissister är också väldigt skickliga på att spela på våra behov av att vara en utvald grupp, lite speciella. Hitler gjorde tyskarna stolta över att vara tyskar igen, lade skammen på judarna, och fick så sitt folk med sig. Men han är så klart inte den enda, alla diktatorer gör det, spelar på mänskliga behov. Oavsett om de styr ett rike, eller en arbetsplats eller en familj. Trump har spelat på båda strängarna, han har dels skammat vissa grupper och fått röster på så vis. Sedan så har han gett de verkligt nedtryckta en röst mot etablissemanget, gett dem en slags stolthet och hopp. Man får aldrig så mycket gemenskap som när man enar sig mot en gemensam ”fiende”.

kamp

Kampen över herraväldet har pågått genom hela historien. Det pågår mellan länder och inom länder. Arbetarrörelsen och socialismen i Sverige vaknade ur armodet där man svalt ihjäl under nödåren. Att det ur det växer fram en klasskamp är helt naturligt. Arbetare endade sig och blev en motkraft som ställde krav och Sverige förändrades till ett land där ingen behövde svälta ihjäl. Ännu rikare blev vi när vi samarbetade, när vi strävade för oss och fick vara stolta över vårt land. I och med naturtillgångar och industrialisering blev Sverige ett rikt land. Och ju mindre konkurrens det är om födan, desto mer civiliserad kan en stat bli.

Men kampen om makt och välstånd är ständigt pågående. Ska man blanda in psykologi i det här så kan man hänvisa till Erikssons utvecklingsstadier där den mogna människan tar ansvar för gruppen (familjen, orten, landet). Darwins survival of the fitest innebär inte dog eat dog, utan att de överlever som anpassar sig efter utvecklingen och miljön. Det handlar inte bara om konkurrens utan det handlar också om förmågan till samarbete. Ensam är inte stark, men en grupp är det. Och tillsammans byggde vi Sverige.

Utan samarbetsförmåga hade vi som art dött utt.  Vi behöver varandra.  När arbetarna började samarbeta så vände trenden att svälta ihjäl, man lyckades höja sin löner och började mer och mer få rätten till ett värdigt liv, och inte slita ut sig i ung ålder, men de gjorde det inte ensamma.  Givetvis har ju tänkarna, filosoferna och vetenskapen ändrat vår syn på människan vilket också gjort oss mer humana. Det här är viktigt att komma ihåg när människor menar att alla har samma värde, underförstått = likadana. Nej människor kommer från olika kulturer och olika subkulturer och människovärdet ser inte likadant ut i hela världen. Hur mycket värde ett liv har beror väldigt mycket på konkurrens. När man varje dag får slåss för att överleva har man givetvis inte samma syn på sina medmänniskor som när man lever i ett civileserat land där man kan somna tryggt på kvällen. I civilisationen styrs vi av vårt förnuft och är långsiktiga i våra beslut.  Barbarer, krigare och svältande styrs mer av reptilhjärnan och överlever från stunden.

Ingen förväntar sig att vi skall samexistera med kriminella, och glatt dela med oss när vi blir rånade. Men vissa historielösa och som bara är förmögna till svart/vitt tänkande, inser inte kulturkrocken som uppstår när vissa vuxit upp i en kultur som värderar tolerans och tålamod, att vara artig och försynt, och en annan grupp har lärt sig att man måste roffa åt sig för att överleva.  I Sverige har många länge levt så gott de inte ens behöver kämpa utan fått mycket serverat. Särskilt den söndercurlade generationen.  Hur ska de klara sig i kampen om herraväldet? Jag menar nu inte fysiskt handgemäng, så illa är det inte än. Men när konkurrensen blir större drabbas de svagaste.  Vi har helt enkelt till viss del förlorat den välfärd som vi kämpat oss till.

quote-what-good-fortune-for-governments-that-the-people-do-not-think-adolf-hitler-85922

Hur har då det här gått till? Hur kunde världens bästa land, med en berömd välfärd, rasa så utför. Min analys är att det handlar återigen om kampen om makten. De som kommer sig upp glömmer lätt bort sina olycksbröder, och de som en gång representerade folket, kom att representera sig själva. Politkerna blev i själva verket den nya herreklassen. För några år sedan var det diskussioner om VD’arnas löner. På en global marknad så får de marknadsmässiga löner och fina fallskärmar om det inte går bra.  En poäng dock är att de kan petas.  Politiker däremot ger sig själva enorma löner, fina pensioner och misslyckas de så får de bara en annan post inom politiken. Med tanke på ansvarsfrihet så är politker det mest lukrativa man kan bli. Vi har gått från kungavälde, via demokrati till politikervälde som mer och mer lutar åt diktatur.

adolf-hitler-make-the-lie

Vad hände? Jo vi har vaggats in i en falsk trygghet, mycket beroende på vad som stått i skolböckerna. Sverige var ett bra land, vi var framme, allt var ordnat nu. Vi var trygga.  Samtidigt pågick under ytan en indoktrinering och en djupgående demonisering  för att de nya härskarna skall ha greppet om folket.

