Så låtsas vi att vi gör nåt och känner oss goda på kuppen.

1996 bestämmer sig 6 män från “Rädda barnen” att nu måste det göras något åt mäns våld mot kvinnor, man gick därför ut med ett upprop i Svenska Dagbladet, där de nämner de systematiska våldtäkterna under kriget i forna Jugoslavien, barnsexturismen i  sydostasien, samt pedofiler i Sverige. I uppropet konstateras att dessa beteenden är omanliga och oförenliga med en manlig styrka, vilken innefattar att skydda och värna de svaga och utsatta – och så långt håller jag med, men resten av deras resonemang hisnar, de skriver: “Vi är trötta på infantil machodyrkan och hånleenden. Vi är inga vältränade supermän, inga brorduktiga ordningsmän och inga patetiska […]

Läs mer