Ont och Gott del 2 – Kampen om makten; Den vita mannen som syndabock

Ett sätt att öka sin makt är att utse syndabockar.  Någon får bära det onda så att man själv eller gruppen kan få vara vit (ren). Syndabocken är någon vi bokstavligen offrar, eller stöter ur gemenskapen för att frälsa gruppen oss andra. Under andra världskriget så var var det populärt med rasbiologi, och frenologi, och judarna sågs som ett problem i hela Europa. Ingen ville ge dem asyl, inte vi i Sverige heller. När historieböckerna skyller allt på Hitler och tyskarna så gör de resten av Europa vitt. Dåtidens syndabock var juden, dagens tidsanda har vänt på synen. Andra religioner är heliga och nationalism ondskan personifierad. Detta trots att nationalsocialism är ganska likt vanligt socialism.(Bild: William Holman Hunt: The Scapegoat, 1854.)

Offrade av syndabockar för att ena grupper och rikta  raseriet till en tillåten individ eller grupp har präglat hela vår historia, det är bara föremålen som växlar. Även inom religionen förekommer offer för att rena den troende och gruppen troende. Den kristna Guden offrade tom sin son egen son Jesus.  Under den en mest heliga muslimska högtiden Eid al-adhā, ärar man Gamla testamentets Abrahams  villighet att offra sin son, med att brutalt offra djur. I vissa länder sker masslakt så torg och gator badar i blod. Barbari för att bevara renhet, helt enligt det svart/vita tänkandet.

Offrandet av mänskliga syndabockar sker i stort och smått. Vi vill alla höra till, vara inkluderade och inte exkluderade, därför tas en syndabock tacksamt emot av gruppen. Den som utsetts till syndabock objektifieras dvs fråntas sina mänskliga egenskaper och blir därmed det tillåtna objetet att släppa lös hat och raseri och i värsta fall våld och död över.  De djur som dödas som “offerlamm” är objektifierade och ingen nåd ges till dem. Nåden tillfaller bara de rättfärdiga. I och med att det utsedda offret är antingen objektifierat eller bärare av det onda/dåliga, så räknas inte handlingen som ond. Offret är antingen fråntagit känslor och behov, eller har tom förtjänat – offret har skulden. Det är samma fenomen vid mobbing.  Vissa egenskaper bestäms som lovligt byte av kulturen/gruppen, och ofta är det en svag punkt. Det kan vara vikt, det kan vara att någon sticker ut och är annorlunda, det kan handla om glasögon som gör att individen blir ett tillåtet offer, men det är inte egenskaper hos offret som skapar detta, utan egenskaper hos gruppen som sätter igång drevet.

 

conquer

Demonisering, att placera det onda utanför en själv

Det här behovet att frias från skuld och skam och projicera alla våra dåliga sidor på en person eller en grupp är starkt. Vi människor balanserar hela tiden på en linje mellan att känna stolthet och skam. Vi har olika vad man kallar skamförsvar, vi använder de alla, men olika stakrt och ofta.  Att hårt attackera vilja “förgöra” andra är ett sätt, som ofta används av människor med narcissistiska drag.  

Politiska ledare kan också göra detta för att dra folk till sig.  Vi människor är flockdjur, i brist på en sund ledare söker vi oss till en osund för beskydd.  Tyvärr är de osunda ledarna mycket skickliga på att manipulera på detta sätt, det är en genomtänkt och väl orkestrerad plan. Det är som med psykopater, desto skickligare desto mindre syns det på utsidan. Det går alltså inte att döma hunden efter håren. Tvärtom är det ulven i fårakläder som är riktigt farlig. Narcissister är också väldigt skickliga på att spela på våra behov av att vara en utvald grupp, lite speciella. Hitler gjorde tyskarna stolta över att vara tyskar igen, lade skammen på judarna, och fick så sitt folk med sig. Men han är så klart inte den enda, alla diktatorer gör det, spelar på mänskliga behov. Oavsett om de styr ett rike, eller en arbetsplats eller en familj. Trump har spelat på båda strängarna, han har dels skammat vissa grupper och fått röster på så vis. Sedan så har han gett de verkligt nedtryckta en röst mot etablissemanget, gett dem en slags stolthet och hopp. Man får aldrig så mycket gemenskap som när man enar sig mot en gemensam “fiende”.

