Coaching

 

Det kommer mer text här senare,  men tänkte spara de inlägg som gäller coaching här på en sida.

Många vill utveckla sin sociala kompetens, och här utforskar jag vad det är och ger lite konkreta “hands on” tekniker att börja med, jag utvecklar varför och hur det fungerar i fyra delar.

SOCIAL KOMPETENS

För den som tragglar sig till slutet finns lite enkla tips i punktform

Social kompetens del 1

alien_machinery_by_zjyslav

Jag tycker det blir enklast att se denna förmåga som oljan i en maskin. Är maskinen väloljad så kan man köra den på full fart och allt fungerar som smort. Social kompetens är alltså det som får interaktioner med andra att fungera med minimalt med gnissel. Precis som oljan gör att maskinen inte bara är summan av dess beståndsdelar, utan också kan användas, så är social kompetens det som gör att samarbetet människor emellan fungerar harmoniskt och får alla mår bra. Utan denna olja så kommer maskinen/gruppen att skära och kanske till och med gå sönder. Där vill vi inte hamna, därför oljar vi maskinen i förebyggande syfte, för när oljan är slut är det för sent. Det kräver alltså att man gör saker som kan kännas meningslösa för stunden, men som fyller en vikigt, för att inte säga avgörande funktion.

Ett annan metafor som kan funka är därför att se sig själv som en orkesterledare, eller en chef för ett företag. För att alla olika delar skall fungera tillsammans så gäller att någon enar dem så att alla strävar åt samma håll, och dessutom motiverar dem så att de känner att deras egen uppgift är betydelsefull och uppskattas av gruppen. Då kommer de att både trivas och lägga manken till. Chefens, ledarens eller dirigentens uppgift är att alltså att åstadkomma just det, och för det krävs det som kallas social kompetens. Det gäller att alla i orkestern spelar samma låt och i samma takt, eller för ett företag att alla anställda har samma vision och lägger energin mot det gemensamma målet. Nu blir det lite klarare, social kompetens innebär att kunna få alla med sig. För att lyckas med det så måste man kunna “ta” folk som det heter, dvs kunna anpassa sig till olika sorters människor, dvs tala till bönder på bönders vis, och till de lärde på latin. Det räcker inte att bara kunna spela spåret på sin egen skiva, utan det krävs inlevelseförmåga och anpassningsförmåga, och förmåga att reglera sig själv.

Denna roll att få saker att fungera går även att överföra på vilken grupp som helst, på familjen och till och med den grupp som består av två personer – vänskapen, eller paret.  Där finns dock ingen ledare, ingen som har huvudansvaret utan i dessa relationer krävs det mer av alla deltagare, då båda/alla har gemensamt ansvar att få det sociala maskineriet att fungera. På en större firma märks ingen slacker, men i en familj eller i ett par eller en vänskap så blir den som inte bidrar en dödvikt att släpa på. Liknelsen med att vara chef eller orkesterledare ska alltså  inte tas som att alla i gruppen inte har samma funktion vad det gäller social kompetens, utan bara peka på behovet av en egen aktiv insats.

Den som aktivt söker att bli mer socialt kompetent är ju givetvist medveten om att den kan göra bättre. Vissa människor har dock inte blivit vuxna utan  lämpar över ansvaret på motparten. De ser bara till vad de kan få i en relation, och inte till vad de kan och bör ge. Kvinnor uppmuntras till och med via sagor och filmer, att vara passiva, och tro att bara prinsen kommer så skall allt ordna sig. Vilket givetvis skapar rätt orimliga förväntningar på en enskild man. Förväntningar som kommer på skam yttrar sig ofta i konflikter. Människor som inte till fullo kan känna och stå ut med sina egna känslor har också en tendens att lägga ansvaret även för känslorna på motparten, och relationen kommer därför inte alls fungera smidigt som en tyst gående maskin som strävar framåt mot ett gemensam mål, utan den ena parten kommer ses som krävande.  Eventuellt kommer relationen att kantas av bråk eller till och med  upplevas som en berg och dalbana istället för en tyst gående maskin.

Likaså finns de män som är så curlade av sin mor, att de förväntar sig att bli passivt uppassade, eller så har de bara har vuxit upp i ett känslomässigt torftigt hem utan vidare sociala relationer, så de inte ens har lärt sig att denna kompetens behövs får att få en gemensam enhet att fungera i harmoni utan gnissel. Om man istället lär sig denna kompetens och ens värderingar och behov i gruppen passar ihop så blir man som kugghjul som passar ihop, och man får varandra i rullning framåt.