Hitler är en sådan stark symbol idag. Men istället för att fastna i den fällan, se på citaten.  Hitler är död sedan länge, men ondskan dog inte med honom, den har bara tagit andra former.  Det har skett en långsam indoktrinering sedan förra århundradet.  Den utpekade demoniserade svarta(onda) gruppen har varit ganska diffrus, man har använt etiketter som nazist, rasist, främlingsfientlig, islamafob, näthatare, arga kränkta män. Men som jag påpekat så är inte de grupperna så stora, dvs det är få som är svart/vita i sitt tänkande, utan det handlar om att använda härskarteknik för att skapa en fiende att ena folket emot för att behålla makten. Jag måste erkänna att jag är lite chockad. Jag har gjort den här analysen, och när jag letar bilder så råkar jag hitta Hitlercitat som belyser exakt det jag skrivit. Nog för att jag har förstått hur det här har gått till, men nu blir det så glasklart varför man hela tiden hysteriskt pekar ut Hitler som ondskan, medan man bakom kulisserna noga studerat Mein Kampf och kopierat strategin.

quote-the-leader-of-genius-must-have-the-ability-to-make-different-opponents-appear-as-if-adolf-hitler-13-35-44

Arbetarrörelsen har spelat ut sin roll, det går inte att prata om arbetare och utsugare då vi fick det väldigt bra i Sverige, sålunda måste nya fiender pekas ut. Politiker oavsett parit har för länge sedan slutat att se till Sveriges bästa utan sitt eget. Byråkratin växer. Makten koncentrerar sig på att hålla nere folket, inte att repesentera oss.

Den härskande klassen politiker har använt vissa gruppers skyddvärde som täckmantel för sitt agerande att hålla nere folket, samtidigt som de tömmer de lador som de beskyller varandra för att länsa. För att flytta fokus så har de försökt ena folket mot en demoniserad fiende. Det påstådda hotet rasism, nazism, främlingsfientlighet. Men som jag redan påpekat har ytterst få anhängare.

adolf-hitler-quote-on-disarming-citizens

Det blir mer och mer klart att politikerna i själva verket ser folket som sin fiende, och helst den handlingskraftiga,  icke passiviserade mannen. Eftersom regeringen är jämställt så gömmer den sig under feministisk täckmantel och demonisetar mannen.

Det är den härskande falangen politiker och media, som har utmålat sig till vita vita riddare i kampen mot det onda folket bestående av män. I Tyskland samlade Hitler bokstavligen in vapen, något man vill göra i USA också. I Sverige och övriga Europa så tystas mannen. Media har erövrats. Bara människor med rätt PK åsikt, som definierar problemen med perspektivet att problemen sitter i mansrollen och inte i individen och ociviliserad kultur får komma till tals. .Vanligt folk har inte längre möjlighet att göra sin röst hörd när statsreligionen är PK ismutan den som tänker själv och  kritiserar demoniseras och förföljs.

Kändisarna är fega medlöpare som tjänar pengar på sakernas tillstånd, även de föraktar folket som de lever av.   Nu senast kastade sig mobbarna. Alex Schulman och hans polare sig över den politiska kommentatorn och saninngssägaren Marcus Oscarsson.  Men sedär bet de sig i svansen, för något håller på att förändras.

Henrik Schyffert som verkar ha lite otur när han tänker, gjorde analysen att ”onda krafter” vill ha folk rädda för att kontrollera dem. Men nej Henke, rädda människor är oberäkneliga, de springer åt alla håll. Och de kan attackera. Däremot är sovande människor ofarliga. Makten vill inte ha människor som tänker själva,  utan vill ha människor som sväljer lögnen. Samma lögn som ni i etablissemanget matar oss med, för att ni lever för långt ifrån det som sker. Ni kommer säga – vi visste inte. Ni som nu går maktens ärenden, och som trycker ned folket.    Suverän journalist i klippet  som ifrågasätter när du gör sig själv till offer.  Hur fan tänke du?  Det är ju inte kvinnor som ger sig på dig utan andra män. De män som du hånar – Och du Schyffert det som hände i USA var detta:

trump_hero_rgb_ben_garrison

Det är en förljugen PK värlsbild som folket är trötta på. Folket är trötta på poliker som skor sig, som har börjat bete sig som kungar, som istället för att leda landet till välstånd, suger ut det och skiter i vad folket utsätts för.  Polikerna tepresenterar inte sina väljare.Det är inte partierna mot varandra, det är partierna mot folket. Dess företrädare går på Bilderbergmöten. Makten samarbetar globalt.

De partier som kämpar emot, som är ursprungna ur folkets röst, kallas föraktfullt för populistiska. Populism från populas= folket. Ett folk som inte begriper, ett mindre vetande folk, som skall uppfostras att tycka och tänka rätt.  Fast frågan är vem som är mest vetande? De som lever i konsekvenserna av politikernas beslut, eller politikerna som fattar dem?