kamp

Kampen över herraväldet har pågått genom hela historien. Det pågår mellan länder och inom länder. Arbetarrörelsen och socialismen i Sverige vaknade ur armodet där man svalt ihjäl under nödåren. Att det ur det växer fram en klasskamp är helt naturligt. Arbetare endade sig och blev en motkraft som ställde krav och Sverige förändrades till ett land där ingen behövde svälta ihjäl. Ännu rikare blev vi när vi samarbetade, när vi strävade för oss och fick vara stolta över vårt land. I och med naturtillgångar och industrialisering blev Sverige ett rikt land. Och ju mindre konkurrens det är om födan, desto mer civiliserad kan en stat bli.

Men kampen om makt och välstånd är ständigt pågående. Ska man blanda in psykologi i det här så kan man hänvisa till Erikssons utvecklingsstadier där den mogna människan tar ansvar för gruppen (familjen, orten, landet). Darwins survival of the fitest innebär inte dog eat dog, utan att de överlever som anpassar sig efter utvecklingen och miljön. Det handlar inte bara om konkurrens utan det handlar också om förmågan till samarbete. Ensam är inte stark, men en grupp är det. Och tillsammans byggde vi Sverige.

Utan samarbetsförmåga hade vi som art dött utt.  Vi behöver varandra.  När arbetarna började samarbeta så vände trenden att svälta ihjäl, man lyckades höja sin löner och började mer och mer få rätten till ett värdigt liv, och inte slita ut sig i ung ålder, men de gjorde det inte ensamma.  Givetvis har ju tänkarna, filosoferna och vetenskapen ändrat vår syn på människan vilket också gjort oss mer humana. Det här är viktigt att komma ihåg när människor menar att alla har samma värde, underförstått = likadana. Nej människor kommer från olika kulturer och olika subkulturer och människovärdet ser inte likadant ut i hela världen. Hur mycket värde ett liv har beror väldigt mycket på konkurrens. När man varje dag får slåss för att överleva har man givetvis inte samma syn på sina medmänniskor som när man lever i ett civileserat land där man kan somna tryggt på kvällen. I civilisationen styrs vi av vårt förnuft och är långsiktiga i våra beslut.  Barbarer, krigare och svältande styrs mer av reptilhjärnan och överlever från stunden.

Ingen förväntar sig att vi skall samexistera med kriminella, och glatt dela med oss när vi blir rånade. Men vissa historielösa och som bara är förmögna till svart/vitt tänkande, inser inte kulturkrocken som uppstår när vissa vuxit upp i en kultur som värderar tolerans och tålamod, att vara artig och försynt, och en annan grupp har lärt sig att man måste roffa åt sig för att överleva.  I Sverige har många länge levt så gott de inte ens behöver kämpa utan fått mycket serverat. Särskilt den söndercurlade generationen.  Hur ska de klara sig i kampen om herraväldet? Jag menar nu inte fysiskt handgemäng, så illa är det inte än. Men när konkurrensen blir större drabbas de svagaste.  Vi har helt enkelt till viss del förlorat den välfärd som vi kämpat oss till.

quote-what-good-fortune-for-governments-that-the-people-do-not-think-adolf-hitler-85922

Hur har då det här gått till? Hur kunde världens bästa land, med en berömd välfärd, rasa så utför. Min analys är att det handlar återigen om kampen om makten. De som kommer sig upp glömmer lätt bort sina olycksbröder, och de som en gång representerade folket, kom att representera sig själva. Politkerna blev i själva verket den nya herreklassen. För några år sedan var det diskussioner om VD’arnas löner. På en global marknad så får de marknadsmässiga löner och fina fallskärmar om det inte går bra.  En poäng dock är att de kan petas.  Politiker däremot ger sig själva enorma löner, fina pensioner och misslyckas de så får de bara en annan post inom politiken. Med tanke på ansvarsfrihet så är politker det mest lukrativa man kan bli. Vi har gått från kungavälde, via demokrati till politikervälde som mer och mer lutar åt diktatur.

adolf-hitler-make-the-lie

Vad hände? Jo vi har vaggats in i en falsk trygghet, mycket beroende på vad som stått i skolböckerna. Sverige var ett bra land, vi var framme, allt var ordnat nu. Vi var trygga.  Samtidigt pågick under ytan en indoktrinering och en djupgående demonisering  för att de nya härskarna skall ha greppet om folket.