Det är alltså viktigt att påpeka att ingen har ensamt ansvar för en relation, eller en grupp. En man har inte ensamt ansvar att göra sin kvinna lycklig och fylla hennes behov. Likaså kan ingen kvinna bära en relation själv. Ingen grupp fungerar fullt ut om inte alla drar sitt strå till stacken.

Vissa människor sitter fast i barndomens förväntningar att någon annan skall fixa allt. Att allt är den andres ansvar, och att det bara är fel på motparten.  Dessa människor är kvar i ett förhållningssätt barn/förälder, de förväntar sig att bli omhändertagna, och inte bara det, de har samlat på sig åratal av upplevda oförätter som någon skall få betala för. De inser inte att de själva ingår i ett sammanhang, och att det därmed också åligger dem att få andra att trivas och att må bra i sammanhanget. De är oftast kvinnor och de funderar inte ens vad en man/män/andra kan behöva av dem, utan har utsett dem själva som berättigade mottagare. Men att bara kräva utan att ge sysslar bara småbarn med. Här kommer vi in på en huvuddelen i social kompetens och det är, att inte fokusera på andras  eventuellt bristande, funktion i maskineriet, utan att fokusera på sin egen, dvs att se till att andra mår bra. Det innebär att ge – men inte det man själv vill ge, utan vad andra faktiskt behöver. För att göra det så måste man lyssna engagerat på andra och lära känna dem.

Eftersom man själv också är en del av relationen så är det även viktigt att se till att lära känna sig själv, se sina egna behov, så man själv mår bra. För man är ju själv en del av ett gemensamt maskineri. Hela maskinen behöver oljas, det går inte att hoppa över en del. Social samvaro är ett ömsesidigt utbyte. Det handlar om att ge och ta i samklnag och harmoni. Även om du själv inte tycker att det är intressant det andra vill berätta så får du artigt lyssna engagerat, inte bara prata om det du själv vill prata om. Alla ska räknas lika mycket. Om tyrannen (den ickevuxne) styr relationen/gruppen som en bulldozer så är den ett hinder för den växelverkan och det samarbete som är social kompetens. Den kommer köra maskineriet egoistiskt och i en takt så allt kantrar. För eller senare ledsnar motparten och lämnar relationen. Men vi har också dem som har en oförmåga att stå upp för sig själv. Som har en oförmåga att säga ifrån till det instrument som hörs högst och överröstar resten av orkestern.Riktigt bra social kompetens är med andra ord att kunna balansera egna och andras och relationens/gruppens behov mot ett gemensamt mål. Social kompetens är alltså att se till helheten. Att ta ansvar för något utanför sig själv.  

© Gertrud1

Social kompetens del 2

musketörer

Nyckeln är att alla ska känna att de räknas och detta är grundstenen i social kompetens.

De allra trevligaste grupperna att vara i är de som har en deltagare eller ledare med stor social kompetens. SAS Janne Carlzon vände ett företag på fallrepet till ett framgångsrikt företag främst genom att vara en bra ledare med ytterst god social kompetens, men också genom att öka sina medarebeteras sociala kompetens, han skickade helt enkelt personalen på charmkurser. Dessa var inte några trista föreläsningar utan interaktiva där deltagarna fick  dela med sig, lyssna på andra, skratta, känna igen sig, och  ta egna beslut med sig själva. Av detta så växte arbetarnas självkänsla och självförtroende och de kunde ge bättre service.  Social kompetens är interaktiv, man lär sig genom den feedback man får när man varierar sitt eget förhållningssätt till andra människor.

I min ungdom läste jag den kände Dale Carnegie som var känd för sin kunskap i ledarskap och kommunikation, för övrigt samma författare som hjälpte Tore Wretman att skapa sitt restaurangimperium. Tack vare en del insikter jag fick därifrån så gick jag  från att vara socialt osäker till att ha lite olika tekniker att hålla mig i. Men det var inte förrän jag var totalt beroende av andra människor som jag insåg kraften i att vara socialt kompetent. Om jag får andra runt mig att må bra och trivas i mitt sällskap så är jag en bra gruppmedlem och människor trivs i min närhet och är villiga att anstränga sig för att ha mig kvar där. Vi kommer då att arbeta mot det gemensamma målet att fungera och må bra ihop. Detta gäller oavsett storleken på sammanhang, om det är en liten grupp på två eller en större grupp på en arbetsplats, eller i en förening, oavsett sammanhang som har ett förenligt mål. Det kan vara så enkelt som att gå och handla på affären. Affären vill ha mig som kund, ju bättre kund jag är, desto mer kommer de anstränga sig för att behålla mig. Är man inte stadd vid kassa kan man ändå bli en uppskattad kund om det blir angenämt att ha kunden i affären. Det är ändå människor som arbetar i affären och dessa har behov av harmoni och glädje i sina liv. Det är väldigt mycket roligare att hjälpa människor som ger något tillbaka, som lägger omsorg på att visa att man räknas som människa. 

