Kategori: Lyckolandet

Allas lika värde – Ett korthus – Have all gone mad?

“All humans beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

Så lyder den första artikeln i FN’s deklaration om mänskliga rättigheter på engelska. Men jag undrar: hur är det med de engelska språkkunskaperna i Sverige?  Dignity översätts alls inte med värde, utan med värdighet. Om man ser det i ett människorättssammanhang så innebär det okränkbarhet. Okränkbarhet, och kränkning är en het potatis i svenska språket där alla lägger sin egen betydelse, och blandar ihop kränkning och lättkränkthet , men om man ser hur Merriam -Webster definierar “dignity” så förstår vi vad det handlare om. Dignity översätts:

  • a way of appearing or behaving that suggests seriousness and self-control

  • : the quality of being worthy of honor or respect

Fortsätt läsa

Media del 1 – Retorik, narrativ och förbannad lögn

Eftersom jag är INTJ så tycker jag att det är viktigt att knyta ihop säcken, det är viktigt att visa på sammanhanget på ett sakligt vis med bra källor. Därför tenderar det att bli långt. Men jag har lagt in en massa bilder så att ni kan själva läsa en bit i taget.

Journalister vill ha en bra story, det räcker inte att sakligt berätta vad som sker, utan de vill skapa en berättelse, en slags kortnovell,  för känslor att identifiera sig med, är det som drar läsare.

Hur storyn presenteras är allt. Vi vill inte läsa om hur världen är, vi vill läsa om hur vi vill den skall vara. Trenden har länge varit att framställa människor som offer. Helt oaktat om de är offer eller inte. Ett exempel är de rent kriminella som i morgonsoffor och i samhällsreportage lyfts fram och hyllas. Om någon bara kan generera något som liknar musik, eller kan klassas som skådespelare så blir de hyllade som hjältar med hjälp av rätt narrativ, och förminskande av graverande fakta. Jag pratar om stora artister, som sällan ifrågasätts utan istället bildas en symbios där media och kriminella och fd kriminella kliar varandras ryggar. På samma sätt framställs kriminella immigranter som offer. Brotten blir förståeliga och förlåtliga, och ingen talar om alla offer som deras kriminalitet drabbat – det är ingen bra story. Framförallt genererar det inte pengar. Fortsätt läsa

Media del 2 – Medberoende, hjärntvätt och berömmelse

Eftersom jag är INTJ så tycker jag att det är viktigt att knyta ihop säcken, det är viktigt att visa på sammanhanget på ett sakligt vis med bra källor. Därför tenderar det att bli långt. Men jag har lagt in en massa bilder så att ni kan själva läsa en bit i taget.

https://www.youtube.com/watch?v=5LAwJDA_DB0

(Den här videon har gått viral medan jag skrivit, den är övesatt till engelska, och hela världen undrar vad vi håller på med? Se kommentatorsfältet.) Den här videon börjar: Det finns ingen väg tillbaka. Sverige blir aldrig som det varit. Europa är i förändring.”  Jo tack, vi vet. Inte för att muslimerna kommer att förföljas, utan för att lobbyisterna har varit så pass skickliga i att utmåla muslimer till offer, ja rent av untouchables så till den milda grad att den kriminalitet som sker mot civilia och polisen relativiseras och tystas ned. Fransk polis är lika om inte mer utsatt än vår. Men vilka upplopp rapporterade media om? – jo de där ryska fotbollsupportrar var inblandade.  De problem man har med den nordafrikanska invandrade populationen nämner man inget om. Inte ett ljud heller om det kaos som råder i Caliais där folk är rädda att gå ut.  Lyssna på den här franska kvinnans förtvivlan: Det som sker är ett hot mot civilisationen, att det tillåts pågå, beror på det angrepp mot civilisationen som politiker och media sysslat med i årtionden. Nämligen nedmonterandet av våra värderingar såsom, meritokrati, tolerans, pacifism, självbehärskning, disciplin, självrannsakan, genuin medmänsklighet, intellektuell hederlighet och ansvarstagandet för konsekvenserna av ens handlingar. Inget av det värderas högt hos de som har makten nämligen politiker och journalister. Fortsätt läsa

BLM – Vill F! ha upplopp även här?

 

När jag var barn och gick i skolan så hade vi en och annan adopterad som var svart i min skola. De blev inte mobbade i sina klasser. Däremot kunde någon annan på avstånd skrika något elakt som negerkuk.  Jag har själv blivit mobbad och försvarade alltid dem.  Bortsett från enstaka mobbing av dem från andra, (min egen skedde dagligen, i min egen klass) så var de en del av vår klass som vilken annan individ som helst. De blev inte särbehandlade alls. Jag vet att främlingar kunde hoppa på dem på stan och säga elaka saker, men det hände mig oftare. Inledningen  på den här videon skulle därför kunna gälla vilket mobbat barn som helst, helt oavsett orsak.  Man kan byta ut ordet black, mot fat, eller smart, eller glasögonprydd. Precis vad som helst som sticker ut, för det är ju så mobbare arbetar, de använder något som är känsligt för en själv. De använder det som fungerar helt enkelt. Födelen för de som var svarta och blev mobbade var att tilltaget väckte indignation hos gruppen, eftersom vi i Sverige anser att alla är lika värda oavsett hudfärg, vi sjöng ju sånger om det i skolan. Vi såg ju program om det. Andra mobbade hade inte samma backup. Inte om de var tjocka, hade en massa fräknar, var överbegåvade, eller nördiga eller aspiega. Några sånger om dem sjöng vi inte. Men videon skulle alltså kunna låta:

SMÄRTA, ILSKA. RÄDSLA, FÖRTVIVLAN

Vi lever med det varje dag, korta män, långa kvinnor, fräkniga HBTQ personer, – särskilt feta transpersoner och smarta barn, utsätts dagligen för statligt sanktionerat våld.”

Ja eftersom vi har skolplikt så måste alla mobbade barn gå till skolan, och en del blir utsatta för psykiskt och fysiskt våld. Men jag tror inte det är det de menar med statligt sanktionerat våld. Eftersom de kopierat USA rakt av så antar jag att de menar polisvåld. Men polisvåld drabbar med större sannolikhet en vit än en svart tom i USA enligt FBI’s statistik. Hur det ser ut i afrikanska länder anser jag inte ha med mig at göra så det lämnar jag därhän. Videon fortsätter: Fortsätt läsa

Sverige viker sig för Sharia – Milo hindras att komma pga muslimska dödshot

Milo Yannapoulos har en lång karriär, som fick ett enormt uppswing efter en debatt mot feministen Rebecca Reid på ett universitet i Bristol Storbritannien där avslutningsanförandet var fullkomligt lysande. Det finns utskrivet på svenska här.  Efter det har segertåget gått i en föreläsningsturné på universiten, kallad “The dangerous faggot tour”, där Milo konsekvent bemöter faktafelen i den politiska debatten, som genomsyras av att vissa grupper alltid är offer, och därmed saknar eget ansvar.  Hans uttalanden har lett till ständiga hot och försök att stoppa honom rent fysiskt. Vänsteraktivister, och representanter för Black lives matter, har tom gått upp på scenen och hotat att slå honom. Men det pågår också försök att hindra föreläsningarna med massivt oljud frå vänster- och feministanhängare av den digniteten att det inte går att göra sig hörd.  Föreläsningarna är polisbevakade. Fortsätt läsa