Etikett: Feminism

Socialdemokraternas maktgalna svek mot det svenska folket

När en enig riksdag 1975 fattade beslutet om mångkultur så handlade det inte om ideologi, det var socialdemokratisk opportunism. Den andra vänstervågen hade fått ett starkt fäste i Sverige. Även om många kallade sig marxister-leninister och maoister så var det via filosofin som tankarna fick inflytande. Efter första världskriget så började man ifrågasätta om man var på rätt väg verkligen. Marx tankar om att det moderna samhället skapade alienation, och den allmänna synen på industrisamhället som något i sig själv ont, blev mer allmänt accepterad.  Felix Weil samlade ihop de betydande marxistiska filosoferna och knöt dem till  Institutet för marxistiska studier vid Frankfurts universitet Detta är alltså grunden till vad som kallas Frankfurtskolan, en skolbildning som gick tvärs emot upplysningen, man förkastade förnuftet som en väg att förstå världen, man förkastade logiken, man förkastade vetenskapen. Så kallad traditionell teori går ut på att skapa förklaringsmodeller, den förkastade man, istället var modellen kritik. Det är det som avses med begreppet kritisk teori. Fortsätt läsa

Undangömda nätforum har fler och mer initierade läsare än Aftonbladet. 

Aftonbladet har folket emot sig.

Och man förstår ju varför när man läser inledningen till “Våldtäkt det handlar om män inte om kultur”. Istället för att referera till sin kompetens så inleder  Dana  Porkomeylian:  jag är kvinna och därmed offer. Hon har tydligen också rätt att tolka statistik som hon vill. Hon menar på fullt allvar att 25 % av Sveriges kvinnor blir våldtagna. För hon skriver “sannolikheten att jag kommer att utsättas för våldtäkt i Sverige är en på fyra.”  Antingen har hon inte koll på matematik, eller på statistik. Hon uttalar sig också om dagens situation baserat på selektiv statistik, hon har heller inte faktakoll och håller inte isär begreppen. Jag undrar – får vem som helst skriva i Aftonbladet, och förfäkta vad som helst? Fortsätt läsa