Eftersom jag är INTJ så tycker jag att det är viktigt att knyta ihop säcken, det är viktigt att visa på sammanhanget på ett sakligt vis med bra källor. Därför tenderar det att bli långt. Men jag har lagt in en massa bilder så att ni kan själva läsa en bit i taget.

https://www.youtube.com/watch?v=5LAwJDA_DB0

(Den här videon har gått viral medan jag skrivit, den är övesatt till engelska, och hela världen undrar vad vi håller på med? Se kommentatorsfältet.) Den här videon börjar: Det finns ingen väg tillbaka. Sverige blir aldrig som det varit. Europa är i förändring.”  Jo tack, vi vet. Inte för att muslimerna kommer att förföljas, utan för att lobbyisterna har varit så pass skickliga i att utmåla muslimer till offer, ja rent av untouchables så till den milda grad att den kriminalitet som sker mot civilia och polisen relativiseras och tystas ned. Fransk polis är lika om inte mer utsatt än vår. Men vilka upplopp rapporterade media om? – jo de där ryska fotbollsupportrar var inblandade.  De problem man har med den nordafrikanska invandrade populationen nämner man inget om. Inte ett ljud heller om det kaos som råder i Caliais där folk är rädda att gå ut.  Lyssna på den här franska kvinnans förtvivlan: Det som sker är ett hot mot civilisationen, att det tillåts pågå, beror på det angrepp mot civilisationen som politiker och media sysslat med i årtionden. Nämligen nedmonterandet av våra värderingar såsom, meritokrati, tolerans, pacifism, självbehärskning, disciplin, självrannsakan, genuin medmänsklighet, intellektuell hederlighet och ansvarstagandet för konsekvenserna av ens handlingar. Inget av det värderas högt hos de som har makten nämligen politiker och journalister.

Det ursprungliga franska: Frihet, jämlikhet broderskap, har förvanskats till vissa människors frihet och andras ofrihet, (de ursprungliga invånarnas frihet och säkerhet inskränks) vi är inte lika inför lagen då vissa står utanför lagen, och andra grupper ses som offer, och inte ansvariga för sina handlingar, och broderskapet är inte för oss, folket.

Allas lika värde gäller inte, utan de som tror sig goda, offrar andras människors liv, i en vision som Europa helt tappat kontrollen över. Många av de immigranter som kommer nu, respekterar inte oss. Vi är inte deras bröder utan världen är till för dem, och vi står i vägen. 

Dessa grupper är inte flyktingar utan kolonisatörer.  Kolonisatörer som dessutom får draghjälp av media som skuldbelägger Europas folk, vilket ger dem ännu mer legitimitet åt deras regelrätta angrepp på vår kultur och vårt sätt att leva.

I propagandan i media idag så talas det bara om krigsflyktingar, och referenser dras till andra världskriget, och judarna som flydde undan förintelsen. Vi blandar ihop nu och då, och skammen för att vi stängde dörren för judarna under andra världskriget, yttrar sig i en total blindhet för vad som sker idag.  Skulden vi bär med oss från andra världskriget då ingen ville ge judarna asyl, får människor idag att tänka att vi inte skall upprepa vårt misstag. Men det är inte andra världskriget som pågår, det är det tredje. De starkt religiösa muslimerna som kommer nu är alls inte tacksamma över tak över huvudet, och att de fått en fristad från förföljelse, de är ju de som är förföljarna.

De är liksom islamisterna i Storbrittanien inget annat än kolonisatörer.  En av dem i videon har tom tagit på sig de attributen, och de verkar anse att Frankrikes historia av att ha haft kolonier gör dem rättmätiga ägare till Frankrike. Men de glömmer att detta är andra gången som Frankrike invaderas av muslimer från Norra Afrika. De har inte heller denna gång särskilt avancerade vapen, de flesta av dem – men beredda att ta till våld är de “Om en vit fransman kommer till mitt kvarter, rövknullar jag honom utan olja”  rappar man. I den här svenska rappvideon talas om att “Svennetjejer får kniv i din fitta” att de ska ta över och alla svenskar utrotas. Ingen höjer på ögonbrynen inför dessa regelrätta hot, immigranter ses bara som offer av medberoende journalister för att det är det “goda” att göra det. Elefanten i vardagsrummet är man helt blind för. Den elefant som är att de kommer från primitiva kulturer som premierar våld, samt att de inte har vare sig intresse för eller förståelse för hur vår kultur fungerar – och uppenbart inte respekt för den.