Människor har olika mål med det de gör, på ett arbete kanske man bara vill få betalt, i en relation kan någon kanske bara vilja bli försörjd, eller kanske bara ha tillgång till sex.  Det är då en obalans i relationen, och den har då inte ett gemensamt mål. Det kan vara bra att fundera över vad man vill med en relation och kolla upp med de andra i densamma har samma mål. De flesta bråk på arbetsplatser handlar om att människor har olika mål och därför stretar åt olika håll och därmed upplever att andra motarbetar dem. Vissa ramlar tillbaka i en förälder/barnrelation igen där de försöker få igenom sin vilja hos en motspänstig förälder.  De har inte lärt sig anpassning utan har lärt sig att det fungerar med att kräva, tjata, stampa med foten, eller rent av hota och slå i en relation. Ännu värre metoder kan förekomma såsom att manipulera, eller börja grina när det inte går som man vill. Medan den som aldrig tagits på allvar när den varit arg eller ledsen inte kommer kunna ta sig själv på allvar, och hävda sin plats i gruppen.   Även hos mer funktionella parter så kan det gnissla ibland. En bra tanke då är att konflikter mycket sällan startas av ett medvetet angrepp utan av missförstånd. Social kompetens innebär att ge motparten the benefit of a doubt innan man går till motangrepp, för ett sådant kommer garanterat att få det hela att escalera. Social kompetens är nära förknippat med EQ, och ju högre EQ desto längre tid går det från känsla till handling. EQ innebär också förmågan att sätta sig i en annans ställe. Därför är det bra att kunna stanna upp och även ta in motparten  perspektiv innan man bestämmer sig för hur man ska reagera och hantera situationen. 

© Gertrud1

Social kompetens del 3

who am I

Social kompetens bottnar i förståelsen av oss själva, och därmed igenkänning i andra.

Om vi förstår våra egna känslor och behov är det lättare att känna igen dem hos andra. Alla har dock inte fått växa upp med att alla känslor är tillåtna, de har lärt sig att kväva dem hos sig själva, och gör därför likadant mot andra människor helt omedvetet. Detta är till och med en del av vår narcissistiska kultur där vi ser ned på vissa känslor. Därför förnekar, förminiskar eller rent av misstros andras upplevelser och känslor. Detta kallas invalidering det vill säga ogilitgförklarande av känslor, tankar och erfarenheter. Jag pratar inte om lättkränkthet nu utan att tillåta sig att känna sorg och smärta och ilska. Alla vara tolerant för andras känslor och upplevelse är en annan hörnsten i social kompetens. 

Vi vare sig orkar eller förmår att relatera till alla alltid, men ambitionen att försöka måste finnas där. Genom att försöka förstå andra får man också syn på sig själv. Man ser hur man är lik, och hur man är olik, på det sättet så fyller man bilden av sig själv och är inte längre bara en lös kontur.  Tyvärr växer vissa barn upp utan att bli vare sig sedda bekräftade eller validerade.  De är kort sagt nedtryckta hemifrån och kommer ha det förhållningssättet till sina innersta tankar och kommer därför inte känna igen dem och sig själva i andra. Får man inte vara den man egentligen är, så kommer man skapa ett falskt jag, en falsk självbild som inte har något att göra med den man verkligen är.  Det här kommer ur ett så kallat svartvitt tänkande, där man delar in världen i rätt och fel. Där det godtagbara godkänns, medan allt annat fördöms eller tom straffas.  Det här är ett jätteproblem om man skall bli socialt kompetent, eftersom social kompetens kräver tolerans. Tolerans för det ickeperfekta och för det djupt mänskliga i oss alla, där Errare humanum est är ett rättestnöre. Det är mänskligt att fela, och vi måste tillåta det både hos oss själva och andra. Social kompetens innebär att man är tolerant och prestigelös, att kunna tillåta sig och andra att ha och göra fel utan att kasta sig över den som eventuellt gör eller råkar ha fel. 