Hitler är en sådan stark symbol idag. Men istället för att fastna i den fällan, se på citaten.  Hitler är död sedan länge, men ondskan dog inte med honom, den har bara tagit andra former.  Det har skett en långsam indoktrinering sedan förra århundradet.  Den utpekade demoniserade svarta(onda) gruppen har varit ganska diffrus, man har använt etiketter som nazist, rasist, främlingsfientlig, islamafob, näthatare, arga kränkta män. Men som jag påpekat så är inte de grupperna så stora, dvs det är få som är svart/vita i sitt tänkande, utan det handlar om att använda härskarteknik för att skapa en fiende att ena folket emot för att behålla makten. Jag måste erkänna att jag är lite chockad. Jag har gjort den här analysen, och när jag letar bilder så råkar jag hitta Hitlercitat som belyser exakt det jag skrivit. Nog för att jag har förstått hur det här har gått till, men nu blir det så glasklart varför man hela tiden hysteriskt pekar ut Hitler som ondskan, medan man bakom kulisserna noga studerat Mein Kampf och kopierat strategin.

quote-the-leader-of-genius-must-have-the-ability-to-make-different-opponents-appear-as-if-adolf-hitler-13-35-44

Arbetarrörelsen har spelat ut sin roll, det går inte att prata om arbetare och utsugare då vi fick det väldigt bra i Sverige, sålunda måste nya fiender pekas ut. Politiker oavsett parit har för länge sedan slutat att se till Sveriges bästa utan sitt eget. Byråkratin växer. Makten koncentrerar sig på att hålla nere folket, inte att repesentera oss.

Den härskande klassen politiker har använt vissa gruppers skyddvärde som täckmantel för sitt agerande att hålla nere folket, samtidigt som de tömmer de lador som de beskyller varandra för att länsa. För att flytta fokus så har de försökt ena folket mot en demoniserad fiende. Det påstådda hotet rasism, nazism, främlingsfientlighet. Men som jag redan påpekat har ytterst få anhängare.

adolf-hitler-quote-on-disarming-citizens

Det blir mer och mer klart att politikerna i själva verket ser folket som sin fiende, och helst den handlingskraftiga,  icke passiviserade mannen. Eftersom regeringen är jämställt så gömmer den sig under feministisk täckmantel och demonisetar mannen.

Det är den härskande falangen politiker och media, som har utmålat sig till vita vita riddare i kampen mot det onda folket bestående av män. I Tyskland samlade Hitler bokstavligen in vapen, något man vill göra i USA också. I Sverige och övriga Europa så tystas mannen. Media har erövrats. Bara människor med rätt PK åsikt, som definierar problemen med perspektivet att problemen sitter i mansrollen och inte i individen och ociviliserad kultur får komma till tals. .Vanligt folk har inte längre möjlighet att göra sin röst hörd när statsreligionen är PK ismutan den som tänker själv och  kritiserar demoniseras och förföljs.

Kändisarna är fega medlöpare som tjänar pengar på sakernas tillstånd, även de föraktar folket som de lever av.   Nu senast kastade sig mobbarna. Alex Schulman och hans polare sig över den politiska kommentatorn och saninngssägaren Marcus Oscarsson.  Men sedär bet de sig i svansen, för något håller på att förändras.