Journalisterna och makthavarna verjar helt historiellösa. Jihad har pågått sedan Islams födelse på 700 talet. Varje ny härskare har velat likna Muhammed och startat flera krig. De är nu uppe emot 500 slag mot den civiliserade världen,  redan vid Islams födelse på 700 – talet så anföll muslimer från norra Afrika både Spanien och Frankrike under den ständigt pågående Jihad, där Europerer mördas, rånas, kvinnor våldtas och  tas som slavar. Mellan år 700 – och fram till medeltiden så togs över en miljon slavar från Europa.  Spanien drabbades så hårt att av Jihad att de i själva verket blev en del av kalifatet under flera hundra år. Vikingarnas härjningar bleknar i jämförelse.om vi talar historia. Denna Jihad är inte över för de starkt religiösa, fortfarande mördas, rånas och trakassareras och kvinnot tas som  sexslavar  i europa. Lägger vi till terrorattacker så skenar det. Men media lägger locket på. De ser inte sammanhangen då de tar för give att Islam bara är en religion bland alla andra. Varför det är så lätt att rekrytera muslimska terrorister ägnar de inte en tanke. Muslimer är en gång för alla inrättade långt ned i offerhierarkin.

https://www.youtube.com/watch?v=S4K4okVa7dU

Återigen koloniseras Europa. Lyssna på den muslimska talaren, han har lyssnat på våra nyheter, han vet att han är en pensionsräddare, men han vill lite mer. Han säger:

“De har förlorat sin fertilitet. Så de letar efter fertilitet bland oss. Vi ska ge dem fertilitet, vi ska avla barn med dem. Ta flyktingarna, vi ska samla ihop dem i det nya kalifatets namn.”  

Det här kaoset som  uppstått, har sålts in med retorik som “det har aldrig varit så många människor på flykt” vilket får en att tro att det är mer oroligt i världen. Men sanningen är att det lugnat ned sig på många håll. Det som hänt är ju att Europas yttre gräns bokstavligt talat stormats. Detta är inte flyktingar som kommer till största delen, det är erövrare och kolonisatörer, som totalt saknar respekt både för värdlandet och dess invånare. Rapartisterna här ovan går tom öppet ut och säger att de inte är Europeer. De vill inte vara Europeer. Ingen av de som filmats här vill till våra länder för att de uppskattar vår kultur, de begriper sig inte på vår kultur och vårt sätt. För dem är Europa Klondyke och den inmutning som behövs, är att söka asyl.

Det här är från Calais den ena änden av tunneln under engelska kanalen.  10 000 – tals illegala invandrare har ockuperat Calais och angriper befolkningen. De är inte flyktingar de vill inte ens stanna i Frankrike, de har bestämt sig för att ta sig till England och använder alla medel de kan. Givetvis finns riktiga flyktingar i lägret, men de flesta är från Afghanistan Iran och Sudan etc. Nästan ingen kommer från Syrien och det är nästan inga kvinnor och barn. Den canadensiska politiska kommentatorn Lauren Southern som rapporterar för alternativmedia visar här hur MSM samlar ihop de få barn som finns i lägret och gör intervjun med dem. De väljer att inte visa verkligheten, vilken är att nästan alla invånare i The Jungle är allt annat än flyktingar.  Vad som verkligen är ett brott är att tillåta de få flyktingar som finns där att utsättas för brott, att tillåta att de få kvinnor som finns där att nyttjas för prostitution, och utsätta dem och barn för våldtäkt. Något som sker hemma i Sverige på flyktinganläggningar också, eftersom man totalt vägrar se dessa starkt religiösa muslimers syn på barns och kvinnors och ickemuslimers rättigheter.