Invalidering är bland det värsta man kan uppleva, för det sänder budskapet – du räknas inte. Motsatsen då är validering, valid betyder giltig. Och ett validerande förhållningssätt är då att andra människors känslor och upplevelser är giltiga, att de räknas och är viktiga. Validering är huvudkomponenten i en bra terapi, det är ett sätt att få syn på sig själv, och ha tillit till sina egna känslor och upplevelser. Att validera är att betona att personen räknas som en egen unik person, med egna och personliga tankar och känslor som är viktiga och kan tillföra den andra något. Validering är en annan hörnsten av del av social kompetens och det  kräver ödmjukhet 

En bra plats att börja på är att se över sin kommunikation. Hur man tilltalar andra helt enkelt. Ger man dem order, talar man till dem på ett avsnoppande, icke inkluderande sätt? Vill man vara förmer? I överläge? Eller ser man sig som en medmänniska med andra och inser att vi är alla människor, och har samma svårigheter tankar och känslor, bara i olika profil.  Vad man tänker om andra avslöjar sig i ordval och hur man formulerar sina meningar.  

Social kompetent kommunikation är heler inte att berätta vad man själv vill säga, det är att efterfråga andras berättelse. Kunna ta in det och att lyssna på det med eftertanke, samt även att klara av att anpassa sig till detta. Vi är hela tiden i interaktion med vår omvärld. Rigida människor kommer hela tiden att törna in i andra människor och skapa disharmoni, medan flexibla människor kan smidigt komma runt problem istället för att vara i konflikt med sin omgivning.

I motsats till kugghjulen i en maskin så är vi inte statiska utan vår omvärld gestaltar sig olika vid olika tillfällen, och därför måste vi också klara av att anpassa oss till intre bara olika människor utan också den nya situationen. Social kompetens innebär anpassningsförmåga. 

Socialt kompetent kommunikation  är ett ömsesidigt växelspel mellan likvärdia parter med ett gemensamt mål utanför det egna jaget. För att klara det fullt ut krävs att man mår bra och har en bra självkänsla. Självkänsla är inte bara att ha höga tankar om sig själv utan också att känna sig själv. Med sina bra sidor, men också sina mindre bra sidor. Vet man vem man är, och är trygg i att man är “good enough” så är det lättare att förhålla sig neutral till vad andra säger,  det är också mindre risk att man tror sig höra negativa omdömen som inte är menade så. Har man istället dåliga erfarenheter så är det risk att man blir lite som en tvättsvamp som suger i sig minsta lilla, eller tom dammsugar rummet efter något som går att likna vid kritik.  Social kompetens innebär att det finns en öppenhet för en annan tolkning än den egna. 

© Gertrud1

Social kompetens del 4

listen-to-the-hand

Kontakt med det motsatta könet

Många killar har funderingar om raggande, och är både vilseledda och förvirrade av en massa mer eller mindre konstiga teorier om den främmande arten “kvinna”.  Men det allra största felet som killar gör är att de inte lyssnar och det är därför som det oftast blir tvärstopp i raggandet, de visar inte intresse för den andra personen som individ. De uttrycker bara vad de vill ha kvinnan till. Flickvän eller Sex. Kvinnan blir ett medel och inte ett mål, och ingen gillar att kända sig använd och inte uppskattad för sin egen skull.

Flirtande och raggande är en mer avacerad form av social kompetens. Det handlar om att gå ett steg längre från allmänt intresse till mer specifikt och exklusivt one on one. Men det är dömt att misslyckas om den som flirtar inte har grundläggande social kompetens för det är en dans fram och tillbaka där kontrahenterna på ett lekfullt sätt känner varandra på pulsen. Det som sker är att man tar reda på om intresset är ömsidigt och om den andra är en person som man kommer att må bra av att vara nära. Vi är, om vi inte är är fulla med alkohol och därmed  har släppt alla hämnngar lite mer än djur på savannen. Vi har mer än sexuella behov. Framförallt kvinnor har känslomässiga behov som går före de sexuella. Den som inte förstår sig på dessa behov kommer inte att ha framgång med kvinnor

Jag har varit extremt blyg och socialt obekväm. Den gode Dale Carnegie lärde mig att grunden för charm var intresse för andra människor. Jag tog fasta på det och började visa människor i min omgivning intresse för vem de var och vad de gjorde. Nu är jag en människa som tycker om att lära mig saker så det var alls inte så svårt att hitta på följdfrågor och få folk att berätta om sånt som de själva var intresserad av. Intresset var genuint. Plötsligt så uppfattades jag som otroligt trevlig, helt enkelt för att jag tog mig tid.  Jag fick andra att känna att de räknades.

