Etikett: Fredrik Reinfeldt

Socialdemokraternas maktgalna svek mot det svenska folket

När en enig riksdag 1975 fattade beslutet om mångkultur så handlade det inte om ideologi, det var socialdemokratisk opportunism. Den andra vänstervågen hade fått ett starkt fäste i Sverige. Även om många kallade sig marxister-leninister och maoister så var det via filosofin som tankarna fick inflytande. Efter första världskriget så började man ifrågasätta om man var på rätt väg verkligen. Marx tankar om att det moderna samhället skapade alienation, och den allmänna synen på industrisamhället som något i sig själv ont, blev mer allmänt accepterad.  Felix Weil samlade ihop de betydande marxistiska filosoferna och knöt dem till  Institutet för marxistiska studier vid Frankfurts universitet Detta är alltså grunden till vad som kallas Frankfurtskolan, en skolbildning som gick tvärs emot upplysningen, man förkastade förnuftet som en väg att förstå världen, man förkastade logiken, man förkastade vetenskapen. Så kallad traditionell teori går ut på att skapa förklaringsmodeller, den förkastade man, istället var modellen kritik. Det är det som avses med begreppet kritisk teori. Fortsätt läsa

Media del 1 Retorik, narrativ och förbannad lögn.

Eftersom jag är INTJ så tycker jag att det är viktigt att knyta ihop säcken, det är viktigt att visa på sammanhanget på ett sakligt vis med bra källor. Därför tenderar det att bli långt. Men jag har lagt in en massa bilder så att ni kan själva läsa en bit i taget.

Journalister vill ha en bra story, det räcker inte att sakligt berätta vad som sker, utan de vill skapa en berättelse, en slags kortnovell,  för känslor att identifiera sig med, är det som drar läsare.

Hur storyn presenteras är allt. Vi vill inte läsa om hur världen är, vi vill läsa om hur vi vill den skall vara. Trenden har länge varit att framställa människor som offer. Helt oaktat om de är offer eller inte. Ett exempel är de rent kriminella som i morgonsoffor och i samhällsreportage lyfts fram och hyllas. Om någon bara kan generera något som liknar musik, eller kan klassas som skådespelare så blir de hyllade som hjältar med hjälp av rätt narrativ, och förminskande av graverande fakta. Jag pratar om stora artister, som sällan ifrågasätts utan istället bildas en symbios där media och kriminella och fd kriminella kliar varandras ryggar. På samma sätt framställs kriminella immigranter som offer. Brotten blir förståeliga och förlåtliga, och ingen talar om alla offer som deras kriminalitet drabbat – det är ingen bra story. Framförallt genererar det inte pengar. Fortsätt läsa