Det här skulle inte kunna pågå om inte journalister och politiker konsekvent mörkat den nakna sanningen utan fortsätta att framställa alla flyktingar som offer. I själva verket så skapar de så kallade goda människorna detta kaos. Videon visar tydligt konsekvenserna av missriktat välvilja. De självrättfärdigt goda som Malena Ernman, Jonas Gardell, Henrik Schyffert, Fredrik Virtanen, vill locka hit fler och fler kriminella lycksökare, och all kritik förlöjligas och brunkletas, vilket såklart omöjligör en saklig debatt. De två upprörda kvinnorna jag visat, den i grekland och den i Calais, är talesmän för alla europeer som har fått sina liv slagna i spillror av detta kaos, och fler kommer det bli. När vi klagar så blir vi kallade rasister och nazister.

674px-royal_wedding_stockholm_2010-konserthuset-046

Vår värld har förändrats, som de säger i videon, men det som är förändrat är att idealen är utbytta. Sanning och redbarhet och kompetens, har fått ge vika för narcissism och egen välfärd. Nu vill människor inte bilda sig, utan de vill bli passivt matade och underhållna. De vill bli kända och framgångsrika med minimal egen insats, även journalisterna. Vägen till framgång förr var via kunskap och kompetens, nu med fritt spelande marknadskrafter så är det de lägre klasserna som styr idealen. Helt enkelt för att de är flest. Mc Donalds tjänar därför mer pengar än både Riche, Teatergrillen eller Brasseriet på Operan. Artister blir sakkunniga i frågor de inte är insatta i. För att inte tala om hur kulturutbudet ser ut. Det är inte längre tal om att skapa kultur av bestående värde, utan det handlar om skaffa ett varumärke för artisten. För Public service är det viktigast att stå för rätt värdegrund och inte alienera någon presumtiv tittare. Sveriges radio och tv är i kris. Idag är det viktigast att hålla sams med alla och att alla ska känna sig inkluderade och inte kränkta, till den grad att public service i sig själva blivit  vårt Sanningsministerium, vi behöver inte ens en diktatur där ett “Parti” som i 1984 och de forna öststaterna kontrollerade folket. Det klarar journalisterna och artisterna bra på egen hand.  Vi sjunger inte längre vår nationalsång, nästan varenda program blir det viktigare att representera mångfalden än att skapa innehåll, till och med reklamkanalernas reklam är med på tåget. Både Ikeas och Icas reklam känns som det kommer från sovjets propagandaministerie.

Jag tror att det sker helt ovatandes, just för att ingen research görs, ingen sätter sig in i de problem vi står för, och för att ingen får ifrågasätta den rådande världsbilden där andra världskriget skall undvikas till varje pris. Ingen tänker på att inget sker likadant två gånger.

Det sekulariserade Sverige har åter blivit religiöst, vi är inte kristna, men vi tror på vår egen självrättfärdighet, den har blivit religion,  och dess präster får inte ifrågasättas, vare sig på politikernivå eller på journalist- eller artistnivå. 

Förr var bildning idealet, nu är idealet att tänka politiskt korrekt. Public service har därför gått från att vara folkbildare, till att vara en stor del i en fördumning. För att vara konkurrenskraftiga med de kommersiella bolagen, har man till och med sänkt sig så lågt, att man rekryterar Aftonbladets Jan Helin. Ganska snart får vi också se ett “Fråga Lund”, som får den allmänbildade att krevera, när den större delen av tiden, går åt till att lyssna på Kristian Luuk, sinnebilden för den ironiska generationens bildningsskräck. I originalet var programledaren själv docent och professor och därmed på samma nivå som de lärde och kunde därför få konceptet att växa in i djupsinniga reflexioner. Christian Luuk har istället uppgiften att tramsa ned programmet. Det handlar inte längre om att skapa bildande program utan att bromsa tittarraset och berättiga företagets ifrågasatta existens, på kunskapens bekostnad.