Det största hotet mot dagens Elit som använder sig av PK reotik för att behålla makten är en självständigt tänkande, självständigt agerande, reagerande man som vågar ta ett kliv fram och säga ifrån. Vilket är exakt vad Trump är, en gammaldags man som säger att nej, nu är det färdiglekt, nu tar jag över och skapar ordning på torpet. Om han är man nog att fylla ut kostymen vet inte jag. Men ingen annan heller, däremot ser jag hur hans motståndare har reagerat under kampanjen, i Sverige är han utmålad till en Clown, en buse, en drulle.  Jag ser också hur hans moståndare de självutnämnda goda,  de rättfärdiga reagerar efter valnederlaget.

rape-melania          death-to-trump

All civilisationens förnissa är borta när man uppmanar till att våldta rikets kommande första dam. Trump med familj är demoniserade och objektifierade, inte ens barn går fria.  Rosie O’ Donald kastar sig över Trumps unga blyga förmodligen introverta son på twitter och ställer frågan om han är autistisk? vilket går vidare som en löpeld över internet. Vuxna människor mobbar en ung pojke för att man ser världen i svart/vitt.  Av samma skäl går man man ur huse och startar upplopp och misshandlar Trumpröstare. USA är återigen i brand, och det är samma upplopp som under medborgarrättsrörelsen på 60 talet, men nu är rollerna ombytta. Detta har givetvis skapats av media som demoniserat Trump, och av vänstern och Social Justice Warriors som eldat på svartas hat mot vita. Nu anser man att det är paybacktime, och eftersom svarta är offer och de vars liv räknas, så reagerar ingen på de onda handlingarna utan svarta är offer och fria från skuld. Det är ju Trump som är den onda i den svart/vita PK världen.  Längre video med flera liknande attacker här.

Trump har målats ut av media som djävulen själv,  då rättfärdigas detta.För inte ens en gammal svart Trumpröstare skonas. Eller den här 8 åriga sonen som blir utkickad från huset av sin mamma för att han har röstat Trump i ett låtsasval. Media skall skildra verkligheten i ord och bild, inte starta inbördeskrig och upplopp genom att bedriva en svart/vit journalistik.

Media har lyft fram Clinton som en vinnare, demoniserat Trump, deras agenda att lyfta Clinon till vita huset backfired. Valresultatet handlar inte om att vara för Trump, utan mot etablissemanget vilket större delen av media är en del av. De är så tydligt partiska. När de så haussar upp stämningen för att styra valutgången och det blir precis tvärtom för vad de lobbat och hetsat för, så tar sig den här energin fritt utlopp.  Frustration och besvikelse hos de som trott sig kämpa en rättfärdig kamp mot det onda gör att de tar det ett steg längre. Clintonanhängare har misshandlat och startat upplopp i minst sju amerikanska städer.   Det är väldigt mycket hat här.  PK Eliten och media har gjort Trump till ett tillåtet hatobjekt. Artistern är med i den här masspsykosen, för nej det här är inte sunt förnuft, det är religion. Det är indoktrinering och hjärntvätt. Om de grät såhär över vad America har blivit så ok, men när man gråter såhär över att en korrupt politiker förlorar,  då är man fanatiskt religiös, då tror man att man är en del av det goda mot det onda. Men så enkelt är det inte.

Jag tror att de flesta är oskyldigt delaktiga i denna masspsykos, precis som i Tyskland när Hitler ville skapa det tredje riket.  De förstår inte att de blir manipularade till detta av de som tjänar på att det blir kaos.  Nu är inte tiden att välja sida, utan att inse att båda  sidor är en del av svart/vitt tänkande. Vi har alla ont och gott i oss, ta ansvar för ditt eget onda, och bete dig civiliserat, och projicera det inte mot ett enkelt objekt.

Detta som sker i USA är helt galet eftersom ingen vet egentligen vad Trump vill mer än att han utmanat etablissemanget och den PK ism och världsbild som tvångsmatas oss. Kanye West gick ut och manar till lugn -Ge honom en chans. Samma kväll blir han tvångsinlagd på psyket, och vad gör media? jo kastar sig över och misskrediterar honom.

Det här som escalerar nu är något som pågått länge, vi är brickor i ett maktspel. Somliga psykopater nöjer sig med att manipulera människor i sin omgivning. Mäktigare sådana manipulerar hela folk.  Pengar matas in i diverse kampanjer för att skapa motsättningar.

Hillary Clintons kampanj är delvis finansierad av wall street, och av Saudiarabien som också finansierar ISIS.  Någon vill oss inte gott och någon tjänar på att vi är radikaliserade och strider mot varandra.Samma sak som före förra världskriget. Någon/några  vill hetsa oss till krig. Denna gång till inbördeskrig i hela väst vad det verkar. För att elda upp massorna är det idag inte så att man hetsar mot judar och heller inte mot muslimer i någon nämnvärd omfattning. Det blir mer och mer löjeväckande att köra det som ett mantra.  Vad det istället handlar om är den vita mannen. I USA har det varit amerikaner mot indianer, vita mot svart. Men nu har det vänt. Rollerna är ombytta, det är den vita mannen som länge demoniserats, som dragits i smutsen och trampats på. Historieböckerna har förvanskats Allt för att den vite mannen skall passa in i rollen som den som ska offras för att skapa en bättre värld i de blinda religiösas ögon.

forts. följer.

Kampen om Sverige Del 3 Gotland & F!

valdemar_atterdag_brandskattar_visby_1882

Så till Visby och Gotland då. Som på så många andra orter har det byggts asylboenden.  Gotlänningarna har som andra orter fått se sitt område förändras, från en trygg plats där man litade på varandra, till en otrygg där kriminalitet och sexuella ofredanden och våldtäkter har ökat. Så pass att ett medborgargarde  på 700 personer bildats på facebook för att berätta för varandra vad som händer, och hjälpa varandra att ta sig tryggt hem på kvällen. De är rädda.

Jag kommer själv från en liknande ort. En landsbyggd där inget ont fanns i natten. Men som senare förändrades.  I juli i år så skedde fyra våldtäkter  på åtta dagar på Gotland.