Jag skaffade mig dessutom som policy att säga högt de bra saker som jag tänkte om andra människor istället för att bara tänka dem för mig själv. Kvinnor får ofta komplimanger av män som vill något med oss, men det är sällan det är genuint. Eftersom vi kvinnor oftare blir flirtade med så är vi i allmänhet bättre på att känna av vad andra känner. Om komplimanger sägs med syftet att vederbörande vill ha något, så skapar det inte en varm känsla, utan bara en känsla av obehag då man känner sig trängd. Man måste mena det man säger och man måste säga det helt utan motkrav. Komplimangen eller flirtande är en gåva, utan att förvänta sig något tillbaka. Därför är det viktigt vart man lägger fokus. Om man ger en komplimang och ställer sig och råstirrar på någon, ja då känner de flesta obehag, och undrar vad denne vill. Men en komplimang i förbifarten ställer inget krav på mottagaren.

 Hur en komplimang tolkas av mottagaren har mycket mer med ansiktsuttryck och ögonkontakten att göra, än vad som faktiskt sägs. Verbal kommunikation är bara 7% av all kommunikation, resten är ansiktsuttryck, kroppsspråk och röstläge och tonfall.  Du måste själv känna det du vill förmedla, annars faller det i fel jord. En blick säger mer än tusen ord sägs det, och ögonen har en alldeles särskilt kommunikation. Normalt tittar vi bara till på andra någon sekund i taget med jämna mellanrum. Detta för att förmedla att  vi lyssnar och inte tänker på något annat. Folk som tittar på annat när vi pratar får oss att känna oss oviktiga. De som inte vågar möta våra ögon förmedlar en osäkerhet som vi också kommer att smittas av. Vi håller längre ögonkontakt om vi vill betona något, söker uppmärksamhet, kontakt, eller vill visa sexuellt intresse. Vid attraktion blir också pupillerna större.

Social kompetens är ju att sträva mot ett gemensamt mål, och för att göra det så måste man ha samma mål. Om det är social kompetens du är ute efter, så ge en kort ögonkontakt, och flytta sedan blicken bort från personen. Om du hänger kvar i blicken så säger den något mer än det du just sade. Social kompetens handlade ju om att ge – inte att fråga eller be.

Mår du bra och känner dig trygg med dig själv så kommer du suga in den andra i ditt välmående, eftersom känslor smittar.  Mår du dåligt så kommer människor dra sig undan, och då hjälper inga tekniker i världen. Vi dras till människor som mår bra, och undviker människor som inte mår bra som regel. Det är väldigt svårt att knyta nya kontakter om man inte trivs med sig själv. Men man trivs heller inte med sig själv om man har för få närande kontakter. Detta med social kommunikation är en balansgång, men övning ger färdighet. Det viktigaste med kontakt med det motsatta könet för killar är att de måste skapa en emotionell kontakt innan de försöker etablera en sexuell. Vill man gå från vänskap till en relation så behövs också att man förmedlar det, men med social kompetens kan det göras på ett lekfullt sätt där kvinnan ges chans att vara ömsesidig eller avstå. 

© Gertrud1

Social kompetens del 5

Glad

Var varm och generös visa att du ser det speciella med individen

Jag hade en gång ett serviceyrke och kom det då in någon i butiken som hade ett fantastiskt rakvatten så övervann jag min blyghet och sade just det. Likaså om någon hade en fin rock, eller en vacker blus.  Det kostade mig så lite att klämma fram det trots att jag var blyg, men sådant betyder så mycket att höra. Det är nämligen så att det största psykologiska behovet vi har är att känna oss accepterade, att vi räknas. Om man då säger något vänligt till någon annan så säger man – du är okey, och ja du är med i en gemenskap, även om den bara är i en affär.  Vi behöver höra till, och vi behöver höra sådant, för det är så många människor som drar åt helt andra hållet, och bara kommenterar när vi gjort något fel i deras ögon, borde göra något bättre, eller så är de ogina på andra sätt. Det sprider dålig energi. Jag gjorde det aktiva valet att sprida bra energi när jag såg en chans. Jag har inte träffat SAS Janne men väl hans personal och var det något som var utmärkande för dem så var det just att de alla hade den där varma energin. Man blev glad bara av att vistas på det kontoret. Och så är det, om andra trivs med en så kommer de att anstränga sig för att få också mig att trivas, om de inte saknar förmågan till social kompetens. Man kan välja mellan att vara en del av en positiv spiral, eller en negativ i sin grupp. En socialt kompetent människa ger andra energi