Henrik Schyffert som verkar ha lite otur när han tänker, gjorde analysen att “onda krafter” vill ha folk rädda för att kontrollera dem. Men nej Henke, rädda människor är oberäkneliga, de springer åt alla håll. Och de kan attackera. Däremot är sovande människor ofarliga. Makten vill inte ha människor som tänker själva,  utan vill ha människor som sväljer lögnen. Samma lögn som ni i etablissemanget matar oss med, för att ni lever för långt ifrån det som sker. Ni kommer säga – vi visste inte. Ni som nu går maktens ärenden, och som trycker ned folket.    Suverän journalist i klippet  som ifrågasätter när du gör sig själv till offer.  Hur fan tänke du?  Det är ju inte kvinnor som ger sig på dig utan andra män. De män som du hånar – Och du Schyffert det som hände i USA var detta:

trump_hero_rgb_ben_garrison

Det är en förljugen PK värlsbild som folket är trötta på. Folket är trötta på poliker som skor sig, som har börjat bete sig som kungar, som istället för att leda landet till välstånd, suger ut det och skiter i vad folket utsätts för.  Polikerna tepresenterar inte sina väljare.Det är inte partierna mot varandra, det är partierna mot folket. Dess företrädare går på Bilderbergmöten. Makten samarbetar globalt.

De partier som kämpar emot, som är ursprungna ur folkets röst, kallas föraktfullt för populistiska. Populism från populas= folket. Ett folk som inte begriper, ett mindre vetande folk, som skall uppfostras att tycka och tänka rätt.  Fast frågan är vem som är mest vetande? De som lever i konsekvenserna av politikernas beslut, eller politikerna som fattar dem?

Det största hotet mot dagens Elit som använder sig av PK reotik för att behålla makten är en självständigt tänkande, självständigt agerande, reagerande man som vågar ta ett kliv fram och säga ifrån. Vilket är exakt vad Trump är, en gammaldags man som säger att nej, nu är det färdiglekt, nu tar jag över och skapar ordning på torpet. Om han är man nog att fylla ut kostymen vet inte jag. Men ingen annan heller, däremot ser jag hur hans motståndare har reagerat under kampanjen, i Sverige är han utmålad till en Clown, en buse, en drulle.  Jag ser också hur hans moståndare de självutnämnda goda,  de rättfärdiga reagerar efter valnederlaget.

rape-melania          death-to-trump

All civilisationens förnissa är borta när man uppmanar till att våldta rikets kommande första dam. Trump med familj är demoniserade och objektifierade, inte ens barn går fria.  Rosie O’ Donald kastar sig över Trumps unga blyga förmodligen introverta son på twitter och ställer frågan om han är autistisk? vilket går vidare som en löpeld över internet. Vuxna människor mobbar en ung pojke för att man ser världen i svart/vitt.  Av samma skäl går man man ur huse och startar upplopp och misshandlar Trumpröstare. USA är återigen i brand, och det är samma upplopp som under medborgarrättsrörelsen på 60 talet, men nu är rollerna ombytta. Detta har givetvis skapats av media som demoniserat Trump, och av vänstern och Social Justice Warriors som eldat på svartas hat mot vita. Nu anser man att det är paybacktime, och eftersom svarta är offer och de vars liv räknas, så reagerar ingen på de onda handlingarna utan svarta är offer och fria från skuld. Det är ju Trump som är den onda i den svart/vita PK världen.  Längre video med flera liknande attacker här.

Trump har målats ut av media som djävulen själv,  då rättfärdigas detta.För inte ens en gammal svart Trumpröstare skonas. Eller den här 8 åriga sonen som blir utkickad från huset av sin mamma för att han har röstat Trump i ett låtsasval. Media skall skildra verkligheten i ord och bild, inte starta inbördeskrig och upplopp genom att bedriva en svart/vit journalistik.

Media har lyft fram Clinton som en vinnare, demoniserat Trump, deras agenda att lyfta Clinon till vita huset backfired. Valresultatet handlar inte om att vara för Trump, utan mot etablissemanget vilket större delen av media är en del av. De är så tydligt partiska. När de så haussar upp stämningen för att styra valutgången och det blir precis tvärtom för vad de lobbat och hetsat för, så tar sig den här energin fritt utlopp.  Frustration och besvikelse hos de som trott sig kämpa en rättfärdig kamp mot det onda gör att de tar det ett steg längre. Clintonanhängare har misshandlat och startat upplopp i minst sju amerikanska städer.   Det är väldigt mycket hat här.  PK Eliten och media har gjort Trump till ett tillåtet hatobjekt. Artistern är med i den här masspsykosen, för nej det här är inte sunt förnuft, det är religion. Det är indoktrinering och hjärntvätt. Om de grät såhär över vad America har blivit så ok, men när man gråter såhär över att en korrupt politiker förlorar,  då är man fanatiskt religiös, då tror man att man är en del av det goda mot det onda. Men så enkelt är det inte.