När så Gotlänningarna får höra att en rullstolsburen kvinna våldtagits och förövarna inte häktats, är det droppen som får bägaren att rinna över. De går man ur huse. Nej inte helt, men ett hundratal samlas på en parkeringsplats och går till polishuset och därefter till anläggningen för att markera sitt stöd för det utsatta offret och protestera mot vad som sker.  Att gotlänningarna protesterar är inte konstigt med tanke att frisläppandet förklaras såhär av försvarsadvokaten Staffan Fredriksson:  

” Kvinnan gjorde inte motstånd eller skrek eller försökte slita sig fri. Det vågade hon inte, enligt advokaten. – Hon stängde av. Hon genomled det här, bara för att, som hon upplevde det, komma därifrån med livet i behåll.

Vad som hänt där och då vet vi inte, men jag antar att kvinnan satt i rullstol för att hon var rörelsehindrad.  Hon  hindrats från att ta sig till sin rullstol  Gotlänningarna som sedan länge haft problem med sexövergrepp tappade helt enkelt tålamodet denna  kväll och samlades ett hundratal i Visby De samlades på en parkering för att därefter gå till polishuset och asylboendet för att protestera mot att de blivit betulna på sin trygghet. Det var inte organiserat utan skedde spontant. Man väljer dock att intervjua den kvinna som startade medborgargardet för att skydda invånarna. Garde är som vi vet en trupp för beskydd, och till skillnad för ett vanligt garde som beskyddar makten eller konungen så är ett medborgargarde till för att beskydda befolkningen. De jag kommer att tänka på är New Yorks ”Guardian angels” som patrullerade tunnelbanan innan stadens borgmästare införde nolltolerans mot kriminalitet.  Men den svenska makten vill associera gardet med kriminalitet, trots att det är folkets eget skydd mot kriminalitet.

”Camilla Sandelius säger att många gotlänningar känner sig svikna av regeringen och tänker att nu får det vara nog. -Vi har inte bett om att få hit dem. Vi har sett att det är inga barn som kommer hit heller. Det är bara män och de har ingen respekt för kvinnor. Hon beskriver att de står på Östra Centrum och trakasserar kvinnor. -De kan ställa sig mitt i vägen och spotta på marken och titta ner på en. De kommer från länder med en totalt nedvärderande syn på kvinnor och det fungerar inte.”

Jag försöker få kronoligi och ordning i detta

 • 1 Oktober sker en våldtäkt av en rullsolsbunden kvinna som senare rubriceras som grov och långvarig. Försvarsadvokaten uppger att kvinnan brytit samman.
 • 5 Oktober En privatperson konfronterar de misstänkta efter att de släppts, genom att säga vad han tycker om dem och vad de ska göra. Han filmar och videon går viralt. Han intervjuas sedan av Nordiska motståndsrörelsen
 • 5 Oktober efter beskedet att de anhållna inte häktas utan släpps, samlas ortsbor spontant på parkeringen och går sin vandring, i protest, inget våld utövas.
 • 6 Oktober Mats Petterson redaktionschef och ansvarig utgivare – skriver en artikel Låt dem inte kapa debatten

”Att återigen skandera att ”de kommer hit och våldtar våra kvinnor” är att förminska något som i grunden handlar om något annat – att det är MÄN som våldtar. Det är på den nivån debatten måste föras. Svenska män. Utländska män. Män.”

Det här är en typisk feministisk retorik, att problematisera mannen som köns trots att minde än 2 procent av etniska svenskar begår brottet. Fokus borde vara på att våldtäkt är ett brott, men om man helt blundar för det faktum att de sexuella ofredandena och våldtäkterna har ökat i det långa perspektivet, och att de framförallt har ändrat karaktär, så förnekar man ett problem, eller problemen skall jag säga. Jag kan inte undgå att fundera över syftet att så styvnackad förneka att Sverige har förändrats de senaste 20 åren. Mats Pettersson:

”Jag tror inte att många av de som gått med i gruppen ”Medborgargarde Gotland” fattar vad det i en förlängning innebär att ta lagen i egna händer. (Även om flera av dem har erfarenhet av att just bryta mot lagen, flera är dömda för varierande typer av brott… låt den som är utan synd kasta första stenen och så vidare).”

Nu har ju inte jag sett det han uttalar sig om, men han verkar ha stora problem med att skilja på ord och handling, vad en grupp står för och vad enskilda personer gör.  När det är så, och man har en så stark ideoligisk tolkning av omvärlden så är det svårt ”att utföra det journalistiska uppdraget.

 • Under veckan väljer  2 privatpersoner att hälsa på åklagaren hemma i dennes bostad. Vad som skett där verkar vara att de lindat något slags band runt dennes bil, de har inte konfronterat åklagare och inte hotat, utan det är att ta kontakt med rättsväsendet som upplevs hotfullt. Dock är det oklart om åtal kommer väckas,  varpå jag drar slutsatsen att det inte rör sig om så pass allvarligt brott att:
 • 7 Oktober polisen skickar förstärkning  på 60 man till Gotland.
 • 7 Oktober Polischefen Torbjörn Nilsson citeras i tidningen. 

”Vi ser hat, okunnighet och missuppfattningar”

”De använder tillfället för att piska upp stämningen”.