De allra flesta människor tvivlar på att de duger, och tyvärr känner många att de inte räknas eller syns i den stora massan av människor där ute i djungeln. Om man då ovanpå att säga de positiva sakerna man kan komma på om människor, också visar att man förstår vad de känner i en given situation, så känner de sig sedda, att de räknas.  Det är viktigt att det känns äkta, för om det klingar falskt så får det motsatt verkan. Men mina tips är – säg något snällt om du kan. Visa intresse för andras liv. Visa att du ser dem.  Det kan vara helt enkla saker. Om jag går förbi någon som har stora problem så försöker jag hjälpa till, om de har småproblem så brukar jag visa att jag ser det. Mitt redskap är då att skämta om livets förtretlighet. Nu har jag min egen humor, och den ser platt ut här i skrift, men jag försöker ge ett exempel, för humor är en del av social kompetens förutsatt att den går hem. Den som står och försöker gräva fram sin bil ur en snömassa tycker inte det är roligt. Inombords så svär den och muttrar över vädret, kylan, och snön. Min humor är sådan att jag gillar att vara lite fläng. Lite oväntad. Jag tycker om den där sekunden när folk undrar om jag är galen på riktigt, och blir lite osäkra, men sedan skrattar så befriat som en riktig icebreaker är. Så till den snöskottande säger jag glatt och fånigt när jag går förbi – visst är det där jätteroligt och ler mot dem som en annan klämkäck Sickan Carlsson. När de inser att jag inte är en idiot utan att det är väl dold ironi och att jag faktiskt har medkänsla så går allt mycket bättre. Om de är mottagliga för skämtet, så blir de glada och skojar tillbaka och plötstligt har de fått mer energi för snöskottandet.  Det är att jämföra med att ha en träningskompis på gymet som “hjälper till” med fingertopparna.  Den lyfter inte mycket, men den är där. Alla uppgifter är roligare om man är på gott humör.  Så att skämta och skratta tillsammens med människor kan vara den där extra oljan som behövs för att smörja maskineriet. 

© Gertrud1

Social kompetens del 6

spegling

Spegelneuroner och synkronicitet.

Den första kontakten mellan mor och barn handlar om att modern speglar barnets känslor med röst och mimik. De rent av delar dem i en såkallad intersubjektivitet. När barneet på detta sätt väcker resonans i den vuxna så skapas ett band och barnet knyter an till den vuxne som besvarar dess känslosignaler. Även som vuxna bondar vi på liknande sätt det handlar då också om spegling och igenkänning. Vi dras till dem vi känner är lika oss. Vi förälskar oss i en hjärna som liknar vår egen.

För varje tanke, för varje handling, för varje skeende, för varje känsla vi varit med om, så har det skapats en egen liten nervcell, ett minne i hjärnan som tänds och glimrar till när vi ser andra vara med om sådant vi själva har upplevt. Dessa neuroner kallas därför spegelneuroner. När vi ser andras handlingar eller känslor uppstår alltså en resonanseffekt i vår egen hjärna.  Det är detta som möjliggör empatisk inlevelseförmåga, och som gör att vi intuitivt kan förstå människor med liknande erfarenheter som oss själva.

Det är också dessa spegelneuroner som gör att känslor smittar.  När någon ler så ler mot oss så har vi svårt att inte automatiskt le tillbaka. Likaså smittar skratt, och sorg, även lustkänslor, och olustkänslor.  Vi synkroniserar oss helt enkelt.

Det är det här som gör att marknadsförare, religiösa, eller politiska ledare kan få folk med sig om de trycker på rätt knappar. Med orden målar talaren en tavla som åhöraren känner igen och därvid fyras neuronerna av. En skicklig retoriker kan ena massan och styra den dit den vill om den behärskar retorik.