Jag tror att de flesta är oskyldigt delaktiga i denna masspsykos, precis som i Tyskland när Hitler ville skapa det tredje riket.  De förstår inte att de blir manipularade till detta av de som tjänar på att det blir kaos.  Nu är inte tiden att välja sida, utan att inse att båda  sidor är en del av svart/vitt tänkande. Vi har alla ont och gott i oss, ta ansvar för ditt eget onda, och bete dig civiliserat, och projicera det inte mot ett enkelt objekt.

Detta som sker i USA är helt galet eftersom ingen vet egentligen vad Trump vill mer än att han utmanat etablissemanget och den PK ism och världsbild som tvångsmatas oss. Kanye West gick ut och manar till lugn -Ge honom en chans. Samma kväll blir han tvångsinlagd på psyket, och vad gör media? jo kastar sig över och misskrediterar honom.

Det här som escalerar nu är något som pågått länge, vi är brickor i ett maktspel. Somliga psykopater nöjer sig med att manipulera människor i sin omgivning. Mäktigare sådana manipulerar hela folk.  Pengar matas in i diverse kampanjer för att skapa motsättningar.

Hillary Clintons kampanj är delvis finansierad av wall street, och av Saudiarabien som också finansierar ISIS.  Någon vill oss inte gott och någon tjänar på att vi är radikaliserade och strider mot varandra.Samma sak som före förra världskriget. Någon/några  vill hetsa oss till krig. Denna gång till inbördeskrig i hela väst vad det verkar. För att elda upp massorna är det idag inte så att man hetsar mot judar och heller inte mot muslimer i någon nämnvärd omfattning. Det blir mer och mer löjeväckande att köra det som ett mantra.  Vad det istället handlar om är den vita mannen. I USA har det varit amerikaner mot indianer, vita mot svart. Men nu har det vänt. Rollerna är ombytta, det är den vita mannen som länge demoniserats, som dragits i smutsen och trampats på. Historieböckerna har förvanskats Allt för att den vite mannen skall passa in i rollen som den som ska offras för att skapa en bättre värld i de blinda religiösas ögon.

forts. följer.

2 kommentarer

  1. Helt fantastisk analys som är högst skrämmade. Ögonöppnande och intressant. Tack för att du öppnat mina ögon för hur folkmassan kontrolleras.

    En fråga: Hur lyckas länder som Kina/Ryssland/Japan att hålla ihop folket? Jag har inte samma bild av denna kluvenhet mellan människor i dessa länder. Är det för att vi inte samhörigheten, en gemensam tro som håller ihop folket?

  2. Gertrud1

    30 november, 2016 at 18:56

    Jag är inte tillräckligt insatt för att svara vettigt, om Japan vet jag nästan ingenting alls. Men de ländernas invånare kämpar ju för demokrati, och mänskliga rättigheter. De har ju en helt annan kontroll och brutalitet från makten. Japan och Kina har ju fortfarande dödsstraff bla. Som jag skrev “har man en gemensam yttre fiende så enas man mot den i första hand”. Vi i Sverige är invaggade i en falsk trygghet och är ganska oengagerade här. Folk läser MSM och tror på vad där står. Dvs låter makten definera problematiken. I ett av världens mest toleranta länder, kablas “sanningen” ut att rasism och intolerans är det största hotet mot landet. Politikerkåre och Artistkåren är ju enad mot rasismen här, och har länge haft folket med sig. En annan utpekar fiende är Ryssland förståss. Don’t “Blame Canada” – blame Russia om du minns Southpark och Cartmansången. Och de flesta har köpt dessa sanningar, men det börjar röra på sig nu.
    Om det var svar på frågan?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.