De blir lite ospecifikt tycker jag – vilka är de?  Jag hörde intervjun med mannen som talat om vad han tyckte till gärningsmännen, det var väldigt sansat. Vad jag undrar är varför gärningsmännen hade polisskydd redan från böran?  Mannen pratade med dem, men blev ideligen bortmotad av civilpolis. Men jag underar fortfarande vilke ”de” är. De enda hat jag har stött på kommer från vänstern. De hot som nämns tycker jag är ganska milda i jämförelse med andra olaga hot. Givetvis är det dock inte ok att besöka människor i hemmet, eller ringa hem och hota, men narrativet verkar extremt vinklat.

 • 7 Oktober  Det blir svårt att komma in på Flashback , om det har samband vet jag inte, men det försvårar helt klart att förstå vad som egentligen händer på Gotland.
 • 8 Oktober snyftreportage i tidningen om hur rädda de boende på asylboendet är, det uppges att någon eller några kastat sten mot en ruta, men hur det gått till när rutan gått sönder är oklart.

De asylsökande har alltså rätt att vara rädda för en sten på en ruta som ingen vet hur den gått sönder? medan Gotlänningarna inte får vara rädda och upprörda efter 28 våldtäkter bara i år. Mycket märkligt resonemang.

 • 8 Oktober publiceras denna ledare som gör allt för att kasta bensin på elden, och som grötar ihop allt och kletar naziststämpel på ortsbefolkningen med rubriken ”30 – talet upprepar sig”, tillsammans med  en bild på nazister på marsch. Ledaren  inleder både världsfrånvänt och oinitierat, och därmed framstår texten som sinnesförvirrad när den likt Don Quijote slåss mot väderkvarnar. Det är efter mina efterforskningar enstaka privatpersoner som visat sin åsikt. Jag tror dock inte att det är så unikt i Sverige.

”De brunas stöveltramp hörs på våra gotländska gator. I sken av att värna och ge sitt stöd till en kvinna som utsatts för ett avskyvärt brott uppmanar personer knutna till nazistiska organisationer oss gotlänningar till att bilda medborgargarden och att begå brott. ….Men då medborgargarden vandrar på Visbys gator, försvårar utredningen och begår nya brott, då åklagare blir utsatta för brott, då poliser hängs ut på nätet, då kan inte polisen göra sitt jobb så bra de skulle kunna. Det är också det som är tanken från nazisterna. För att bevisa sin tes om att polisen inte fungerar gör de allt för att polisen inte skall kunna fungera. Samma sak hände i Tyskland på 1930-talet. Då, precis som nu, var det vanliga medborgare som gick på retoriken och trodde på lögnerna. Då var det judarna som var ”fienden”. Nu är det ”invandrarna”.”

Det finns stora problem med den omvärldsanalysen signerad Erik Fransson.  Det är förvirrat från början till slut.  Medborgargardet finns och är opolitiskt och manar ingen till brott, folk vill bara ha kvinnofrid. Olika företeelser ihop,  till ett enda sammelsurium, där man inte klarar av att hålla isär enskilda händelser.

Det är overkligt och obegripligt. Här finns inte tillstymmelse till tillit till uppgifter som hämtas från officiella källor eller traditionella (?) medier. Däremot kan en lögn spridas vidare som sanning utan att nån efterlyser var uppgiften är hämtad. Som att antalet våldtäkter på Gotland har ökat drastiskt det senaste året och att det beror på flyktingströmmen. Att det inte är sant spelar ingen roll så länge det bekräftar den rasistiska tesen.”

Sanningen är att våldtäkterna har ökat i ett längre perspektiv, det råkade tom Sarnecki prata om  20o7: På Gotland just det året med 120 %. I kronoberg var siffran 210 procent. Från artikeln: :”Polisen får in allt fler anmälningar om våldtäkt”:

.”Hittills i år har 2333 våldtäkter anmälts i landet vilket är 17 procent fler än samma period förra året” 

Sedan blev det tyst om man slutade publicer statistik. 2007  hade vi också en brant topp i invandringen. Vi vet att vissa nationaliteter är överrepresenterade vid våldtäkter, så att påstå att orstborna ljuger när de påpekar att våldtäktsvågen har med invandringen och asylboendena att göra är befängt. Vi har polisens egen rapport att övergrepp på fesitvaler ökat med 1000 procent det senaste året.  Det fanns även en artikel i helagotland om att våldtäkterna hittils i år var 28,  men den kommer man inte åt om man inte är prenumerant längre, över huvud taget är många av deras artiklar låsta och för att läsa överhuvudtaget mer än ett par stycken så måste man registrera sig med personnummer. Alltså inte för att kommentera – utan för att läsa! Men det är kanske så att det inte är fler våldtäkter i år än samma period förra året, men  det sägs bara för att dribbla bort korten. Problemet är att invånare  inte känner sig trygga för att deras omvärld har förändrats och det handlar inte bara om våldtäkter.

 • 11 Oktober tidningarna blåser upp hotet. Man intervjuar Mats Eriksson på polisens mediacenter:

”Han säger också att hotfulla kommentarer och mejl har drabbat inte bara tjänstemän inom rättsväsendet. Det har också riktats mot privatpersoner och media.– Det är klart att sådant här har förekommit på Gotland tidigare men inte så här kraftfullt och inte mot så många på en gång.”