Förmågan att reglera sig själv och sina känslor kan tillsammans med verbal förmåga kan också få mycket positiva effekter på en arbetsplats eller i en grupp. Framförallt så kan det ena en grupp och motivera att sträva mot ett gemensamt mål. En socialt komptent människa är bra på att få andra att känna positiva känslor – främst genom att uppvisa positiva känslor själv. Finns där en kontakt, en gemenskap så kommer man anpassa sitt känsloläge till den/de andra.  Detta kan vara i en positiv rikting eller i en negativ. En manlig förförare har lärt sig att göra just detta, han är en mästare på att skapa positiva känslor i kvinnor genom att själv uppvisa trygghet och tilltro till sig själv och situationen. Han får kvinnor trygga och förväntansfulla så försvaren släpper, och kvinnan släpper till utan att ana att allt är fejk. Det är också såhär de så kallade bad boysen jobbar. De går ju knappast omkring med en skylt på sig att de är svikare, utan tvärtom så skapar de trygghet och tillit, med humor spelad värme och odelad uppmärksamhet skapar de ett trivsamt rum att vara i. Givetvis är det samma sak som femme fatals sysslar med. De skapar en atmosfär av att om mannen bara ger lite till så kommer han att nå målet. Vilket han givetvis aldrig gör, det enda som händer är att han ger det kvinnan vill ha.

Rädsla smittar också  väldigt snabbt, ett fiskstim eller en flock vänder på en femöring om någon anar fara, och vi människor är också vaksamma för sådana signaler. Om någon uttrycker oro, så är det väldigt lätt att olusktkänslan sprider sig som en löpeld i gruppen även om inget definerat hot uppfattas. Rädsla är så pass primitiv känsla så den är svår att stå emot och hålla huvudet kallt,  det krävs mycket självdisciplin och en förkärlek för logiskt tänkande före känsloreaktioner. Likaså sprids negativa känslor som ilska eller annan negativ energi oerhört snabbt. För att inte låta sig dras med vid sådana känslor så måste individen stålsätta sig, och det tar väldigt mycket energi, mycket onödig energi som skulle kunna ha lagts på det gemensamma projektet. Eller på vilket projekt som helst. Social kompetens innebär alltså en viss självdisciplin och att inte uttrycka alla negativa tankar och känslor, eftersom de tynger hela gruppen och kastar grus i maskineriet.

I själva verket så tynger dessa tankar ned indiven själv också. Det finns mycket forskning som tyder på det. Klarar man av att stoppa de negativa tankarna som kväver ens energi, så mår man bättre psykiskt och lyckas bättre i livet.  Faktum är att människor som är positiva och tror på sin egen förmåga är de som mår bäst psykiskt. Det är svårt att bryta negativa tankemönster, men det handlar inte bara om det. Spegelneuronerna är medverkande här, då de utgör vår erfarenhetsbas, de inte bara fyrar av vid igenkänning, utan de sätter också igång en förväntning om hur situationen skall utvecklas under de närmast minuterna. Därför reagerar vi väldigt starkt på människor som inte följer det förväntade mönstret. Som inte säger de förväntade fraserna, som inte är artiga, som inte är reciproka och besvarar våra gester. En stor del av humorn i Big Bang Theory bygger på att geniet Sheldon är en social katastrof i just det här avseendet. Han är måhända ett intellektuellt geni, men han är motsatsen till ett socialt geni.

Att utvecklas som människa handlar inte bara om att ändra vårt sätt att tänka, vilket är populärt i dessa tider av KBT och allehanda självsuggestion som Mia Thörnblom och NLP med mera med mera. Vår hjärna formas främst av våra upplevelser, men som tur är så är hjärnan plastisk det vill säga kretsar kan byggas om. Man kan skapa fler spegelneuroner med nya erfarenheter.  Vi kan i en given situation förvänta oss att – nu kommer detta hända, men om man ändrar förutsättningarna så kan andra händelser få en chans att inträffa, och nya spegelneuroner för andra scenarioer skapas. Många är väldigt fatalistiska i sitt tankesätt. Men om man ändrar sig själv så ger man sig själv chansen att få andra upplevelser.  Att få andra svarsbeteenden än de förväntade, och därmed ändra sin världsbild.  Jag nämnde tidigare en period där jag var beroende av andra och var tvungen att sätta all social kompetens jag hade i potten, och det var mycket lärorikt för mig. Framförallt så ändrade det totalt min syn på män. Ett annat bemötande från min sida gav ett helt annat gensvar än det jag var van vid. Och jag fick revidera min världsbild. Det är det som krävs för utveckling.  Det brukar sägas att som man ropar får man svar, och därmed kan sägas att social kompetens innebär att kunna ropa på olika sätt och anpassas efter sammanhanget situationen och människan man har framför sig. Det kan man inte lära sig om man inte är villig att bemöta världen förutsättningslöst. Social kompetens kräver att man vågar kliva utanför sin egen trygghetsson med ett öppet sinne. 