Detsamna gälle ju journalistitken och dagens journalister skiter fullständigt i det här landet, de skiter i folket, och de skiter deffinitivt i vad som är sant. Dåtidens seviceuppdrag till folkets nytta har bytts ut mot exploatering och folkförakt. Journalisteliten, dvs de som slickat sig uppåt bland de narcissistiska cheferna, är själva till stor del narcissister, som inte följer det journalistiska uppdraget, att med ord beskriva och berätta om verkligheten, utan sysslar i själva verket med att förvränga verkligheten så att den ger mest genslag och klick och aktivitet på internet. Vi ser det i de allt mer bissart snaskiga rubrikerna med överord som blir urvattnade och berövade sin betydelse. Såsom det ser ut i dag då journalister för länge sedan sålt sin själ till mammon, och istället främst styrs av sina egna egon, och därmed inte heller är i folkets tjänst, med  uppdrag att sakligt granska makten, så har de istället blivit en del av makten. Och de verkar kämpa ännu hårdare mot folket för att behålla den i dessa sina sista dödsryckningar för MSM går sin analkande död till mötes, det är kris i tidningsbranschen. Alternativ media måste misstänkliggöras. Även sanningssägarna.

gellert_tamas_in_2015

Att det är en veritabel maktkamp som pågår märks tydligt på aftonbladets senaste utspel. De publicerar en ny bok av Gellert Tamas: ”Det svenska hatet. Ett reportage om vår tid”.  Jag har givetvis inte läst den, men som den presenteras av Aftonbladets nya chefredaktör Sofia Olsson Olsén (som inte vill vara med på bild) beskriver den, så blir jag inte heller sugen.

I en krönika under rubriken “– Vi granskar ett land i förändring skriver  Olsén om hur “hatet har börjat sippra in i våra samhällsporer” Vidare beskriver hon projektet:

“Granskningen blottlägger och avslöjar sambanden, i tid och i ideologier. Hur våldsamma terrordåd av militanta islamistiska grupper används som ammunition i propagandasyfte, för att angripa en hel religion och delar av Sveriges befolkning.”

Under nästa rubrik skriver Sofia

Vi har möjlighet och kunskap att göra svenska folket klokare

Läser man samtliga kröniker och intervjun med Tamas i aftonbladet så är det uppenbart att detta är agendajournalistik för att få folk att sluta att sympatisera med SD. – Ju mer jag har jobbat med det här och sett de rasistiska sajterna och bloggarna inser jag att det är ett besinningslöst hat det handlar om”, menar Tamas i en intervju.  Med ord som hat så demoniserar man ett helt parti och 25 % av Sveriges befolkning. Givetvis finns stollar i SD, givetvis finns hatare i SD men den urskiljningslöshet som denna agendajournalistik förs, så klassas allt som hatsiter, förmodligen även min blogg, trots att jag vinlägger mig om att ha bra källor, historiker mm. Gellert nämner det jag själv nämnt ovan dvs den historiska bakgrunden, hur jihadister har angripit Europa. Men talar relativiserar och talar om en rörelse som “anser att muslimer är en huvudfiende och att det pågår en kamp – vi eller dem! – sedan 1400 år”.  Med den retoriken så kan envar som påpekar både Europas historia, och det Ottomanska rikets härjningar avfärdas som fanatiker, trots att det är verifierbar historisk fakta. I sådan här journalistik så hoppar man helt enkelt över frågan varför muslimer idag ses som hot. Och frågan varför judarna sågs som hot får man inte ens andas om.

Det blir en ytterst barnslig indelning i rätt och fel och ont och gott, som omöjliggör en saklig diskussion och en sanningsenlig nyhetsrapportering med påhittade ord som counterjihad. Gemene Europe som blir drabbat av hatfyllda handlingar har nog inga planer eller önskningar om att krossa Islam, utan bara få fortsätta att leva sitt liv i fred och harmoni. För i min värld så är det handlingar som räknas och inte vad som skrivs på nätet, men jag kan ju ha fel. Men Olsén tycker att Aftonbladet tagit ett viktigt steg i “kampen”

“För när jag lyssnar på mina medarbetare där de inför sina kollegor berättar om idé, planering och genomförande blir jag så stolt att tårarna tränger fram. När redaktionschef Håkan räcker mikrofonen till mig så viftar jag undan den. Jag är blankögd och snorig och jag behöver inte säga något mer. Mina medarbetare säger det mycket bättre och hela redaktionen är för en sekund alldeles tyst.

Innan applåden brakar loss.

Den gemensamma stoltheten över journalistik som verkligen gör skillnad går att ta på, känns i hela rummet.”

Känns det här sunt? Känns det som en tidiningsredaktion eller som ett valarbetarmöte?  I slutet av denna krönika så länkas till annan av Aftonbladets “journalistik” en av dessa gör en lysande övergång, nämligen det som Aftonbladet på Nyspråk kallar “fruktansvärd händelse”. Samma nyspråk som gjorde att Romson kallade 9/11 för en “olycka”.