”Många av de mejl och kommentarer som olika personer fått ta emot och som kommit till polisens kännedom är dock juridiskt sett inte sådant som når upp till brottsrubriceringen olaga hot.”

Läs den meningen en gång till och fundera på vad tidningen gör av den informationen. Detta står långt den i artikeln som rubriceras ”Flera brottsmisstankar efter oroligheterna” Först trummas budskapet in, den egentliga faktan göms längst ned.

 • 12 Oktober bjuds in till manifestation på Gotland

Initiativtagare till detta är  Vänsterpartiets vice ordförande Saga Carlgren, samt Tomas  Petterson som utgör ”Aktivismgruppen” för F!. Denna man verkar vara samma Tomas Pettersson som är Advokat dömd för skatteredovisningsbrott, och misstänkt för att missköta ekonomin för en dement kvinna i sin roll som förvaltare.

”Förra helgen marscherade nazister på Östercentrum. På söndag återtar vi det utrymmet som är allas och manifesterar mot rasism och också mot sexism. Vi kommer aldrig att acceptera rasisternas förenklade beskrivning av verkligheten och deras påstådda vilja att ”skydda svenska kvinnor” mot ett mystifierat hot utifrån. Samtidigt kommer vi aldrig att acceptera våld och övergrepp mot kvinnor – oavsett vem som begår det eller var han kommer ifrån. Idag visar vi alla rasister och sexister att vi är många, starka och att vi står upp för allas lika värde.

Det blir facklor och musik. Tal kommer att hållas av regionråd Saga Carlgren, F!:s rättspolitiske talesperson Tomas Pettersson, Mohammed Arif Naseeb från Haima samt någon från IMÄI (Ingen Människan Är Illegal) och texten ovan kommer att läsas på rumänska, somaliska, dari, persiska, arabiska och kurdiska. Musikkollektivet Bobby Mull spelar!” 

Flashback attackeras ytterligare det går knappt att följa händelseutvecklingen

 • 12  Oktober  Mats Petterson skriver på sin blogg i tidningen att han tycker att – ja det är lite oklart men han menar att manifestationen skulle gjorts politisk, och att alla partier skulle skriva under ”- ja kanske inte SD då”.
 • 13 Oktober domprosten har fått ett telefonsamtal om att han ska passa sig djävligt noga efter att han gått ut med att han skall delta i manifestationen. Han polisanmäler
 • 13 Oktober Tomas Petterson råkar erkänna i en intervju:

”– Vi vill problematisera det här med att svenska män helt plötsligt, när det blir våldtäktsanmälningar, känner sig så sugna på att skydda svenska kvinnor. ”

Okey man vill alltså problematisera att män blir upprörda när kvinnor utsätts för brott. Hans kompis Simon Frid på tidingen sätter rubriken ”Flera personer utsätts för hatstorm”  Thomas:

– Vår Facebook och mejl är översvämmad av nättroll och människor som spyr ut sin galla över oss. Det handlar om en diskussion som vi inte tänkt ta på Facebook

Saga:

” Det finns den vanliga kategorin av vita kränkta män, eller rasister, som blir kränkta av den här typen av arrangemang, säger hon.”

Tomas igen

” Samtidigt fördömer vi och ska bekämpa allt sexuellt våld mot kvinnor. Det här kopplas ihop av de när nättrollen och då ska alla invandrare ut. Det är den enkla lösningen som de har och det ställer vi inte upp på.”

Det här är härskarteknik, det ogiltigförklarar det gotländska folket, de demoniseras och förminskas till att vara nättroll och rasister. Vita män får överhuvudtaget inte protestera utan att det blir plats i korgen genom att bli reducerad till en vit kränkt man. Det är vansinningt förminskande och hör inte samman med att säga sig stå för allas lika värde och mänskliga rättigeter. Vita män har inte ens rätt att bli kränkta. Manifestationen blir således inte mot rasism och sexism, utan mot vita svenksa män vilket i sig bara det är rasistiskt. 

 • 14 Oktober En del drar sig ur från deltagende i manifestationen då det blir uppenbart att den är politisk då inte alla partier är inbjudna fokus i artikeln är på hot ”Manifestationen – vi har nära kontakt med polisen” 
 • 14 Oktober skickas återigen förstärkning till Gotland. Från polisens sida  uppger man (ett sedan länge inplanerat) torgmöte som en av orsakerna till dettta, men givetvis handlar det om den politiskt oppurtunistiska manifestation mot rasism och att de oförtrutat ropat varg i en hel veckas tid, vilket når sin kulmen:
 • 14 Oktober Gotlands tidningar går ut med en gemensam ledare.

” Få anade den dagen att vi en vecka senare kunde räkna hem att nynazister tågat på Visbys gator, att åklagare hotats i sitt hem, att flera andra myndighetspersoner och medier trakasserats och att polisen tvingats skicka förstärkningar från fastlandet.”

Journalisternas uppgift är att objektivt granska i ord och bild, en ledare får säkert ta ut svängarna, men folk läser ju tidningen för att få veta vad som hänt. Det där är ju bara en bråkdel av vad som hänt, tidingarna rapporterar helt ensidigt. Det väsentliga som skett, nämligen att svenskarna börjar få nog, av politikernas förakt för det svenska folket, att de inte för vår talan, och är inte våra representanter utan är sina egna repressentanter.  Jag vet inte om de inte vet, eller inte förstår, eller om de är så förblindade av sin egen ideologi, eller helt enkelt är så makthungriga att de inte bryr sig?