Den som istället är deterministisk och dogmatiskt blir den som andra tvingas anpassa sig till, och därför kommer upplevas som en dragg att släpa på. Jämför återigen Sheldon i Big Bang Theory, han saknar i det närmaste helt anpassningsförmåga genom att han inte förmår läsa av nyanser och därmed inte kan anpassa sig själv till situationen. Sheldon verkar helt sakna dessa spegelneuroner och det är inte alla som har den. Vad man skall ge Sheldon cred för är dock att han försöker lära sig manuellt, även om det för humorns skull i serien går långsamt, och vissa saker aldrig kommer fastna, såsom det att inte förminska och invalidera för att inte säga förolämpa sina vänner. Sheldon är urtypen av människa som saknar spegelneuroner och det finns vissa människor som gör det av olika anledningar

Avsaknad av igenkänning och anpassningsförmåga blir väldigt tydligt i relationer som bara handlar om två personer. Är det någon man behöver känna sig förstådd och respekterad av så är dem som står en nära. Likaså känskan att ens känslor och behov räknas. Vissa relationer med alltför narcissistiska personligheter känns istället som man har en blodigel som sakta suger livsmusten ur en just för att man aldrig räknas och ständigt invalideras.  Man känner sig också ständigt dränerad av människor som är kverulanter, som är småsinta, ogina, som är krävande, som alltid sätter sig själva främst. De som har mycket negativ energi lägger också sordin på vilken glad stämning som helst. Detta just för att känslor smittar. Även om det negativa uttrycks om andra människor så väcks som sagt spegelneuroner inne i ens egen hjärna. Vi smittas av det negativa och det drar ned vår energi.  Tack vara spegelneuronerna så lever vi automatiskt in oss i hur det är för den drabbade. Och är det riktigt illa så sitter man och hukar sig och stålsätter sig mot den negativa energin. Vi människor är flockdjur, vi synkroniserar oss känslomässigt på samma sätt som fiskar simmar i stim. Helt enkelt för att vi känner det andra känner. Det känns alltid bättre att få prata av sig och få ur sig förtret och frustrationer, men genom spegelneuronerna och att andra känner känner det vi känner så sprider vi känslor av obehag och olust. Vissa människor använder andra som en slasktratt där de talar av sig alla negativa tankar och känslor, lite som de lägger den sten de inte orkar bära på andra. Därefter går de därifrån lättade, helt blinda för att den andra blivit nedtyngd. Man smittar inte andra medvetet med influensan, och har man social kompetens så undviker man att smitta andra med negativ energi i onödan.  Social kompetens är att ta ett gemensamt ansvar för allas humör. 

Det man tror idag är problemet för människor med Aspergers syndrom är just avsaktnaderna av dessa spegelneuroner. De får därför ytterst svårt för att inte säga omöjligt att läsa av omgivningen då detta inte sker automatiskt. Det är flera tillstånd som detta är svårt, eller försvagat. Men ibland handlar det bara om brist på socialisering i meningen brist på erfarenheter som gör att man skapat spegelneuroner som gör att man intuitivt förstår andra människor. En stor del av terapi går som sagt ut på att skapa nya positiva erfarenheter i mötet, men också att uppmuntra till att våga experimentera själv, och på så sätt ge sig själv nya erfarenheter.  Att själv våga ge ett annat beteende och upptäcka vilket annorlunda respons man själv får. Att ge vänlighet skapar ett gemensamt rum där vänlighet speglas. Att ge andra respekt, möjliggör att få respekt tillbaka.  Att ge och studera det gensvar man får är också ett bra sätt att bedöma andra människors förmåga till social kompetens och välja bort människor som tar mer energi än vad de ger. 

Lite enkla tips att öva på

  • Var positiv – känslor smittar, är du negativ sänker du andras humör. 
  • Sprid glädje  – var vänlig, ett leende kostar så lite
  • Få andra att känna sig accepterade – påpeka något bra med dem
  • Få andra att känna sig sedda – lyssna och visa att du ser just dem
  • Få andra att känna att de räknas – visa anpassningsförmåga för deras behov
  • Lyssna – Engagera dig i andras liv, vänta inte bara passivt på din tur att få prata
  • Var ömsesidig – ge tillbaka det du får. Var inte en gökunge som blir passivt matad 

© Gertrud1