Men okey Aftonbladet vill prata hat. Vad är ett mer reellt hot och hat i praktiken än det som hände i Orlando när en radikal muslim praktiserade Sharia på en bögklubb där minst 50 dog och över 50 skadades. Nu vill man relativisera denna händelser precis som alla andra men faktum är att undersökningar har visat att majoriteten troende muslimer anser att homosexualitet är fel. Om hälften är dessutom är för Sharia så anser de att det borde vara dödstraff på homosexualitet. Jag har redan visat bilder från länder som Islamiserats att de slängs ned från torn. Men Dana Pourkomeylian har koll på perspektivet och retoriken. Det viktigaste är att tysta den kände islamkritikern och feministkritikern, med väl valda epitet. Det faktum att bögar dödas är irrelevant för saken och den egna politiska karriären. Och ja ett evigt hetsande på twitter fick moderaterna att ta tillbaka sin inbjudan. Hets på twitter fick också bort Milo Yiannpoulis, och jag själv får inte ens registrera mig där.

 milo-och-dana-pourkomeylian

Det som sker i den här journalistiken och offentliga debatten handlar inte ens om att skydda muslimer, eller transexuella, utan att bevaka sin egen maktposition och sitt leverbröd. Och skydda sig mot berättigad kritik. Journalister och politiker har idag blivit kändisar. Och vad vi ser nu, är att de till varje pris likt de tidigare pamparna och patronerna vill behålla sin makt, och de skyr inga medel. Tyvärr så tror jag inte den gemene svensken är medveten om att perspektivet förskjutits, och att det idag är helt omöjligt att tro på något i nyhetsrapporteringen utan att själv utbilda sig i varje enskild fråga.  Så skevt har det blivit.

https://www.youtube.com/watch?v=qikbwnGTU6o

 Dessa inlägg  har tagit lång tid att skriva, jag är sen på bollen med burikindebatten men å andra sidan så händer det saker hela tiden nu. Den här länken ovan kommer från Infowars, som menar att det pågår ett informationskrig, ett krig om hur vi ska tänka. Och självklart är det exakt det som inte bara public service och Main stream media sysslar med, och nu även intresserorganisationer och reklammakare. Det är ett krig om våra tankar, det är ett krig om orden, vem som har rätt till ordens betydelse, och mina tankar går återigen till Orwells 1984 och tankepolisen där.
Jag vet att det är en djävla massa videos och länkar jag lägger upp, men se videosarna.  Det går inte att lita på msmmedia längre. De visar en förvrängd bild av sanningen och det enda sättet att få övergrepp över hur illa läget är, är att kryssa på internet och själv bedömma sakligheten.
För som jag påpekat så blir egoistiska, makthungriga, journalister och artister, som är kåta på ära och berömmelse, och gärna vill bli sedda som godhetens apostlar väldigt lätta marionetter att påverka för större krafter. Att  Soros ligger bakom vår tids oro finns det dokument som bevisar. Någon drar i trådarna och de som inte tänker själva och söker kunskap dansar lydigt.  Dock verkar fler och fler bli medvetna om vad som sker i världen.
Tack vare att vi är i dataåldern så kan fler och fler hittta sanningar på nätet, och sanningen är att Sverige och Europa är i kaos, Frankrike är återigen nära ett nytt inbördeskrig, de stänger radikala moskéer och stärker hemvärnet. Observera att det är Frankrikes inrikesminister som vill stärka hemvärnet. Det är inte en hatsite som hittar på. I Tyskland så uppmanas befolkningan av regeringen att hamstra mat och vatten för minst en månad. I händelse av krig eller finansiell krasch.

I Sverige så utsätts vi för övergrepp, hat, rån, våld, stenkastning, bränder, och skjutningar sker över hela landet,  Polisens organisation faller sönder och det slutar tre poliser om dagen.

Då väljer Aftonbladet att prata om hat och demonisera SD som om SD är det stora problemet vi står inför. Om det är några som är bra på att generera hat, så är det aftonbladet, och sånt här.

https://www.youtube.com/watch?v=pu9K2TCON58