”I detta finns också en kvinna vars vittnesmål kapats av högerextrema krafter, och som vid sidan av ser det hon upplevt användas som slagträ i en debatt hon inte är en del av.”

Eh kvinnan har uttryckt sin tacksamhet mot Gotlänningarna och svenska Folkets stöd, men inte gillat det övriga ståhejet av vad jag hört från de som gjort sig besväret att tala med hennes företrädare. 

Brunkletandet har gått så långt att SD tvingas markera avstånd när ”journalisterna” -eller var det tankepolisen? grävt fram:

 ”26-åringen har tidigare varit aktiv inom Sverigedemokraterna. Men enligt Kaj Lundmark, gruppledare för Sverigedemokraterna i fullmäktige på Gotland, är hon i dag inte medlem eller aktiv i Sverigedemokraterna Gotland.

”26-åringen har varit aktiv med att uttala sig i frågan i sociala medier. På Facebook har hon bland annat delat en artikel från Nordfront där de hänger ut männen som de påstår begått den misstänkta våldtäkten. 26-åringen har även själv publicerat en bild på de hon påstår är de misstänkta gärningsmännen och uppmanar andra att leta upp dem och ”tala om för dem att de inte är välkomna här”.

 

Här är det guilt by association som gälller. Visst finns det hatare, men som det ser ut nu så sitter de värsta hatarna i gammelmedia. Det blir ett ramaskri när bild på de misstänkta förövarna hängs ut, men själv så hänger man ut denna kvinna som inte ens är anklagad för något brott. Man kopplar också ihop henne och hennes grupp med en illa ansedd nazistisk organisation, det liknar förtal.

Antingen är du med oss eller mot oss verkar denna politiska falan anse. Men man kan omöjligt gröta ihop alla människor som inte tycker som en själv till fienden som de gör. Man kan inte påstå saker helt utan täckning eller vettiga källor. Den man som konfronterade gärningsmännen och filmade uttrycker sig vredgat mot gärningsmännen först efter att de erkänt att det är rätt personer. Det gör inte media, de gör inte ens research utan demoniserar allt och alla utan urskiljning. Den som inte är med dem är emot dem och därmed ond. Ingenstans i media skrivs om de hot och det drev hon utsätts för.

Kvinnan säger ju klart och tydligt att det finns bra invandrare,  detta handlar inte om rasism. Det är inte mot invandrarna för att de är invandrare utan hur vissa av dem beter sig.  Och framförallt är demonstrationen mot makten som inte skyddar oss.

Ändå anser  V och F! att det är nödvändigt att ta sig till Gotland och ordna en motdemonstration mot rasism. Vilket inte är annat än en skymf mot ett folk som har fått nog, ett folk som inte har ett skit att göra med NMR. Nyheter idag:

– Citat Lisa Tunegård F! Demonstrationen på söndag är till för att markera mot det missnöje som yttrats efter gruppvåldtäkten”.  

Läs det en gång till. Folket demonstrerar mot maktens oförmåga att skydda dem, och V och F! markerar mot att folket visar sitt missnöje. Det som sker är cyniska människor använder våldtäkten för sin sak. Det är osmakligt och det är ingenstans en god handling.

Jag undrar hur är det ställt på redaktionen på helagotland när man fokuserar mer på hur synd det är om invandrarna för att svenskar blänger på dem, än på vad svenskar utsätts för av människor som vi velat hjälpa?

 • 15 Oktober helagotland.se  publicerar ett debattinlägg skrivet av asylasökande? på felfri svenska : Hur ser du på mig?  Ett tyck synd om mig för att svenskar tappar förtroende.

En mer sund diskussion vore väl – Hur ser DU på mig. Den afghanska kvinnosynen är ökänd.  På stan och i affären blir min kropp kommenterad högt och ljudligt som om jag bara är en vara. Jag blir uttittad som en apa på skanssenDe har ingen respekt för kvinnor alls. Hur mycket de själva förställer sig, och hur mycket journalisterna kör, ett vad de tror är ett fungerande narrativ vet jag inte. Bara att det inte handlar om verkligheten.  Det är ett välkänt fenomen bland gode män att afghaner har svårt att hantera att kvinnor säger åt dem vad de ska göra. Så frågan är – hur ser afghaner på oss. Ja jag skriver afghaner, på samtliga bilder har det varit fråga om Hazarer.

” Vi har fortfarande inga konkreta uppgifter om att något kommer att hända. Men det är självklart att vi, med den erfarenhet och kunskap vi har, vet att det kan dyka upp något. Och då är vi beredda, säger Carina Skagerlind, presstalesperson vid polisen.”

 • 16 Oktober Hölls manifestationen av ditresta busslaster med människor utifrån, den gick lugnt till.  Tomas  Petterson blir passande nog intervjuad av helagotland.

”Tomas Pettersson berättade att den senaste tidens händelser på ön har fått honom att känna att nu är det nog.

– Vi måste ta tillbaka vår ö. Vi börjar nu. Vi gör något och vi är många. Vi står här för det vi tycker och känner. Vi hotar inte, säger han.”

Läs nu och begrunda detta:

”Direktrapport från manifestatonen:

15. 55 Strax före fyra kom fem personer från den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, till Östercentrum.

Enligt vår reporter är ett 40-50-tal poliser på plats och särskilda poliser står nära de fem personerna.”

 

Kampen om Sverige, Gotland och Flashback del 2 Yttrandefriheten under attack

 

flashback_logo

 

Samtidigt som detta på Gotland drog igång så har ”någon” aktivt försökt hindra yttrandefriheten i Sverige. Om dessa händelser har samband vet jag inte.  Men Flashback är Sveriges största diskussionsforum med över en miljon registrerade användare, säkert dubbelt så många läsare och över 55 miljoner inlägg. Det är alltså en ganska stor procent av Sveriges befolkning som läser där.

Forumet har vid tidpunkten för Gotlandshändelserna, utsatts för upprepade DDoS attacker vilka tidvis har stängt forumet helt, men tack vare hårt arbetande tekniker så har de gång på gång fått upp forumet igen. Inte ett ljud om dessa massiva attacker i media. När Aftonbladet var drabbat en halv dag, så var det ett väldans liv, och gapades om Ryssland. Men angående Flashback håller man tyst, trots att det pågår dag efter dag. Flashback har alltid varit medias hatobjekt då syftet med Flashback är att bevara yttrandefriheten i ett land som mer och mer gör inskränkningar i densamma.

Journalister får mer och mer rollen av att vara en ”Orwellsk maktens tankepolis” eftersom bara de med rätt åsikter får komma till tals. Den senaste debatten på publicistklubben är bisarr då man öppet menar att man skall hindra de som ”tycker fel” att komma till tals.

Den tredje statsmakten är inte längre en fristående makt som skall granska regering och riksdag, utan har börjat skydda densamma. Folket skall hindras att få vetskap om vad som sker, eftersom folket – om de får reda på sanningen opponerar sig.

Den enda platsen att ta reda på bakgrund och fakta till det som sker idag är just Flashback. Varje större nyhet har en egen tråd, och visst finns både rasister och hatare på Flashback, men bland ”tomtar och troll” på Flashback också finns initierade källlor, samt kompetens inom alla proffessioner. Därför kan man kalla Flashback den fjärde statsmakten och den hotar de övriga. 

Jag ser ingen annan anledning att systematiskt trakassera ett diskussionsformum. Redan i ett tidigt skede var de tvungna att  flytta servrarna utomlands. Makten kommer inte åt Flashback på annat sätt än art ständigt svartmåla och demonisera, Detta skulle inte ske om den inte utgör ett reellt hot mot monopolet på ”sanningen”.

Kraven på källor och att man kan backa upp sina påståenden är hög på Flashback. Vem som helst kan och får skriva och skriva vad de vill, så länge det inte bryter mot reglerna, men alla blir inte lyssnade på. tonen är hård, men den som blir lyssnad på där, är den som kan backa upp sina påståenden. Där kommer man inte undan med snyfthistorier och tilltrasslad retorik. Där hålls man ansvarig för det man slänger ur sig. Media utmålar Flashback som en anarkistisk hatsite. Det är far from it. Flashback är de intellektuellas högborg.  Den respekt användare får där, bygger på kompetens, bevisad kompetens. Hatinlägg och skitinlägg scrollas förbi. Flashback är ingen mobb, det är enskilda användare som hatar, men Flashback som helhet består av sanningsjägare,  användare som vill gräva fram sanningen och däri består hotet mot makteliten, alla blir avslöjade på Flashback.

Alla läser Flashback, journalister poliser, hemmafruar och makten, varför skulla man annars så ivrigt svartmåla Flashback där sanningen alltid kommer fram.  Flashback är ledande inom internetgräv i Sverige. Brott har klarats upp via Flashback, bla hittade användaren Stig-Britt  originalbilden på kungens påstådda porrbesök så scammen avlsöjades. Även fuskfotografen Terje Hellesö avslöjades där, liksom ryktesspridningen I bjästa avslöjades långt före fallet kom upp i ”Uppdrag granskning”.  Likaså kunde den ökända kattplågaren identifieras och gripas. Den man som streamade sitt självmord kunde identifieras, tyvärr inte räddas då polisen kom fram för sent. Men det var Flashbackare som såg till att de kom dit. I MSM eller gammelmedia fokuserades dock på idioter som hejade på, men man talade inte om alla enskilda människor som ideellt försökte rädda hans liv, genom inlägg på Flashback och via pm, men också genom att se till att räddning kom till hans bostad. Jag vet inget annat forum som engagerar sig så. Som är så solidarisk med sina medanvändare. Eller jo ja Svenskar bryr sig. men på Flashback finns kompetensen att engagerar sig på riktigt! Att göra skillnad, just där och då hann man inte fram, men annars är ambitionen att göra skillnad på riktigt. Och det sker. Psykologer ger av sin tid och kunnande ideellt, liksom andra medmänniskor.

Ja det finns idioter på Flashback, alla är där, det som finns i Sverige finns där och syns. Men pedofilerna, rasisterna, hatarna får sig en match, Och ingen får stå oemotsagd.

Totalitära åsikter klarar inte det, därför vill man tysta Flashback såklart. Men Flashback är folket, hur det än ser ut i alla former. Men främst är det en samlingsplats där vi hjälper varandra anonymt och idéellt. Bland annat så hade Flashback bland de större insamlingarna till musikhjälpen ett år. Men även på det privata planet så finns alltid en vän som bryr sig genuint bara ett knapptryck bort på Flashback.